21 nov. 2018

Varför Bolton kommer att misslyckas

T v John Bolton och hans USA-delegation, t h Vladimir Putin, Sergej Lavrov m fl.
Många kommentatorer har lagt pannan i djupa veck för att försöka förstå USA:s kärnvapenstrategi. Vad var avsikten när USA:s president Trump i förbigående meddelade att USA frånträder INF-avtalet från 1987, som förbjuder kort- och medeldistansmissiler?

En förklaring är att Trumps nye nationella säkerhetsrådgivare John Bolton förordar en geopolitisk plan som går ut på att slå in en kil mellan Ryssland och Kina. Det kommer av allt att döma att misslyckas.


Vladimir Kozin är chefsrådgivare till direktören för Rysslands institut för strategiska studier. Han rapporterar i Oriental Review att John Bolton vid sett senaste besök i Moskva förklarat USA:s avsikt att frånträda INF med att många länder står utanför och har skaffat sig sådana vapen som avtalet förbjuder.

Enligt Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ville USA veta vad Moskva tycker om att involvera Indien, Iran, Kina och Pakistan i förhandlingar om att begränsa ballistiska missiler - alla fyra länder har medel- och kortdistansmissiler, men har alltid stått utanför fördraget. Ryssland erbjöd sig att ta reda på dessa länders ståndpunkter i ämnet.

Boltons utspel var märkligt av flera skäl:

För det första är det diplomatisk praxis för viktiga utrikespolitiska förslag eller frågor riktas direkt till berörda stater och inte genom mellanhänder, utom när intresserade parter frivilligt begärt medling av tredje part. Så varför ska Ryssland agera ombud för USA gentemot Indien, Iran, Kina och Pakistan?

För det andra kom Ryssland och USA 2007 och 2008 överens om att göra det bilaterala INF-fördraget multilateralt genom att inbegripa andra missilländer. Varför då plötsligt riva upp det avtal som finns?

Washington ansåg då att det fanns totalt 32 länder som antingen redan hade medel- och kortdistansmissiler eller hade teknik och kunnande för att skapa dem. USA vände senare på klacken,  uppenbarligen av oro för att ett utvidgat INF-avtal  skulle gå emot några USA-allierades intressen -  exempelvis Storbritannien, Frankrike och Israel.

Vem kommer att lita på Washington om det river upp ett gällande nedrustningsavtal och samtidigt föreslår ett bredare multilateralt fördrag? Vem är överhuvudtaget - efter USA:s utträde ur Iranavtalet om kärnteknik, FN:s klimatavtal och nu INF - villig att skriva avtal med USA?

Den nuvarande administrationen i Washington är oroad över Kinas växande missilkapacitet, som enligt USA till hälften består av just kort- och medeldistansmissiler. Därför har Kina har ersatt Ryssland som "fiende nummer ett" i militära strategier som godkänts under Donald Trump.

Till den ändan försöker nu ledande amerikanska tjänstemän att driva in en kil mellan Moskva och Peking. USA vet att Ryssland vill behålla INF-fördraget, så man försöker pressa Moskva att i sin tur sätta press på Kina att gå med på att begränsa sina kort- och medeldistansmissiler.

Det är ingen slump att John Bolton försöker skrämma Ryssland genom att säga att kinesiska missiler hotar "hjärtat av Ryssland". Men där är han inte lite oärlig, menar Kozin. "Det är inte kinesiska missiler, utan de många amerikanska nukleära missilerna - bl.a. under täckmantel av en antimissilsköld - som hotar både Rysslands och Kinas hjärtan samtidigt.

Ryssland och Kina har sedan länge avtalat om inte använda kärnvapen mot varandra och följa principerna om fredlig samexistens i allmänhet. Moskva och Peking följer fullt ut sina ömsesidiga skyldigheter enligt det bilaterala vänskapsavtal som undertecknades den 16 juli 2001 om att inte använda våld eller hot om våld i sina ömsesidiga förbindelser, att inte vara de första som använder kärnvapen mot varandra, och inte heller rikta strategiska nukleära missiler mot varandra.

I mars 2013 undertecknade Ryssland och Kina ett gemensamt uttalande om ömsesidigt fördelaktigt samarbete och ett omfattande strategiskt partnerskap. Bland annat föreskrivs att de två länderna resolut ska stödja varandra i frågor som rör deras centrala intressen, inklusive skydd av deras suveränitet, territoriella integritet och säkerhet.

Det är konstigt att John Bolton inte känner till dessa kända dokument och uttalanden mellan Ryssland och Kina. Eller också känner han till dem alltför väl men väljer att sprida avsiktliga lögner, menar Kozin.

Sammanfattningsvis bedömer Kozin att USA:s verkliga syfte med piruetterna kring INF-avtalet är att få fria händer att genomföra en omfattande upprustning och modernisering av USA:s kärnvapenpotential och skapa förevändningar att installera nya markbaserade kort- och medeldistansmissiler i Japan och Sydkorea, som tidigare har täcks av USA:s anti-missilsköld.
I vart fall är det omöjligt att inte se att det massiva och kombinerade militär hot, inklusive kärnvapenhot, som USA medvetet hänger över världen som ett Damoklessvärd, slutar Kozin.

Oriental Review 14/11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.