2 maj 2017

Mötet Merkel - Putin

Under mötet i Sotji visade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att hon fortfarande anser att Minskavtalens uppfyllande beror på Ryssland, inte på Kiev.

På en direkt fråga om implementeringen av Minskavtalen förklarade Merkel att den borde gå till så att Ukraina först får tillgång till statsgränsen och legitima val hålls i Donbass innan förhandlingar mellan de lokala myndigheterna och Kiev kommer igång.

Inledningsvis tackade Putin för förbundskanslerns besök och möjligheten att hålla en ingående diskussion för att förbereda G20-mötet i Hamburg i juli och utbyta åsikter om aktuella internationella frågor, däribland den syriska krisen och situationen i Ukraina.

"Trots vissa politiska svårigheter och svängningar i de globala ekonomiska förutsättningarna förblir Tyskland Rysslands ledande utländska ekonomiska partner", fortsatte Putin. Handelsvolymen ökade med 43 procent i januari-februari (i förhållande till föregående år). Tyskland är största köpare av rysk naturgas: den ryska gasen står för nästan 35 procent av den tyska marknaden.

Tyskland investeringar i Ryssland uppgår till mer än 16 miljarder dollar. Femtusen företag arbetar med kapital från Tyskland och de omsätter totalt över 50 miljarder dollar.

Putin betonade också samarbetet i kampen mot finansiering av terrorism, penningtvätt, skatteflykt och korruption.

Samarbetet i "Normandieformatet" med Tyskland, Frankrike och Ukraina för en lösning på Ukrainakrisen fortsätter - och kommer att fortsätta efter det franska valet, underströk Putin.

Senast 17 april hölls en telefonkonferens i gruppen.

Båda parterna bekräftade vikten av en strikt tillämpning av Minskavtalen och där spelar OSSE:s övervakningsuppdrag en viktig roll.

Beträffade Syrien sa Putin att förhandlingarna i Astana- och Genèveformatet måste fortsätta. "Vi tror att en lösning på den syriska frågan bara kan finnas med fredliga medel och under överinseende av FN".

Putin underströk behovet av en grundlig och omfattande utredning av händelsen den 4 april Khan Shaikhun. "De ansvariga för fredliga syriers död behöver naturligtvis hittas och straffas, men att göra det kan bara vara ett resultat av noggrann opartisk utredning".

Förbundskansler sa i sina kommentarer till media att sanktionerna mot Ryssland kommer att lyftas när Minskavtalen uppfylls.

Hon påminde också om 72:a årsdagen av slutet på andra världskriget som infaller inom kort.

"För två år sedan, i samband med 70-årsdagen av slutet på andra världskriget, var jag i Moskva. Även nu vill vi hedra minnet av de som dog under kriget. Vi har ingen rätt att glömma det."

Merkel tog också upp en rad frågor rörande utbytet mellan länderna: möjligheterna att undersöka gravar efter stupade tyska soldater på ryskt territorium, utvecklingen av "Petersburgdialogen", som ett forum där olika kritiska frågor kan behandlas och det s k tysk-ryska huset i Kaliningrad.

Hon uttalade också sitt intresse av att NGO:r får arbeta fritt i Ryssland och uttryckte oro för de homosexuella i Tjetjenien liksom för "Jehovas vittnen" och andra minoriteter i Ryssland.

Beträffande Ukraina och Syrien sa Merkel att parterna varit överens om vikten av att upprätthålla vapenvila, en vapenvila för att hjälpa människor på marken.

Även Libyen och kampen mot den internationella terrorismen kom upp i samtalen och underströk enigheten i kampen mot internationella terrorism,.

På en direkt fråga om implementeringen av Minskavtalen förklarade Merkel att den enligt henne borde gå till så att Ukraina först får tillgång till statsgränsen och legitima val genomförs i Donbass innan förhandlingar mellan de lokala myndigheterna och Kiev kommer igång.

Putin framhöll å sin sida att Ryssland har omfattande förbindelser med Ukraina och t ex levererar koks till landets stålindustri. Rubeln har inte införts som valuta enligt något ryskt beslut utan det är en följd av att Kiev har tagit sin valuta hryvnian ur omlopp i Donbass.

Han dementerade uppgifter om att myndigheterna i Donbass genomfört omfattande nationaliseringar. Vad det handlar om är att företag drivs vidare i ägarnas frånvaro och i en situation där Kiev avbrutit alla finansiella relationer.

Beträffande oppositionsgruppers möjligheter att verka i Ryssland noterade Putin att den ryska polisen är "mycket mer återhållsamma och liberal än deras motsvarigheter i vissa europeiska länder där man sätter in tårgas och batonger för att skingra demonstranter", vilket Ryssland "tack och lov inte behöver"..

Merkel medgav att hon och Putin "har olika uppfattningar om orsakerna" till Ukrainakonflikten. För sin del anser hon att den ukrainska regeringen kom "demokratiskt" till makten.

Beträffande hot om rysk inblandning i europeiska val sa Merkel att hon inte tillhörde de räddas skara. "Vi vet att cyberbrott är en global utmaning och kan finnas överallt. Och spelar naturligtvis också en roll i den militära doktrinen om den ryska hybridkrigföringen. Men jag kan tryggt anta att vi i Tyskland kommer att hålla vår egen valrörelse".

red

Källa: kremlin.ru

1 kommentar:

  1. Frågan är om fru förbundskansler inte är den mest cyniska av alla europeiska statschefer - som det sannerligen inte råder någon brist på. På kolonialherrens typiska manér är hon fullkomligt faktaresistent, därför att hon tror liksom Bush -rådgivaren Karl Rowe att hon kan skapa fakta, som omvärlden sedan skall rätta sig efter.
    Mer än hos någon annan europé ligger ansvaret för krisen och kriget i Ukraina på hennes bord men den tanken skulle aldrig infinna sig hos henne, en maktmänniska som fått hennes mentorer från kretsarna kring Helmut Kohl att rysa av förskräckelse, "vi som lärde henne hantera kniv och gaffel".
    Tyskland har placerat en kvinna att leda landet för att uppfylla det italienska ordstävet som säger att "allt måste förändras för att förbli vid det gamla" , fast i detta fall verkar inte ens det gamla vara nog. Merkel kan snacka Minsk-avtal så länge hon orkar, verkligheten har redan sprungit ifrån henne och Donbass går sin egen väg. Nästa problem kommer att bli att det är andra regioner som vill följa efter. Ukrainas historia är kort och det mesta tyder på att någon förlängning inte finns i sikte. Det är förmodligen bäst så.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.