17 mars 2023

Trump: USA största hotet idag


Igår gjorde ex-president Trump en deklaration som måste kallas historisk. Han pekar ut det egna landet, USA, som det största hotet mot världsfreden idag.

Han kräver stopp för alla krigshandlingar i Ukraina och omvärdera Nato.

Om du inte har lyssnat på Trump förr, gör det nu. Är han en dåre, är han en helig dåre! Med kännedom om USA:s historia, kan man bara hoppas att han har kompetenta livvakter.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.