20 nov. 2018

Mr. 60 till 90 procent

En del västliga kommentatorer har oroat sig över president Vladimir Putins sjunkande popularitet.
Oron verkar överdriven. Enligt det delvis västfinansierade  opinionsinstitutet Levada.ru har Putins popularitet aldrig understigit 60 procent, en siffra som få västledare torde kunna mäta sig med.
Macron noterade i september 29 procent väljarstöd; Theresa May lika mycket i slutet av
oktober och Trump 38 procent första veckan i november.

I diagrammet nedan framgår Putins rating enligt Levada.ru ända sedan han tillträdde första gången. Den blå kurvan visar hur många som underkänner Putins ledarskap. I oktober noterade Putin 66 procent väljarstöd.

Allra högst var det i juni 2015 - 89 procent.Ryska posten

Provprenumerera gratis 1 mån genom att skriva till red@rysk.info

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.