2 mars 2023

Upphäv sanktionerna mot Syrien

Jordbävningen i Lattakia dödade 805, skadade mer än 1 100 skadade.
105 byggnader rasade och 900 är utdömda, rapporterade Vanessa Beeley 28 februari.

USA:s, EU:s och Sveriges sanktioner försvårar hjälparbetet i Syrien efter jordbävningen och ökar lidandet och antalet dödsoffer, skriver Hans Öhrn och Ulf Bjerén från Föreningen Syriensolidaritet i Sydöstran idag.

Ska hjälparbetet fungera måste sanktionerna mot Syrien upphävas.

Den svenska akutsjuksköterskan Johanna Lund vittnade om situationen i Syrien i Sveriges Radio dagen efter jordbävningen:

“Sanktionerna är ett oerhört stort hinder för oss att kunna göra de hjälpinsatser som vi skulle behöva göra. Sanktionerna har till exempel gjort att vi i princip inte har tillgång till bränsle. Utan bränsle kan inte ambulanserna köra, utan bränsle kan inte vi frakta upp de nödvändiga sakerna, filtar, mat och annat som skulle behövas på plats. Det försenar vår insats oerhört. Sanktionerna har också gjort att man inte kunnat bygga hållbart på många år här. Många av de som bodde i mycket fallfärdiga hus i Aleppo drabbades extra hårt av det här, för att man inte kunnat bygga hållbart, för det har inte gått att importera de saker som skulle behövas för det. Sanktionerna påverkar allt vi gör.”

FN fördömer den typ av sanktioner som Sverige har mot bland andra Syrien. I det senaste fördömandet 2020 i resolution 45/5 i FN:s råd för mänskliga rättigheter slås fast att:

“Unilaterala tvingande åtgärder (sanktioner utanför FN-systemet) är brott mot folkrätten, internationella humanitära lagar, FN-stadgan och de normer och principer som styr fredliga relationer mellan stater”.

Till både Damaskus och Aleppo har Internationella Röda Korset flugit in förnödenheter och hjälp till de jordbävningsdrabbade. Flera vittnesmål finns om att hjälpen fastnat på flygplatserna på grund av bränslebrist och därför inte har kunnat transporteras ut till de nödlidande i tid. Syrien tillåts inte på grund av sanktioner att importera bränsle.

Dessutom stjäls den olja Syrien har av rebellgrupper som YPG/YPJ. Dessa grupper samarbetar med USA, som ockuperar delar av Syrien. Den syriska oljan förs ut i tankbilar till både Turkiet och Irak. Där säljs den vidare med god vinst för både USA och rebellgrupperna.

Sverige har skänkt stora biståndsbelopp till dessa rebellgrupper och även givit politiskt stöd till dem. Vi kräver: Upphäv alla ekonomiska sanktioner mot Syrien omedelbart. Inget svenskt bistånd till rebellgrupperna i Syrien.

Hans Öhrn och Ulf Bjerén, Föreningen Syriensolidaritet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.