17 nov. 2016

Rekordstort oljefynd i Texas

USA:s geologiska byrå (USGS) meddelar att man funnit den hittills största fyndigheten av kolväten i Wolfcamp på gränsen mellan Texas och New Mexico. Reserverna uppskattas till 20 miljarder fat olja och 16 biljoner kubikmeter naturgas.

Mängden olja motsvarar tre års konsumtion i USA och är värd 900 miljarder dollar. Det nya fynden kan komma att påverka priserna framöver, men bara marginellt.

USGS säger att det rör sig om det största sammanhängande olja- och gasfältet som någonsin upptäckts i USA.
Oljan är skifferolja men enligt USGS är hela volymen "tekniskt utvinningsbar" (läs: fracking).
Nu när oljebolagen använder horisontell borrning och hydraulisk spräckning - eller fracking - får de tillgång till reserver som tidigare var utom räckhåll.
Även i områden som har producerat miljarder fat olja, finns det fortfarande möjlighet att hitta ytterligare miljarder, understryker USGS.
Enligt Bloomberg News är fyndigheten värd 900 miljarder dollar.
USA har producerat mer olja och naturgas än något annat land varje år sedan 2012, enligt US Energy Information Administration.
Producera och använda den nyupptäckta olja och gas kommer också att bidra till klimatförändringar, eftersom både olja och gas utsläpp av växthusgaser när de extraheras och brännas med dagens teknik. 


USA har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 26-28 procent till år 2025 i enlighet med klimatavtalet från Paris, som trädde i kraft tidigare denna månad.

npr.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.