7 nov. 2018

Putins största utmaning

Putins största utmaning är inte Pentagon, russofobin i Ukraina eller
något i den stilen. Det är den ryska fattigdomen. (Korrigerad version)

49 procent av ryssarna fruktar en försämrad ekonomisk situation. 22
procent fruktar fattigdom. Och Putin lovade när han tillträdde i början
på året att ryssarnas levnadsstandard ska stå i centrum under hans sista
presidentperiod.


Vladimir Inozemtsev vid Centrum för postindustriella studier i Moskva skriver att ryssarna sedan länge lever i ett konsumtionssamhälle och låter sig inte längre nöja med berättelser om imperiets storhet.

Samtidigt är deras krav blygsamma. 17 procent mycket anspråkslösa säger att 45 000 rubel i månaden räcker för en familj på tre. Det motsvarar 6 600 svenska kronor även om pengarna i Ryssland har större köpkraft.

Flertalet, 46 procent, anser dock att någonstans mellan 45 000 och 90 000 rubel (6 600 till 13 300 svenska kronor) räcker.

Dessutom oroar sig många för hälsan. Dödstalen bland 40-60-åringar är
lika höga som de var i Europa före andra världskriget. En 15-årig rysk pojke
har mindre chanser att uppleva sin 60-årsdag än en jämnårig etiopier.

Traditionellt har också arbetslösheten varit ett gissel, men
sysselsättningen har de senaste åren varit hög och den demografiska
svacka som Ryssland är inne i gör att efterfrågan på arbetskraft ökar.

Ändå är situationen mer komplex än den verkar, varnar Inozemtsev. Enligt
idrottsminister Olga Golodets finns det 38 miljoner ryssar vars
situation på arbetsmarknaden myndigheterna inte vet ett skvatt om. De
kan arbeta svart eller ha gett upphoppet om att finna arbete.

Det fjärde största orosmomentet för ryssarna är prisstegringarna. Även
om inflationen pressats ned anser 63 procent av ryssarna att det är
omöjligt att spara pengar för framtida behov. Och slutligen nämner
Inozemtsev ojämlikheten som frätämne. Den sticker i ögonen i dagens
Ryssland men få politiker behandlar den som ett problem.

Exempelvis är det ryska skattesystemet extremt regressivt (motsatsen
till progressivt) med en platt skatt på 10 procent, samtidigt som eliten
ägnar sig åt storskalig kapital- och skatteflykt. Men den ryska regeringen
har helt nyligen försäkrat denna elit om att den platta skatten ska ligga
fast.

Samtidigt finns det, enligt Inozemtsev, utrymme för reformer.
Budgetöverskottet beräknas uppgå till 4 biljoner rubel i år (590 
miljarder svenska kronor). Han föreslår att åtminstone en tredjedel av
dessa pengar anslås till fattigdomsbekämpning.

Det skulle räcka till en inkomstförstärkning på 2 000 till 2 500 rubel i
månaden för de mest behövande 20-25 miljonerna ryssar. En sådan reform
skulle kosta 480-750 miljarder rubel om året .

Men Inozemtsev föreslår att ett sådant inkomststöd ska utgå in natura,
som livsmedelssubventioner, vilket har många fördelar. Det gynnar den
inhemska livsmedelsproduktionen och man kan vara säker på att mottagarna
inte super eller spelar bort pengarna. Inomzemtsev påpekar att 44
miljoner amerikaner mottar matkuponger värda 125 dollar i månaden och få
ser det längre som förnedrande. Han föreslår också en
läkemedelsförsäkring för att lösa problemet med att många fattiga inte
har råd att köpa de mediciner de måste ha.

För att ensamföretagare och småföretag ska vilja stiga fram ur
skuggekonomin menar Inozemtsev också att man måste undanta de minsta
från skatt, exempelvis för inkomster på upp till 15 000 rubel i månaden.
Det skulle kosta staten ytterligare 300-450 miljarder rubel men kan vid
behov finansieras med en momshöjning. I samband med detta menar
Inozemtsev också att statligt slöseri och korruption måste till. För
närvarande undergräver de varje önskan att träda fram ur skuggekonomin
och detta hotar maktelitens egen existens, slutar Inosemtsev.

Källa: https://www.ridl.io/en/who-can-be-happy-in-russia/

(Omräkningen från Rubel till svenska kronor var felaktig i den
förra versionen av artikeln, vilket vi beklagar. 1 rubel kostar enligt
Forex 15/11  14,77 öre. red)

8 kommentarer:

 1. När jag tittar på medellivslängdens utveckling från Rosstata under åren 1970 – 2017 hittar följande:

  68,7 (1960)
  68,9 (1970)
  67,6 (1980)
  69,1 (1990)
  65.3 (2000)
  68,9 (2010)
  72,3 (2017) (66,4 män; 76,7 kvinnor)


  SÅ hur förklarar då Vladimir Inozemtsev och 8 Dagar uttalandet: ” En 15-årig ryss har mindre chanser att uppleva sin 60-årsdag än en jämnårig etiopier.”

  Tommy Frost

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr Tommy har Inozemtsev rätt. Dödligheten för män i åldrarna 15-60 år var 2016 betydligt högre i Ryssland än i Etiopien. http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mbd/adult_mortality/atlas.html
   För ryska kvinnor däremot var dödligheten något lägre än för deras etiopiska motsvarigheter. Statistiken är från 2016.

   Radera
  2. När jag tittar på WHO:s statistik ser det ut så här. (Tyvärr gick det inte at bifoga en bild så bifogar i stället en länk till WHO i slutet)
   Svårigheten är att hitta de reella yttre och inre faktorer och samband som bidrar till låga utfallet även om jag anser att trenden är positiv. Jag tror att ekonomen Vladislav Inozemtsev med sin egen tankesmedja och bakgrund i högerpartiet "Правое дело" gör det lätt för sig för med att bara peka på brister hos president Vladimir Putin och den ryska ledningen/systemet som förklaring. Det är ju den vanliga nämnaren som förenar alla uttalade experter på Ryssland alltsedan sekel tillbaka. Den informationen bidrar ju våra allvetande experter i media med. Det intressanta hade varit om 8 dagar ställt Inozemtsevs förklaringar och lösningar mot hur den ryska regeringen och ansvariga myndigheter och myndigheter arbetar med att höja levnadsstandard och medellivslängden i landet och samtidigt fått bemöta de orsaker och lösningar som Inozemstsev tar upp.
   Sedan är det viktigt att komma ihåg att Vladislav Inozemtsev är en för visso välutbildad man och som ex. Boris Titov har tankar att bidra med. Dock viktig att komma ihåg att Inozemtsev har liksom vi alla endast en röst. Bifogar WHO:s grundligare faktamaterial och sammanställningar som visar att trenden pekar åt ett annat håll än det som Inozemstsev och 8 dagar återger.
   https://www.worldlifeexpectancy.com/world-health-review/russia-vs-ethiopia

   https://www.worldlifeexpectancy.com/world-health-review/russia-vs-ethiopia

   Radera
 2. WHO-statistiken visar att 2016 var medellivslängden för män 2,7 år längre i Ryssland än i Etiopien. Ryska kvinnor lever nästan 10 år längre än sina etiopiska systrar.

  För dödsorsakerna alkohol och narkotika är Ryssland en av världens tre farligaste nationer. Kanske är det mycket därför som den 15-årige pojken i Inozemtsevs exempel har mindre chans att bli 60 än sin etiopiske jämnårige.

  Beträffande Inozemtsevs "lösningar" är de bara palliativ. Men det gäller nog Rysslands styrande elit i övrigt. Som 8dagar framhöll har Kreml redan slagit fast att den regressiva "platta" skatten inte får röras.

  SvaraRadera
 3. Synen på och bruket av alkohol är ju inget nytt. Men även detta "missbruk" visar idag en positiv trend och minskar. Likväl kan jag inte minnas att Ryssland(eller Sovjetuionen) någonsin haft en högre medellivslängd än vad som är fallet idag.
  Vad sedan gäller Inozemtsev finns det flera anledningar att se skeptiskt på hans synpunkter som en oberoende expert. Var han inte en av de första som år 2010 undertecknade den ryska högeroppositionens uppmaning "Putin måste gå" *Путин должен уйти!"? Visst var det så.
  När Inozemtsev sedan år 2017 i The American Interest hävdar att Ryssland under Vladimir Putins ledning är en fascistisk stat jämförbar med Francos Spanien och Mussolinis Italien och snarare än Adolf Hitlers Nazityskland får det för min del vara nog.

  SvaraRadera
 4. Nej, du har nog rätt i att medellivslängden aldrig varit högre. Men fram till omkr. 1965 knappade Sovjet in på de utvecklade länderna i väst. Skillnaden mellan tex. franska och ryska mäns medellivslängd var som minst 3-4 år, idag är 15 år.

  Dina resonemang om Inozemtsevs person lämnar jag dithän. Om jag tyckte att man bara skulle söka fakta hos meningsfränder skulle jag väl kunna ersätta 8dagar med en länk till PROLETÄREN eller nåt...

  SvaraRadera
 5. Inte Inosemtsev som person, utan som en i väst och i Ryssland både verserad och ekonomiskt insatt expert och mera hans uttalade politiska agerande och märkligt smaklösa jämförelser. Jag håller med dig så till vida att olika synpunkter på Ryssland och dess politik är oerhört viktiga ingredienser för samtalet. Dock hade jag förväntat mig, av honom en mer smaksatt maträtt än den enkla meny som vi återkommande bjuds på i form av lika oberoende experter och antigäng på SVT. Ser fram mot nya något mer nyanserade oppositionella experter, helst från samma land.

  SvaraRadera
 6. Lögner lögner lögner vart man än tittar.
  De som körde Ryssland i botten var västerländska oligarker, främst från over the sea, som köpte upp halva Ryssland för långt under värdet. Deras marionett Jeltsin gjorde som Husse sa till honom.
  Under Putin har:
  Köpkraften stigit till det tredubbla
  den genomsnittliga månadslönen blivit nästan 11 ggr så hög
  arbetslösheten sjunkit från 13 till 5,2%
  pensionerna stigt med ca 1000 procent
  inflationen sjunkit från 36,5% till 2,5%.
  Medellivslängden för en man i Etiopien är 63, Ryssland 66,5.
  Putin slängde ut Rothschildbanken som styrde landets ekonomi mede hjärnhand och körde den i botten, Slängde ut de flesta utländska oligarkerna.
  Men det är klart att dessa krafter inte gillar det som har skett.
  De äger media som vi daglien hjärntvättas med och de stär bakom alla krig i världen för pengar och makt. Det handlar ALDRIG om mänskliga rättigheter.
  "All wars are bankers wars".
  Nu vill man piska upp stämningen för att kunna starta krig mot Ryssland. Som vanligt när ett land inte dansar efter Uncle Toms pipa.
  Du sjunger tyvärr med i deras kör och bidrar till att hjärntvätta folket.

  SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.