16 nov. 2016

Ryssland lämnar brottmålsdomstolen ICC

Internationella brottmålsdomstolen ICC vill nu bredda sitt register efter att uteslutande ha åtalat afrikanska ledare. Närmast över Afrika i västvärldens hierarkiska världsordning kommer Ryssland.

Följaktligen meddelar domstolen att två åtal mot Ryssland är under förberedelser.När domstolen förklarade sin avsikt att släpa Ryssland inför rätta för Georgienkriget 2008 och för återföreningen med Kirm 2014 beslutade Ryssland att inte längre delta i domstolens arbete.

Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen, Fatou Bensouda, har lagt fram en rapport om förundersökning av "situationen i Ukraina", som inleddes efter två klagomål från de ukrainska myndigheterna, inlämnade 17 april 2014 och den 8 september 2015.

ICC:s beslut är anmärkningsvärt av två orsaker.

En EU-kommission under ledning av den schweiziske juristen Heidi Tagliavini har redan undersökt Georgienkriget och entydigt slagit fast att detta startades av Georgien, under dåvarande president Micheil Saakasjvilis ledning.

Trots att frågan därmed avförts från dagordningen väcker ICC den igen. Den svenske professorn Ove Bring sa i Sveriges Radio idag att Ryssland försöker undgå sitt ansvar för detta krig. När han mycket väl vet att en synnerligen kompetent kommission redan har klarlagt att Ryssland saknade skuld till detta krig.

Så skipas inte rättvisa. Så underhåller man russofobin i Europa, och den "opartiske" Bring medger öppet att han arbetar för svenskt Nato-medlemskap.

Endast så kan man förstå hans lögnaktiga agerande.

I den andra frågan, om Ukraina, provocerar ICC Ryssland genom att från början karakterisera Krimhändelserna som en "väpnad konflikt" (visserligen "utan eldstrid") mellan Ryssland och Ukraina och inte som en konflikt mellan Krimbefolkningens krav på självständighet och Kievs avvisande av detta. Redan genom detta falska sätt att formulera problemet presumerar domstolen att Krim är brottsligt "annekterat" genom rysk "annektering". Dvs. domen är avkunnad redan på förundersökningsstadiet.

Det är inte förvånande, utan helt ofrånkomligt att Ryssland därmed uitträder ur ICC. Domstolens meddelanden tidigare i veckan om att kanske åtal ska väckas för USA-militärens tortyr i Irak (efter 13 års overksamhet från ICC) får nu sin förklaring. Det var uteslutande en ploj för att visa hur domstolen "slår i båda riktningar". Men eftersom inte heller USA erkänner domstolen var det en form av skuggboxning.

red

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.