16 feb. 2023

Operation Z - Jacques Baud till Sverige


Operation Z är titeln på den schweiziske militäranalytikern Jacques Bauds bok om Ukrainakriget (Karneval förlag). Hans analys skiljer sig i mycket från den som är gängse i svenska media. I mars kommer han på besök till Sverige.

Här recenserar Kaj Odelstål boken.

På senhösten 2022 kom Jacques Bauds Operation Z ut på svenska. I boken ger författaren en vittomfattande redogörelse för och analys av Ukrainakriget. Han bygger sina slutsatser på ett rikt källmaterial. Även nyligen frisläppta ryska dokument utnyttjas för hans noggranna genomgång av de bakomliggande orsakerna till den nära årslånga Ukrainakonflikten.

Jacques Baud försvarar inte Rysslands anfall på Ukraina i slutet av februari 2022 men anser att det är Natos östutvidgning som är den avgörande orsaken till Västs ombudskrig (proxykrig) mot Ryssland på ukrainsk mark.

I samband med den tyska återföreningen på 1990-talet fick ledarna i Kreml löften om att Natos östra flank inte skulle ligga så nära Ryssland som vid landets gränser mot Ukraina och Georgien. Det var löften som inte hölls. När det upplösta Sovjetunionen ersattes av ett militärt och ekonomiskt försvagat Ryssland såg krigshökarna i USA-administrationerna sin chans. Hos det amerikanska ledarskiktet hägrade möjligheten att införa en geopolitisk nyordning där Ryssland skulle ringas in och kontrolleras. När stormakten USA satte dagordningen visade Natos och EU:s medlemsländer total följsamhet. Västs agerande väckte naturligtvis misstro hos den ryska ledningen under president Putin. Gällde inte givna löften? Hade inte Ryssland också legitima säkerhetskrav? Var landets suveränitet hotad?

Utgångspunkten för författarens analys av den rysk-ukrainska konflikten är händelserna på Maidantorget i Kiev vintern 2014. Då störtades den demokratiskt valde ukrainske presidenten Janukovitj i en statskupp, som underblåstes av amerikanska toppdiplomater. Den nytillsatta Kievregeringen skulle komma att lydigt gå i USA:s koppel.

Maidankuppen ledde till att Ukrainas rysktalande östra regioner - Donetsk, Luhansk och Krim - krävde självstyre inom de ukrainska nationsgränserna. Den nytillsatta Kievregeringen vägrade att uppfylla regionernas krav. Svaret blev i stället artilleribeskjutning för att tvinga "terroristerna" i Donbass till underkastelse. Denna beskjutning har fortsatt sedan dess.

De ekonomiska sanktioner som framför allt EU utsatt Ryssland för betraktar Baud som kontraproduktiva, för att inte tala om det krig som förs mot all rysk kultur. Författaren behandlar även frågan om språk och etnicitet som är en viktig komponent i konflikten. Efter Sovjetunionens upplösning stannade många ryssar kvar i de nya stater som då bildades. Deras ställning blev ofta osäker, och Ryssland anser sig ha ett ansvar för att de inte behandlas på ett diskriminerande sätt.

En annan viktig fråga som behandlas i boken gäller kärnvapen och motsättningar mellan stater som har dem. Här visar han att de europeiska stater som tror sig uppleva trygghet under Natos kärnvapenparaply nog inte har tänkt igenom frågan tillräckligt. Våren 2022 meddelade president Biden att USA hade övergivet principen om "no-first-use". Det innebär att USA numera kan anfalla en fiende med kärnvapen om det egna landets eller dess allierades intressen hotas. Kärnvapen kan därmed sättas in som svar även på motståndarens militära framgångar med konventionella vapen. Denna amerikanska ändrade kärnvapenstrategi verkar våra svenska massmedier helt ha missat.

Baud belyser också i Operation Z hur folkrätten och FN:s regelverk över tid har omtolkats av framför allt väststaterna. Det gäller t.ex. hur Nato agerat i Jugoslavien, Irak och Libyen.

Jag vill verkligen rekommendera Operation Z till läsning, eftersom vi där får en betydligt mer grundlig och nyanserad bild än den gängse. För den som utöver boken vill skaffa sig ytterligare fakta bakom konflikten vill jag föreslå följande podd- och radioprogram:

*     Prollenpodden från den 18 december 2022: 2.12 Är Putin en ny Stalin? Föredrag av Anders Carlsson, fd. partiledare för Kommunistiska Partiet. I den ger han en bred och skarp marxistisk analys av läget.

*     Konflikt som sändes den 10 december 2022. Gå in på Sveriges Radios hemsida P1 och sök efter Konflikt - Sverige och bomben - en historia om kärlek och motstånd. Programmet tar upp Sveriges
förhållande till Natos kärnvapen.

Recensionen har varit publicerad i Proletären.

Boken kan beställas i Internetbokhandlar eller direkt från förlaget.

 

Båda programmen kan du ladda ned i din mobiltelefon för att lyssna på vid ett passande tillfälle.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.