30 maj 2017

Varför Bryssel vill tysta Polen

Vad handlar EU:s konflikt med Polen om? EU-kommissionen hotar att använda artikel 7 i Lissabonfördraget och beröva Polen rösträtten.

Enligt Polens utrikesminister Witold Waszczykowski har EU:s kritik sedan länge tillmötesgåtts och det som nu återstår är bara en personlig konflikt med kommissionens första vice ordförande, den holländske socialdemokraten Frans Timmermans.

EU-kommissionen har haft kritik mot Polen för att 1. dess regering har stoppat de utnämningar till författningsdomstolen som den tidigare, mer EU-vänliga regeringen gjorde och 2. börjat ta ett fastare grepp om public service-media genom att landets finansminister utser cheferna, vilket tidigare gjordes av en särskild förvaltningskommitté.

Kritiken kan tyckas överspänd eftersom en del länder som Sverige helt saknar författningsdomstol och alla EU-länders regeringar mer eller mindre direkt styr statsägda media.

Men det ligger mer bakom spänningarna än som redovisas.

Förra året tillkännagav kommissionen att det inletts en rättsstatsprövning om huruvida lagstiftningen som drivits igenom av den polska regeringen - inklusive mediernas frihet och författningsdomstolen - bryter mot EU:s regler.

Men det var närmast förevändningar för att sätta åt Polens konservativa PiS-regering. Polens regering står i konflikt med Europeiska rådets ordförande, polacken Donald Tusk, vars andra mandatperiod Polen försökte men misslyckades med att stoppa.

Polens utrikesminister Witold Waszczykowski säger att kommissionens och Timmermans angrepp trots allt haft föga påverkan på kreditvärderingsinstitut, investerare och affärsmän.

Waszczykowski menar att Timmermans kritik är symbolisk för en EU-kommission som enligt Polen har överskridit mandat, en situation som EU måste ta itu med om den hoppas kunna upprätthålla trovärdigheten bland regionens medborgare.

"Vi kan inte acceptera detta. Vi kan inte acceptera att en handplockad byråkrati övervakar och ställer och styr över medlemmarna”, säger han. "Kommissionen har ingen demokratisk legitimitet. Det är inte vald, utan utvald av regeringarna.”

Polen är kritiskt såväl mot planerna på ökad överstatlighet som varianten med ett "flerfiligt" EU, där särskilda regler skulle gälla dem som vill gå fortare fram. Tanken är inte ny men får ny aktualitet med valet av Emmanuel Macron till fransk president.

Macron har skisserat sin plan för att reformera euroområdet, inklusive installationen av en finansminister med en särskild budget. Polen och andra länder utanför den gemensamma valutan oroar sig för att sådana åtgärder skulle skapa en klassindelning i Europa, som sänker länderna utanför euroområdet.

Waszczykowski säger att han föredrar att behålla "ett multinationellt EU", som framför allt vårdar den gemensamma marknaden som "en skatt".

"Inom eurozonen växer ekonomin mycket långsamt", påpekar Waszczykowski. "Utanför euroområdet växer de flesta länder med 3 procent eller 4 procent som Polen, så det är inte värt att bli en del av eurozonen."

Han uttrycker djupa reservationer om strävandena mot ett federalt EU vilket oundvikligen skulle ske på bekostnad av ländernas suveränitet. EU måste diskutera sin framtid, säger han, särskilt i kölvattnet av Brexit, som han beskriver som en varningssignal.

Att EU förlorar sin näst största ekonomi, världens femte största, en kärnvapenmakt med plats i säkerhetsrådet är ingen som kan skyllas på ”ett misstag från britterna”, understryker Waszczykowski.

"Nej, det var också ett misstag av dessa institutioner som skapats av EU."

"Jag är en stor fan av Star Trek-filmerna", slutar sa han. "Jag skulle gärna vilja leva i en sådan federation. Men det ligger 1000 år in i framtiden.”

politico.eu 30/5

2 kommentarer:

  1. Polen har kastat en oppositionspolitiker, Mateusz Piskorski, i fängelse där han varit instängd i mer än ett år redan och därtill utsatt honom för misshandel.
    Rubriken för det påstådda brottet är spionage fastän det som framkommit snarare tyder på att Piskorski framfört kritik mot den polska russofoba politiken.
    Tusk och den polska regeringen ogillar varandra men på denna punkt, rätten att kasta kritiker av russofobin i fängelse, lär de stå enade. Enskilda europeiska parlamentariker har protesterat men det centrala Bryssel tiger. Russofobernas polskättade konung gick denna vecka ur tiden men hans efterföljare står fortsatt starka, bland dem Donald Tusk som påstås vara sonson till en nazistkollaboratör.

    SvaraRadera
  2. Polen har naturligtvis två stora anledningar att säga nej till EU. Dels att de inte vill ingå i ett nytt slags framtida Sovjetunionen, men också EU:s rabiata migrationspolitik, vilket sannolikt också är orsaken till Brexit.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.