28 mars 2023

USA-utbildade bakom kupper i Afrika


USA-generalen Michael Langley har i ett senatsförhör medgett att de "kärnvärden" som USA inympar i afrikanska officerare som tränas av USA är förenliga med att dessa senare blir kuppledare i sina hemländer.

General Michael Langley är befälhavare för USA:s Afrikakommando.
Langley hade under utfrågningen som leddes av av republikanen Matt. Gaetz (Florida) i torsdags svårt att ge en ungefärlig siffra på hur många av tusentals USA-utbildade afrikanska officerare som har gått vidare till att iscensätta kupper.

Langley hävdade till sist att det var "mindre än en procent", vilket han betraktade som ett gott betyg åt  Pentagons internationella militära utbildningsprogram, som betonar civilt styre och representativ demokrati.

Med hänvisning till en artikel i Intercept, som avslöjar att USA-utbildade officerare hade iscensatt minst åtta framgångsrika kupper bara i Västafrika sedan 2008, frågade Gaetz om generalen fann de "kärnvärden" som ingjutits i dem förenliga med deltagande i kupper. Han hänvisade till exemplet med den USA-utbildade överste Mamady Doumbouya, som störtat Guineas regering medan hans enhet tränade tillsammans med USA:s gröna baskrar i september 2021.
Langley svarade jakande och insisterade på att "kärnvärdena" som "respekt för civilt styre" var något som fastnat hos en mycket hög andel USA-utbildade.

"Hur många regeringar måste störtas av människor vi utbildar innan ni fattar att våra kärnvärden kanske inte fastnar hos alla?" frågade Gaetz och ifrågasatte varför amerikanska skattedollar ska användas till att träna afrikanska militärofficerare för att störta sina regeringar.

"Jag tycker att vi åtminstone borde veta hur många länder vi utbildat kuppmakare för", sa han. 

Medan AFRICOM fördömde Guinea-kuppen som "oförenlig med USA:s militära utbildning och utbildning" håller andra kuppmakare inte med. Efter att Amadou Sanogo, en malisk officer utbildad av USA, störtade sitt lands regering 2012, tillskriver han amerikansk utbildning sin "framgång". "Amerika är ett fantastiskt land med en fantastisk armé", sa han. "Jag försökte omsätta allt jag lärde mig där i praktiken här."

En studie från 2017 publicerad i Journal of Peace Research som analyserade data från 1970 till 2009 fann ett "robust förhållande mellan USA:s utbildning av utländska militärer och militärstödda kuppförsök", trots att den enbart fokuserade på "International Military Education and Training program" som är ett civilt administrativt program.

När kapten Ibrahim Traore störtade Burkina Fasos regering förra året, ville Pentagon inte säga om han var USA-utbildad (ledaren han störtade, överstelöjtnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, deltog i minst ett halvdussin USA-övningar innan han genomförde sin egen kupp tidigare samma år).

Som Langley medgav, för Pentagon inte register över vad som händer med officerare efter deras USA-utbildning.

rt.com (förbjuden av EU)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.