30 maj 2017

Islossning i Versailles

Gårdagens möte mellan Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron och Rysslands president Vladimir Putin i Versailles innebär ett stort steg närmare normalisering av västs relationer med Ryssland.

Under sitt inledningsanförande underströk Makron Peter den stores besök i Versailles 1717 som en förebild. Tsar Peter kom för att bekanta sig med fransk konst och teknik i ett klimat som redan förebådade upplysningstiden. ”Han återvände med en önskan att modernisera sitt land” och blev ”en symbol för det Ryssland som vill vara öppet mot Europa och ville låna det som skänkte Europa dess storhet och makt.”
Den fransk-ryska vänskapen och dialogen har sedan dess inte upphört. ”Ingen av de största utmaningarna i dag kan lösas utan dialog med Ryssland”, sa Macron och redogjorde därefter för de viktigaste resultaten av de båda presidenternas överläggningar.

I den syriska frågan har man enats om att IS och terrorismen är huvudmotståndaren och att kampen måste föras så att en ”demokratisk övergång” kan ske utan att den syriska staten raseras.

Från fransk sida finns två villkor för samverkan med den syriska staten, förklarade Macron senare: För det första att ingen användning av kemiska vapen tolereras och för det andra att den humanitära hjälpen måste tillåtas komma fram överallt. En fransk-rysk arbetsgrupp om Syrien inrättas.

Beträffande Ukraina sa han att man enats om att återuppta överläggningarna i Normandieformatet (Tyskland, Frankrike, Ukraina och Ryssland) men nu även ta in OSSE som rapportör av situationen.

Macron gjorde också en markering att Frankrike följer HBTQ-frågans utveckling i Tjetjenien samt villkoren för NGO:r som arbetar i Ryssland.

Vladimir Putin å sin sida började med att påpeka att de fransk-ryska relationerna är äldre än 300 år. Ryskan Anna (modern var Olof Skötkonungs dotter Ingegerd) var Henrik I:s gemål (ca 1008-1060) och kom att bli en av grundarna av såväl ätten Bourbon och Valois, varav den förstnämnda fortfarande styr i Spanien-

Han uttryckte stora förhoppningar om att de fransk-ryska relationerna idag går mot bättre tider. Av de ca 500 franska företag som är verksamma i Ryssland har inte ett enda valt att lämna Ryssland till följd av sanktionerna. Handeln ökade 14 procent i fjol och 23,7 procent under första kvartalet i år. Men Putin betonade att ungdoms- och kulturutbytet mellan länderna måste få ny fart.

Pressens frågor gav parterna tillfälle att markera ståndpunkter i mer konfliktfyllda frågor:

”Vad beträffar Rysslands påstådda inblandning i andra länders valrörelser är det en fråga vi inte har diskuterat och som herr president (Macron) inte visat något intresse för. Och vad finns det att diskutera för min del? Jag anser att frågan inte existerar.”

Senare förklarade han att han hade tagit emot Marine Le Pen som han skulle ha tagit emot vilken annan fransk gäst som helst. Så varför skulle Ryssland vägra ta emot henne, i synnerhet som hon konsekvent pläderat för att utveckla de fransk-ryska relationerna.

”Jag anser inte att hennes synpunkter på bevarandet av de europeiska nationernas identitet och beträffande behovet av att stärka de europeiska ländernas suveränitet är grundlösa eller meningslösa… Där kan min ståndpunkt skilja sig från några kollegors, men jag har alltid uttryckt det öppet.”

”Det betyder inte att vi försökte påverka det franska valet. Och det vore omöjligt, vi är mycket väl medvetna om det politiska livets realiteter i Frankrike.”

Där kände sig Macron tvungen att utdela ett tjuvnyp mot Putin. En journalist påminde om att ryska media hade svårt att få tillträde till Macrons stab under valrörelsen:

Russia Today och Sputnik spred lögnaktig information, förtal och jag ansåg därför att de inte hade att göra i min stab…De uppförde sig som redskap för inflytande, propaganda, lögnaktig propaganda, varken mer eller mindre”.

Sista ordet fick dock Putin. Han fick en välkommen fråga från en journalist som undrade om det inte var en motsägelse att presidenterna nu talade om att utveckla relationerna och alldeles nyss diskuterade västmakterna på G7-mötet skärpta sanktioner mot Ryssland. Och i juni har EU för avsikt att förlänga sanktionerna mot Ryssland på ett halvår.

Det är en motsägelse, bekräftade Putin och appellerade till direkt till massmedias representanter att motverka all sorts ekonomisk diskriminering och främja en fri marknad som kan motverka arbetslösheten och höja medborgarnas välfärd.

red

1 kommentar:

  1. En indirekt Trump-effekt. Fastän försök till en soft-kupp mot Trump pågår i USA - vilken har omintetgjort möjligheterna för närmare samarbete med Ryssland - har resultatet dock blivit att realiteterna börjat göra sig påminda i Europa. Europeiska länder kan inte i det oändliga gömma sig bakom storebror, utan måste börja tänka själva.
    Men lyssnar man på Macron är det viktigaste av allt att rädda ansiktet. Det kaos man varit med om att skapa i Ukraina och Syrien tar man inget ansvar för. Återigen förlängdes de ekonomiska sanktionerna mot Syrien, vilka slår direkt mot folket vars välfärd är ointressant så länge man måste bevaka sin egen prestige. För Ukrainas del pågår skuggboxningen så länge det finns en dollar kvar i Kievs kassa. Ukrainas sönderfall väntar bakom hörnet.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.