Om oss

En oberoende nyhetskälla!

Nyhetsbanken startades i maj 2008, mycket som ett resultat av krigen i Afghanistan, Irak och senare Libyen, Ukraina, Jemen och Syrien, varav flera har inneburit allvarliga angrepp på Sveriges hävdvunna neutralitetspolitik.

Aldrig har väl behovet av oberoende media varit så stort som i vår tid, när den massmedia i många frågor går i samlad flock, istället för att kritiskt granska samhälls- och kulturfrågor ur olika synvinklar. Nyhetsbanken ägs av Föreningen för oberoende journalistik (FOJ) som du kan bli medlem i genom att betala årsavgiften på 500 kr. Maila till nyhetsbanken at ya.ru


Vill du medarbeta i Nyhetsbanken? Vi behöver skribenter i skilda ämnen. Symboliska honorar utgår efter överenskommelse i form av böcker. Skriv till nyhetsbanken at ya.ru.


Kommande