9 jan. 2021

Konferensen Folk och Fred


Söndag 10 januari öppnar seminariet Folk och fred som ett alternativ till krigshetsen på "Folk och försvar". Det är inte att ta fel på bredden: från Greta Thunbergs "Fridays for Future" till fd ärkebiskop K G Hammar och f d statssekreteraren Sven Hirdman.


Så här skriver arrangörerna:

Den svenska alliansfriheten har under mycket lång tid gynnat Sverige och även minskat risken för krig mellan stormakterna. Sverige gynnas inte av dagens mycket nära samverkan med Nato. Sverige bör sträva efter dialog och goda relationer med alla länder, särskilt grannländer. Sverige bör återta sin roll som oberoende internationell medlare.

Sverige bör argumentera för nedrustning globalt, särskilt på avveckling av kärnvapenarsenaler. Ett steg på vägen är att ratificera Förbudet mot kärnvapen som kommer att bli internationell lag i januari 2021.

Det svenska värnpliktsbaserade militära försvaret bör vara tydligt inriktat på försvar, inte på angrepp eller vedergällning. Det svenska försvaret ska utformas så att svenskt territorium inte kan användas av någon stormakt i angrepp på något annat land. Uppgiften bör klaras genom omställning inte anslagsökning. Områden som fredsarbete, ökad självförsörjning med livsmedel, stärkande av civilsamhället, välfärd, miljö och klimat måste däremot ges högre prioritet än idag.

Helheten i Folk och Freds rikskonferens kommer förhoppningsvis att utgöra ett slagkraftigt alternativ till Folk och Försvars konferens 2021.

Upplägget har anpassats till rekommendationer som beror på Corona och kommer att genomföras som ett webbinar via plattformen Zoom, med utsändning från flera mindre möten i bl.a. Sälen, Stockholm, Göteborg och Malmö.

• ​För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
• Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
• För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
• Fred på Jorden och Fred med Jorden!


Konferensschema – Folk och Fred 2021
Varje pass innehåller en kort inledning och avslutas med tid för diskussion/frågor.

Söndag 10 januari 2021

Formellt öppnande av rikskonferensen i Sälen, kl. 10:00-10:30
• Representanter för lokala grupper och Nätverket Folk och Fred.
• Vad är Nätverket Folk och Fred?

Vilka hot finns det mot Sverige?, kl. 10:30-12:00
• Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato. Sven Hirdman, fd statssekreterare och Moskvaambassadör.
• Militära styrkeförhållanden och hotbild. Lars Drake, Folket i Bild/K.
• Rymdens nyttjande i krig, Agneta Norberg, Sverige Fredsråd.
• Andra hot än militära. ​Janine O’Keeffe, ​Fridays for Future.

Lunchrast 12:00-13:30

Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete, kl. 13:30-15:00
• Folkrätt och alliansfrihet. Lars-Gunnar Liljestrand.
• Stormakterna och internationellt samarbete. Anders Romelsjö, Folket i Bild/K och Michel Nocetti.
• Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras! – Från maktpolitik till mänsklig säkerhet. Karin Utas Carlsson, Fredsam.

Fikarast 15:00-15:30

Kärnvapenförbud, vapenexport och civilt försvar, kl. 15:30-17:00
• Vapenexportens krigsdrivande roll. KG Hammar, f d Ärkebiskop, Kristna Freds.
• Mandom, mod och morske män – dags att civilisera säkerheten. Gudrun Schyman, fd partiledare, Ordförande i Fria Pensionärer.
• FN:s förbud mot kärnvapen. Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Britta Ring, Kvinnor för fred​​, om uppropet till Regeringen.

Middagsrast 17:00-18:30

Filmvisning, kl 18:30-20:00
• Visning av Maj Wechselmanns film ”Atomen i mänsklighetens tjänst?”.

Måndag 11 januari 2021

Kriget mot naturen – det tärande naturbruket, kl. 10:00-11:30
• Skogen i människans tjänst – så mycket kol skulle kunna inlagras. Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå Universitet, Elena Martinez medlem i Skydda skogen och representant för End Ecocide Sweden.
• Bönder gör inte bara mat – så omvandlas våra matjordar till klimatgaser. Jonas Wangsten, ordförande i Småbrukarna.
• En rättighetsbaserad fredskultur – naturens rättigheter och lokalsamhällens rättigheter. Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och författare, ByAkademin.
• Utmaningar i förorten. Arne Johansson, Norra Järvas Stadsdelsråd, och Mariam Nordmark, Grönt initiativ i Tensta om Hästa gård, odling, beredskap och hållbarhet.

Lunchrast 11:30-13:00

Det närande naturbruket – Fred med Jorden, kl. 13:00-14:30
• Fred med Jorden – om Elin Wägners tankar. Introduktion av miljövetare Linda Isaksson, Bondbönorna i Prästmon.
• Det nya miljonprogrammet – vägen till ruralisering. Maria Engelbrektsson,
Drömme, ByAkademin.
• Maten visar vägen – samförsörjning i en by, konkret fredsarbete. Thorsten Laxvik, jordbrukare, Edsele, Sollefteå kommun.
• Ändra systemet – inte klimatet. Men hur? Stig Broqvist, Jordens Vänner i Helsingborg.

Fikarast 14:30-15:00

Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder, kl. 15:00-16:00
• Vad ligger bakom trakasserierna mot freds- och miljörörelserna? Tord Björk, Aktivister för fred.
• Behandling av visselblåsare i vår tid. ​Arne Ruth, fd Kulturchef på Dagens Nyheter.
• Bristande balans i EU:s och svenska myndigheters säkerhetspolitiska analyser. Lars Drake, Folket i Bild/K.

Avslutande diskussion och perspektiv på fortsatt arbete, kl. 16:00-17:00
• Kampanjgruppens förslag presenteras och diskuteras.

Konferensen avslutas.

Schemat kommer anpassas för korta inslag med personer från övriga nordiska länder samt ett ungdomsinitiativ med Extinction Rebellion, Finland.

Konferensen livestreamas på www.facebook.com/folkochfred samt går att se där och på vår Youtubekanal i efterhand.

Anmälan till webbinariet sker på https://folkochfred.wordpress.com/contact där du även kan bli medlem i Nätverket Folk och Fred.

När webbinariet väl har påbörjats sänder vi inte ut fler mejl med länk, utan du använder den här:
https://us02web.zoom.us/j/81865590877?pwd=cTF5MTJYV0xDdk9wRkF6OFB1cXhWZz09

Där du hamnar i ett ”digitalt väntrum”. Var beredd på att det kan ta några minuter innan moderatorerna släpper in dig – insläpp sker endast mellan föredragen och 5 minuter innan sluttiden för pauserna för kaffe och mat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.