1 nov. 2016

70 000 ännu hemlösa i Nordkorea

Efter en sällsynt vädjan om stöd från Nordkorea efter svåra översvämningar i landet, sade Internationella Röda kors-federationen att man bara nått en fjärdedel av insamlingsmålet.

I Sverige har Svensk-Koreanska föreningen inlett en insamlingskampanj till översvämningsoffren. Katastrofhjälp åt Korea, plusgiro 448 27 03-8.

 
Två månader efter översvämningarna är ännu cirka 70 000 människor hemlösa och det finns risk att en del inte överlever den långa vintern, när temperaturen väntas sjunka till minus 15 grader, sade IFRC vid ett informationsmöte i Beijing i lördags.

Mer än 130 människor dog och nästan 400 försvann i Nordkorea efter tyfonen Lionrock, enligt FN: s uppgifter.Patrick Fuller, IFRC:s kommunikationschef för Stillhavsområdet, tror att orsaken till det dåliga insamlingsresultatet är politisk. "Vissa regeringar kliver fram, andra gör det inte." 
Den 21 september vädjade IFRC om 15,5 miljoner dollar vädjan för att hjälpa omkring 330 000 strandsatta människor, men hittills har bara 25 procent kommit in.

Pyongyang regeringen har förbundit sig att bygga 20 000 bostäder i november men det är oklart hur många människor kommer att kunna flytta in i fullt fungerande hem.Internationella sanktioner kan innebära hinder för importen av byggmaterial, sade Fuller."Det finns inga begränsningar på Röda Korset föra in stödet, men med sanktioner, innebär det att vissa saker tar längre tid och vissa leverantörer kan vara ovilliga att tillhandahålla varorna", sade han.
 

I Sverige har Svensk-Koreanska föreningen inlett en insamlingskampanj till återuppbyggnad efter den svåra översvämningen i nordöstra Korea.

Bidra till Katastrofhjälp åt Korea, plusgiro 448 27 03-8.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.