2 nov. 2018

USA förhalar FN-debatt om kärnvapen ett år

Amerikanska kärnfysiker ställer fram sin "domedagsklocka" till 2 minuter i 12.
USA har lyckats förhala diskussionen i FN:s generalförsamling  om det viktiga INF-fördraget (fördraget om förbud mot nukleära kort- och medeldistansmissiler) med ett helt år.

25 oktober 2018 avvisade FN:s generalförsamlings första kommitté, som sysslar med nedrustning internationell säkerhet, ett ryskt utkast till resolution om INF-fördraget .

25 Nato-medlemsstater röstade mot att ens behandla det ryska utkastet med hänvisning till att det hade lämnats in efter den föreskrivna tidsgränsen den 18 oktober.31 stater röstade för att ta upp resolutionen till behandling. Dessa stater menade att det ryska förslaget var en reaktion på  USA:s deklaration av den 20 oktober och att ämnets betydelse skulle utgöra exceptionella omständigheter som medgav att frågan behandlades trots att den formellt väckts för sent.

25 medlemsstater avstod från att rösta

Enligt FN:s stadgar kommer Ryssland dock att kunna kräva en extrainsatt debatt om denna fråga i FN:s säkerhetsråd.

Ryssland stöds i sakfrågan om INF-avtalets betydelse av EU - trots att majoriteten EU-stater i sin egenskap av Nato-länder stödde USA:s förhalning.

EU:s höga representant Federica Mogherini, ansvarig för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, förklarade den 22 oktober att Förenta staterna och Ryssland "måste fortsätta att vara engagerade i en konstruktiv dialog för att bevara INF-fördraget och värna dess fullständiga och kontrollerbara genomförande, som är avgörande för Europas och den globala säkerheten.

Samtidigt som vi förväntar oss Ryska federationen ska ta itu med allvarliga oron för att den inte efterlever INF-fördraget... förväntar vi oss också att Förenta staterna ska överväga konsekvenserna av dess eventuella frånträde från INF på dess egen säkerhet, på säkerheten för dess allierade och på hela världen."

Antydningarna om att Ryssland bryter fördraget är obevisade, samtidigt som EU tiger om att USA:s missilsköld i Polen och Rumänien av Ryssland uppfattas som brott mot INF-avtalet.Dessutom hare det nu framkommit att USA redan testar nya vapen av förbjuden typ, redan innan landet formellt har frånträtt avtalet eller ens inlett den formella proceduren.Stefan Lindgren

Källa: Voltaire Network 27/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.