9 feb. 2023

Hur USA sprängde Nord Stream


Den legendariske undersökande journalisten Seymour Hersh gjorde igår på sin blogg  sitt avslöjande om hur USA genomförde sprängningen av Nord Stream.

Det som New York Times hittills kallat ett "mysterium" var en hemlig amerikansk militär operation.


Enligt Hersh spelade US Navy's Diving and Salvage Center (dyk- och räddningscentrum) i Panama City en nyckelroll i sommarens sabotagedåd 80 meter under ytan i Östersjön.

I juni planterade dykare från detta centrum med Baltops-22 som täckmantel en sprängladdning som tre månader senare utlöstes på distans och förstörde tre av de fyra Nord Stream-rörledningarna, enligt en källa med direkt kunskap om den operativa planeringen.

Adrienne Watson, en talesman för Vita Huset avfärdar Hershs avslöjande som "falskt och fullständig fiktion". En talesman för CIA gör detsamma.

Bidens beslut att sabotera rörledningarna kom efter mer än nio månader av debatt i Washingtons säkerhetskretsar. Valet föll på dykarskolan i Panama City, som inte är underställda Special Operations Command, vars hemliga operationer måste rapporteras till kongressen.

Biden och hans utrikespolitiska team—Nationella säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan, utrikesminister Tony Blinken, och biträdande utrikesminister Victoria Nuland hade alla högljutt uttryckt sitt missnöje med Nord Stream.

Hersh redogör för hela den långa vindlande historien om hur Biden-administrationen, redan från installationen i januari 2021 sköt in sig på att stoppa Nord Stream II och införde långtgående sanktioner, som dock den rysk-tyska ägaren skickligt kringgick.

Från december 2021 hölls en serie topphemliga möten, där Sullivan drev linjen - på presidentens begäran - att planera förstöring av två Nord Stream pipelines. Under de följande veckorna började CIA att planera  en hemlig operation som skulle använda djuphavsdykare för att spränga rörledningarna.

Något liknande hade gjorts tidigare. 1971, när USA-flottan monterade avlyssningsapparatur på  en sovjetisk kommunikationskabel i Ochotska sjön.

I början av 2022 rapporterade CIA:s arbetsgrupp tillbaka till Sullivan att planen var klar: "Vi har ett sätt att spränga rörledningarna."

Den 7 februari mötte  Biden  Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i Vita huset. På presskonferensen som följde förklarade Biden: "Om Ryssland invaderar ... kommer det inte längre att finna något Nord Stream-2. Vi kommer att göra slut på den."

Det fanns en poäng med att Biden gick ut så öppet. Planen att spränga Nord Stream 1 och 2 nedgraderades därigenom  från en hemlig operation som kräver att kongressen informeras till vad som ansågs vara en ytterst hemlig operation med USA:s stöd.

Enligt Hershs källa "var det inte längre ett rättsligt krav att redovisa operationen för kongressen. Allt de behövde göra var att genomföra operationen".

CIA-chefen William Burns var ivrig att ta reda på om presidenten menade vad han hade sagt.  "Bill Burns kom tillbaka och sa: 'Gör det.'", berättar källan.

Någon gång i mars flög några medlemmar av CIA:s arbetsgrupp till Norge för att träffa norska underrättelsetjänsten och flottan. En av de viktigaste frågorna var att ta redan på vad som var bästa stället att plantera sprängämnen. 

Den norska flottan var snabb att hitta rätt plats, i de grunda vattnen i  ett par mil utanför danska Bornholm. Norrmännen insisterade på att vissa ledande befattningshavare i Danmark och Sverige måste informeras i allmänna termer om möjligt dykningsaktivitet i området. På norskt förslag bestämde man att dykningen skulle ske i samband med Baltops-22, som ägde rum i juni.

Dykare från Panama City skulle gå ner och aptera laddningar av sprängämnet C4 som skulle utlösas med en 48-timmars timer. Alla amerikaner och norrmän skulle vara långt borta från den första explosionen.

Sedan kom kontraorder från Vita Huset. 48 timmar var för snäv tidsmarginal. Lösningen blev att låta sprängämnena utlösas av en ljudboj som med kort varsel skulle släppas med flyg vid en senare tidpunkt.

Väl på plats skulle bojen släppa ut en sekvens av unika lågfrekventa ljud—ungefär som en flöjt eller piano—som skulle kännas igen och utlösa sprängämnena. 

Den 26 september 2022, gjorde ett övervakningsplan av typ P8 från den norska marinen en till synes rutinmässig flygning och släppte ned ljudbojen.  Ett par timmar senare utlöstes sprängladdningarna.

Resten är som man säger historia. En del media försökte lansera versionen att ryssarna själva sprängt ledningen.

På  en presskonferens i september sa utrikesminister Blinken att sprängningen var "en fantastisk möjlighet att en gång för alla ta bort beroendet av rysk energi och därmed ta bort från Vladimir Putins 'vapenisering' av energi som ett sätt att främja hans imperieplaner. "

Mer nyligen sa Victoria Nuland  att Biden-administrationen "är mycket tacksam över att veta att Nord Stream 2  nu är ett block av metall på havsbotten."

Hersh avslöjande väcker naturligtvis en rad frågor för Sveriges del:

- Vilka svenska befattningshavare informerades? Hur mycket visste Peter Hultqvist? 
Micael Bydén?

- Hur kommer  Sverige att reagera på det faktum att grannlandet Norge deltagit i planering och utförande av ett sprängdåd i svensk ekonomisk zon?

- Kommer det inträffade att påverka Sveriges Nato-ansökan?


Stefan Lindgren

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream?utm_campaign=post&utm_medium=web




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.