17 maj 2017

EU skärper diskrimineringen av Ryssland

EBRD:s ordförande Suma Chakrabarti säger att diskrimineringen av
Ryssland är "slutgiltig". Informellt skyller han på politikerna.
När Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken EBRD hade sitt årliga styrelsemöte på Cypern för en vecka sedan beslutades att utvidga sanktionerna mot Ryssland, som är en av bankens grundare och största delägare.

Sedan 2014 beviljar banken inga nya lån till projekt i Ryssland och håller på att avveckla de lån som finns.

EBRD:s stadga säger: "Inget medlemsland kan suspenderas eller på annat sätt begränsas av något skäl eller på något sätt som inte anges i i avtalet om bankens bildande".
Utfrysningen av Ryssland strider helt klart mot bankens egen stadga, enligt ett rättsutlåtande från en professor emeritus vid Sorbonneuniversiteter.

Rysslands unge finansminister Maksim Oresjkin påpekade på styrelsemötet att detta också skapar ett farligt prejudikat för andra internationella finansinstitut (IFI). "EBRD har blivit ett verktyg för utrikespolitik och är inte en utvecklingsinstitution", sa Oresjkin.


Detta trots att bankens ryska lån 2014 gav banken huvuddelen av dess inkomster. Uppenbarligen tar den politiska och finansiella eliten heller en krasch i EBRD:s finanser än att normalisera relationerna med Ryssland.

EBRD är inte skyldigt att ens följa EU:s sanktioner.

Rysslands unge finansminister Maksim Oresjkin som är Rysslands representant i banken sedan april vädjade för döva öron om ekonomiskt förnuft på styrelsemötet.

"Under de senaste åren har vi blivit vittnen till en försämrad finansiell ställning och sämre utvecklingsmöjligheter för banken”, sa Oresjkin i sitt anförande. ” Medan de formella siffrorna i rapporten ser positiva ut döljer de en rad negativa trender …  Att följa den nuvarande strategin kommer att göra bankens ställning instabil under de kommande åren och kan leda till nedgradering av kreditbetygen och krav på rekapitalisering av banken", sa Oresjkin.

Lönsamheten i bankens verksamhet är instabil på lång sikt. Bankens totala intäkter uppgick, enligt den officiella rapporten,  till 1,699 miljarder euro, varav nästan en tredjedel genererades i Ryssland, där EBRD slutade investera i juli 2014 på grund av EU:s och USA:s sanktioner.

Bankens ryska portfölj krympte till 3,7 miljarder euro vid utgången av första kvartalet 2017 från en toppnivå på 10,4 miljarder euro under tredje kvartalet 2012.

Utan de ryska inkomsterna uppgår bankens inkomster till endast 1,202 miljarder euro, varav 200 miljoner var en engångseffekt bl.a. omvärdering av befintliga tillgångar.

EBRD har också mött ökade svårigheter att få klienter att ta nya lån och mängden förtida återbetalningar har ökat betydligt, till  2,1 miljarder euro 2016. Detta späder ut EBRD:s intäktsbas.

Bankens driftskostnader slukar allt större del av intäkterna, 42 procent 2016, långt över ett femårigt mål på 33 procent.

EBRD:s styrelse röstade med överväldigade majoritet för att hålla fast vid utfrysningen av Ryssland. Beslutet är ”slutgiltigt”, förklarade bankens ordförande Suma Chakrabarti på en presskonferens 10 maj.

Utfrysningen av Ryssland kan få till följd att Ryssland inte kommer att delta i EBRD:s rekapitalisering "när denna oundvikligen blir nödvändig".

Ryssland kommer också att agera för att sänka EBRD:s kreditbetyg ”AAA”.

Informellt har Chakrabarti medgett att det är EU:s påtryckningar som framtvingat diskrimineringen av Ryssland och inte bankens policy.

EBRD bildades 1991 av främst EU men också andra länder och antalet delägarländer har med tiden blivit 60. Syftet var att stödja den privata sektorn i det forna Sovjetunionen och Östeuropa. Ryssland är med sitt bidrag på 1,2 miljarder euro femte största delägare.

red

http://www.intellinews.com/russians-lose-showdown-at-ebrd-am-121174/?source=russia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.