13 feb. 2023

Washington Post: USA fjärrstyr varje raket

Ett High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) avfyrar ett par raketer in mot
Melitopol som sägs vara målet för nästa ukrainska offensiv.

Enligt Washington Post är Ukraina helt beroende av USA:s precisionsinriktning när det avfyrar sina raketer in  mot civikla områden i Lugansk, Donbass, Zaporozje och Cherson-regionerna.

USA ger ukrainarna koordinaterna för praktiskt taget varje granat och varje raket som avfyras med amerikanska vapen.

Avslöjandet undergräver USA:s officiella försäkringar om att det inte deltar direkt i kriget.

Ukrainska tjänstemän säger till Washington Post att de nästan aldrig avfyrar HIMARS-granater utan att detaljerade koordinater tillhandahålls av amerikansk militär personal på andra håll i Europa.

Denna tidigare okända praxis avslöjar en djupare och mer operativt aktiv roll för Pentagon i kriget, skriver WP.

Avslöjandet, bekräftat av tre högre ukrainska tjänstemän och en hög amerikansk tjänsteman, kommer efter att Kievs styrkor i månader attackerat ryska mål – inklusive högkvarter, ammunitionsförråd och baracker – med det USA-levererade artilleriraketsystemet HIMARS, och andra liknande precisionsstyrda vapen som salvsystemet M270.

En hög ukrainsk tjänsteman sa att ukrainska styrkor nästan aldrig avfyrar de avancerade vapnen utan specifika koordinater som tillhandahålls av amerikansk militär personal från en bas någon annanstans i Europa. Ukrainska tjänstemän menar att denna process borde få Washington att med förtroende  förse Kiev med vapen med längre räckvidd.

En högt uppsatt amerikansk tjänsteman bekräftar den amerikanska nyckelrollen men menar att det ändå är Ukraina som bestämmer vad som ska anfallas. 

USA tillhandahåller koordinater och exakt inriktningsinformation enbart i en rådgivande roll, sa tjänstemannen.

De GPS-styrda attackerna har hyllats som en nyckelfaktor i Kievs krigföring som snart på nionde året regelbundet kräver oskyldiga civilas liv i Donetsk och Lugansk.

När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte Vita huset i december gav han president Biden en militärmedalj som särskilt tilldelats honom av befälhavaren för en ukrainsk HIMARS-enhet.

Kiev har HIMARS-raketer och ett liknande vapen, raketsystemet M270 med flera uppskjutningar, som var och en avfyrar en USA-tillverkad raket som kan gå upp till åtta mil.

Ukrainska tjänstemän har begärt att få även Army Tactical Missile System, eller ATACMS, en ammunition som kan avfyras med samma bärraket som HIMARS och har 30 mils räckvidd.

Vita huset har hittills avböjt en sådan upptrappning som skulle vara ytterst provocerande för Ryssland och dra in USA ännu mer i kriget.

Att Kiev har lovat att i så fall inte använda de långskjutande raketerna mot själva Ryssland är det knappast någon ansvarig general i Nato som kan lita på.

USA har också nyligen godkänt inköp och leverans av ytterligare en GPS-styrd ammunition, den markuppskjutna bomben med liten diameter, eller GLSDB, som kan färdas mer än 15 mil och avfyras från HIMARS och liknande pjäser. Vapnet var ursprungligen utformat för att avfyras från flygplan men har modifierats av tillverkaren Boeing/SAAB.

Från rysk sida har man kommenterat kraven på mer långskjutande vapen med att Ryssland i så fall måste "befria" vidare territorier för att kunna säkra de fyra regioner som Ryssland anser har anslutit sig till Ryska federationen.

Förutom Kievs kampanj för att få mer långskjutande vapen kräver det också stridsflyg, där tveksamheten inom Nato är större.

Men president Zelenskyj har också upprepade gånger hävdat att Nato:s eget territorium är anfallet, varför Nato snart måste inskrida öppet i kriget.

När en ukrainsk luftvärnsmissil i augusti dödade två polska bönder anklagade han genast Ryssland för detta och Pentagon måste gå in och dementera det.

I veckan har han även gått ut med påståenden om att ryska styrkor har angripit rumänskt och/eller moldaviskt territorium, vilket Pentagon har dementerat.

https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/09/ukraine-himars-rocket-artillery-russia/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.