22 mars 2023

Ukrainaspåret planterat av Scholz och Biden

Olaf Scholz i Ovala rummet 3 mars 2023. (Officiellt foto av Adam Schultz).

Seymour Hersh
 lade på onsdagen ut en ny avslöjande artikel om USA:s sprängning av Nord Stream. Mexikos president 
Andres Manuel Lopez Obrador krävde samma dag att USA svarar på anklagelserna i stället för att försöka mörka affären.

Under de sex veckor som gått sedan Hersh publicerade sitt avslöjande har USA försökt anlägga moteld med ett falskt avslöjande om att en ukrainsk grupp legat bakom sprängdåden. 
"För två veckor sedan, efter ett besök av den tyske förbundskanslern Olaf Scholz i Washington, försökte amerikanska och tyska underrättelsetjänster förstärka nedtystandet (av Hersh avslöjande)  genom att mata New York Times och den tyska veckotidningen Die Zeit med falska berättelser", konstaterar Hersh.

Pressassistenter för Vita huset och Central Intelligence Agency har konsekvent förnekat att USA var ansvarigt för att spränga rörledningarna, och det räckte för att få USA-pressen att låta bli att gräva.

"Men varje seriös ledare skulle ha gett CIA ett formellt "uppdrag" att genomföra en djupgående utredning, med alla dess tillgångar, och
ta reda på vem som hade gjort dådet i Östersjön. Enligt en källa inom underrättelsetjänsten har presidenten inte gjort det, och det kommer han inte heller att göra. Varför inte? För att han vet svaret."

Ändå ledde sprängningarna till en sexdubbling av gaspriserna i Europa. Regeringar spenderade så mycket som 800 miljarder euro extra, enligt vissa uppskattningar, för att skydda hushåll och företag från påverkan. Gaspriserna är fortfarande mellan två och tre gånger nivåerna före krisen och är mer än tre gånger nuvarande amerikanska priser.

I början av mars var president Biden värd för Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i Washington. Resan inkluderade endast två offentliga evenemang - ett kort proforma-utbyte av komplimanger mellan Biden och Scholz inför Vita husets presskår, utan några frågor och en CNN-intervju med Scholz av Fareed Zakaria, som inte berörde pipeline-anklagelserna. Kanslern hade flygit till Washington utan medlemmar av den tyska pressen ombord, ingen formell middag planerad, och de båda världsledarna var inte planerade att hålla en presskonferens, som rutinmässigt sker vid sådana högprofilerade möten.

Istället rapporterades det senare att Biden och Scholz hade ett 80-minutersmöte, utan några medhjälpare närvarande under en stor del av tiden.
Det har inte gjorts några uttalanden eller skriftliga överenskommelser sedan dess av någon av regeringarna, men jag fick höra av en person med tillgång till diplomatisk underrättelsetjänst att det fanns en diskussion om uppmärksamheten kring rörledningarna och som ett resultat av detta hade vissa element i CIA ombetts att förbereda en artikel  i samarbete med tysk underrättelsetjänst som skulle förse den amerikanska och tyska pressen med en alternativ version om förstörelsen av Nord Stream 2.

Med underrättelsetjänstens ord var uppgiften "att skaka om (pulse) systemet" i ett försök att få media att bortse från påståendet att Biden hade beordrat att rörledningarna skulle förstöras.

Tre dagar efter att New York Times och Die Zeit gått ut med "Ukrainaspåret" meddelade  det tyska kabinettets talman Christiane Hoffmann att förbundskansler Scholz var "nöjd med framstegen i utredningen". 

https://seymourhersh.substack.com/p/the-cover-up

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.