22 jan. 2021

USA kan blockera telekomteknik från fem länder

I fjol exporterade USA för nära 2 miljarder dollar potatis, och importerade bara för 1,5 miljard.
Det gav ett överskott. Det gjorde inte handeln med datorer och tillbehör.
Den gav ett underskott på 83 miljarder.

Kina, Ryssland, Iran, Nordkorea och Venezuela kallas "utländska motståndare" i ett nytt beslut av USA:s handelsdepartement, som utfärdar nya regler för köp av telekomteknik från just dessa.

Det ser ut som om de handelskrig som inte startade men väl trappades upp under Trump kommer att fortsätta.


I torsdags tillkännagav USA:s handelsdepartement att man tänkte införa nya regler för att blockera inköp av teknik- och kommunikationsutrustning från fem "utländska motståndare" inklusive Kina. De nya reglerna syftar till att säkerställa säkerheten i leveranskedjan för informations- och kommunikationsteknik och tjänster (ICTS, Information and Communications Technology and Services). Förutom Kina utsågs Ryssland, Iran, Nordkorea, Kuba och Venezuela under Nicolas Maduro-regim som motståndare.

Enligt ett uttalande utfärdar USA: s handelsminister Wilbur Ross tillfälliga regler för att ta itu med den nationella säkerheten, den ekonomiska säkerheten och folkhälso- och säkerhetsproblemen i samband med ICTS-transaktioner. De kommer säkerställa motståndskraften hos och förtroendet för vår nations försörjningskedja inom ICTS. Sex utländska regeringar eller utländska icke-statliga personer har identifierats som motståndare vid tillämpningen av dessa regler.

Handelsministern sa vidare att genom att säkra försörjningskedjan kommer amerikanska medborgare och företag att skyddas mot sårbarheter som kan undergräva konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten till deras personliga uppgifter eller känsliga data och som utnyttjas av ondskefulla utländska motståndare och de som vill skada USA.

Dagens tillfälliga regler träder i kraft 60 dagar efter publicering, och handelsdepartementet är fast beslutet att utfärda slutgiltiga regler där departementet kommer att överväga och svara på ytterligare kommentarer som mottas.

Dessutom kommer departementet att genomföra förfaranden för en licensprocess 120 dagar efter publicering.

http://www.businessworld.in/article/US-new-rules-to-block-telecom-tech-purchases-from-China-5-other-adversaries-/15-01-2021-365619/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.