29 nov. 2018

Italien, Ungern stoppar nya EU-sanktioner

Trump avlyser det planerade mötet med Putin i Buenos Aires i morgon. Därtill nödd och tvungen?
Europeiska unionen har inte för avsikt att skärpa sanktionerna mot Ryska federationen efter den senaste händelsen i Kertjsundet, rapporterar Izvestija på torsdagen, med hänvisning till en informerad källa i en av EU-strukturerna.
"Europeiska unionen kommer inte att införa nya sanktioner mot Ryska federationen. Vi är positiva till ett pragmatiskt tillvägagångssätt och en diplomatisk lösning av de motsättningar som uppstått", säger källan i EU.
"I interna diskussioner talar inte företrädare för EU-länderna om några nya åtgärder mot Ryssland. Därför förväntar vi oss inte det. Tvärtom frågar de europeiska partnerna hur de kan hjälpa till i dialogen med Kiev. Alla förstår helt och hållet motiven bakom händelserna", uppgav källan.

Samtidigt har medarbetare till president Trump meddelat att han inställer det  planerade mötet med Putin i Buenos Aires, i avvaktan på att "frågan löses", vilket media tolkat som att Ryssland först måste frige de ukrainska fartygen.


De 24 ukrainska besättningsmännen, av vilka två visade sig vara officerare i säkerhetstjänsten SBU, har förts till Simferopol där en domstol dömt dem till 2 månaders fängsligt förvar.

Beslutet om eventuella sanktioner ska enhälligt godkännas vid ett möte i EU-rådet av alla 28 medlemsländer. Med tanke på Tysklands och Frankrikes ställning, som motsätter sig nya anti-ryska sanktioner, liksom inställningen från länder som Italien och Ungern som verkar för normalisering med Moskva, kan man säga tämligen säkert att det inte blir några nya sanktioner.

Izvestija 28/11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.