5 maj 2017

Viktigt steg mot fred i Syrien

Från och med midnatt Moskvatid, natten till 6 maj, träder ett memorandum i kraft om inrättandet av deeskaleringszoner i Syrien, de lila zonerna på kartan.

Memorandumet har undertecknats av president Vladimir Putin och stöds av alla viktiga berörda aktörer: FN, USA, Saudiarabien och andra länder, vilket innebär en viss garanti för dess genomförande.

Memorandumet har utarbetats av Rysslands försvarsministerium på direkt order av president Vladimir Putin.

Chefen för den ryska generalstabens operationella direktorat, generalöverste Sergej Rudskoj säger att Ryssland från den 1 maj stoppat användningen av flygplan i de fyra deeskaleringszonerna i Syrien, som skapats inom ramen för memorandumet.

Dokumentet gör det möjligt att ytterligare öka antalet säkerhetszoner. "Jag vill betona att undertecknandet av ett memorandum om inrättande av deeskaleringszoner inte innebär att kampen mot terroristerna i Islamiska staten och Jabhat al Nusra upphör", sade han.

Enligt Rudskoj kommer de viktigaste insatserna att fokuseras på att utveckla offensiven öster om Palmyra, bryta blockaden av staden Deir ez-Zor och befria de nordöstra delarna av Aleppoprovinsen längs floden Eufrat.

Bakgrunden till det ryska memorandumet är att deltagarna i samtalen i Astana 4 maj undertecknade en avsiktsförklaring utarbetat av Ryssland för att åstadkomma en deeskalering i fyra zoner i Syrien.

Dessa fyra zoner är belägna i Idlib-provinsen, norr om Homs, i östra Gouta utanför Damaskus och i söder nära Israel. En gemensam arbetsgrupp med experter från de tre garantländerna - Ryssland, Turkiet och Iran - ska övervaka det praktiska genomförandet av avtalet och övervinna de hinder som kan uppstå, särskilt där deeskaleringen förkastas av den väpnade syriska oppositionen.

kommersant-online

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.