21 feb. 2023

Putins tal till federala församlingen


Idag talade president Vladimir Putin till den federala församlingen. En stor del av talet handlade om kriget i Ukraina, som enligt Putin drivs på av ett aggressivt väst för att tillfoga Ryssland "ett strategiskt nederlag".

En konkret nyhet är att Ryssland pausar sin medverkan i New START-avtalet om kärnvapennedrustning  bl.a. på grund av att USA:s sanktioner omöjliggjort de ömsesidiga inspektioner som avtalet föreskriver.
Ärade ledamöter av den federala församlingen - senatorer, ledamöter av statsduman! Kära medborgare i Ryssland! 

Jag håller detta tal i en svår tid för vårt land - det vet vi alla mycket väl - en tid av grundläggande, oåterkalleliga förändringar i världen, en tid av betydelsefulla historiska händelser som kommer att avgöra vårt lands och vårt folks framtid, en tid då var och en av oss har ett enormt ansvar.

För ett år sedan fattades ett beslut om att genomföra en särskild militär operation för att skydda människor på våra historiska marker, för att garantera vårt lands säkerhet och för att undanröja hotet från den nynazistiska regim som uppstod i Ukraina efter kuppen 2014. Och steg för steg, försiktigt och konsekvent, kommer vi att ta itu med de utmaningar vi står inför.

Sedan 2014 har Donbass kämpat, försvarat rätten att leva på sitt eget territorium, att tala sitt modersmål; de har kämpat och inte gett upp under blockad och ständig beskjutning, oförblommerat hat från Kievregimen; de har trott och väntat på att Ryssland skulle komma till undsättning.
Under tiden - och det vet ni mycket väl - har vi gjort allt som är möjligt, verkligen allt som är möjligt, för att lösa detta problem på fredlig väg, vi har tålmodigt förhandlat om en fredlig väg ut ur denna mycket svåra konflikt.

Men ett helt annat scenario förbereddes bakom vår rygg. Löftena från de västerländska makthavarna, deras försäkringar om att sträva efter fred i Donbass, visade sig, som vi nu kan se, vara en förfalskning, en grym lögn. De har helt enkelt försökt vinna tid, ägnat sig åt en massa småprat, blundat för politiska mord, för Kievregimens förtryck av de oönskade, för mobbning av troende och i allt högre grad uppmuntrat ukrainska nynazister att begå terrordåd i Donbass. Officerarna i de nationalistiska bataljonerna utbildades vid västerländska akademier och högskolor och försågs med vapen.

Och jag vill betona att Kiev redan innan den särskilda militära operationen inleddes förhandlade med väst om leveranser av luftvärnssystem, stridsflygplan och annan tung utrustning till Ukraina. Vi minns också Kievregimens ansträngningar för att skaffa kärnvapen, och vi talade offentligt om detta.
USA och Nato placerade snabbt ut armébaser och hemliga biolaboratorier nära vårt lands gränser; med sina manövrer behärskade de den framtida krigsskådeplatsen och förberedde regimen i Kiev, det förslavade Ukraina, för ett stort krig.

Och i dag erkänner de det - de erkänner det offentligt, öppet och skamlöst. Det är som om de är stolta över och frossar i sitt svek och kallar både Minsköverenskommelserna och Normandieformatet för en diplomatisk show, en bluff. Det visar sig att de hela tiden när Donbass brann, när blod spilldes, när Ryssland uppriktigt - jag vill betona detta - uppriktigt sökte en fredlig lösning, spelade med människors liv, spelade faktiskt, som man säger i välkända kretsar, med märkta kort.

Dessa avskyvärda bedrägliga metoder har prövats många gånger tidigare. Det är samma skamlösa dubbelmoral som de använde när de förstörde Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. De kommer aldrig att kunna tvätta sig från denna skam. Begreppen heder, förtroende och anständighet är inget för dem.
Under de långa århundradena av kolonialism, diktatur och hegemoni har de vant sig vid att allting tillåtet för dem, de har vant sig vid att nonchalera resten av världen. Det visar sig att de behandlar folken i sina egna länder med samma föraktfulla herrskapsattityd - när allt kommer omkring har de också cyniskt lurat eller bedragit dem med fabler om att söka fred och förbinda sig till FN:s säkerhetsråds resolutioner om Donbass. De västerländska eliterna har verkligen blivit en symbol för totalt principlösa lögner.

Vi försvarar bestämt inte bara våra intressen, utan också vår ståndpunkt att det i dagens värld inte får finnas någon uppdelning i de så kallade civiliserade länderna och alla andra, att det behövs ett ärligt partnerskap som i princip förkastar all exklusivitet, i synnerhet en aggressiv sådan.

Vi var öppna och uppriktigt redo för en konstruktiv dialog med väst, vi sa och insisterade på att både Europa och hela världen behöver ett odelbart, jämlikt säkerhetssystem för alla stater, och under många år föreslog vi våra partner att diskutera denna idé tillsammans och arbeta för att den ska genomföras. Men svaret vi har fått har varit antingen oartikulerat eller hycklande. Så långt om deras ord.
 
Men de har också vidtagit konkreta åtgärder: Natos utvidgning till våra gränser, skapandet av nya missilförsvarsanläggningar i Europa och Asien – de beslutade om ett "paraply" för att skydda sig från oss - utplacering av militära kontingenter, och det inte bara vid Rysslands gränser.

Jag vill betona, och det vet faktiskt alla mycket väl, att inget land i världen har så många militärbaser utomlands som Förenta staterna. Det finns hundratals, jag vill betona det, hundratals baser över hela världen, hela planeten, titta bara på en karta.

Hela världen har bevittnat hur de drar sig ur grundläggande vapenavtal, inklusive avtalet om medel- och kortdistansmissiler och ensidigt river upp grundläggande avtal som stöder freden i världen. De gjorde det av en anledning - de gör ingenting i onödan, som ni vet.

Slutligen skickade vi i december 2021 formellt ett utkast till fördrag om säkerhetsgarantier till USA och Nato. Men på alla för oss viktiga principiella ståndpunkter fick vi faktiskt ett direkt avslag. Vid den tidpunkten stod det slutligen klart att man hade gett klartecken till genomförandet av aggressiva planer och att de inte tänkte hejda sig.

Hotet växte för varje dag som gick. Det rådde ingen tvekan om att i februari 2022 var allting redo för en ny blodig straffaktion i Donbass som – vill jag påminna om - Kievregimen kastade artilleri, stridsvagnar och flygplan mot redan 2014.

Vi kommer alla väl ihåg bilderna av flygattackerna mot Donetsk, flygattacker inte bara mot Donetsk utan även mot andra städer. År 2015 försökte de återigen att genomföra en direkt attack mot Donbass, samtidigt som de fortsatte blockaden, beskjutningen och terrorn mot civila. Allt detta, låt mig påminna er om det, stod helt i strid med de relevanta dokument och resolutioner som antagits av FN:s säkerhetsråd, helt och hållet – men alla låtsades som om ingenting hade hänt.

Jag vill upprepat: det var de som startade kriget, och vi använde våld och kommer att använda våld för att stoppa det.

De som planerade en ny attack mot Donetsk, Donbass och Lugansk visste tydligt att nästa mål var en attack mot Krim och Sevastopol, och vi visste och förstod det. Och nu talas det också öppet om sådana långtgående planer i Kiev - de har avslöjat vad vi redan visste mycket väl.

Vi skyddar människors liv, vårt eget hem. Och västvärldens mål är obegränsad makt. Väst har redan satsat mer än 150 miljarder dollar på att backa upp  och beväpna Kievregimen. Som jämförelse: Enligt uppgifter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling avsatte G7-länderna cirka 60 miljarder dollar för bistånd till världens fattigaste länder 2020-2021. Det är tydligt, eller hur? 150 till kriget och 60 till de fattigaste länderna, som man påstår sig ömma för, naturligtvis med vissa väl kända lydnadskrav på länder som tar emot pengarna. Var är allt tal om fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och ekologi? Vart har allt detta tagit vägen? Vart har allt detta försvunnit? Samtidigt minskar inte flödet av pengar till kriget. Inga pengar sparas för att uppmuntra oroligheter och kupper i andra länder, återigen över hela världen.

Vid en konferens i München nyligen förekom oändliga anklagelser mot Ryssland. Intrycket var att detta gjordes bara för att få alla att glömma vad det så kallade västvärlden har gjort under de senaste decennierna. Och det var de som släppte ut anden ur flaskan, som kastade hela regioner in i kaos.
Amerikanska experter uppskattar själva att de krig som Förenta staterna inledde efter 2001 - jag vill påpeka att det inte är vi som har tagit fram dessa siffror, utan amerikanerna själva - har lett till att nästan 900 000 människor har dödats i dessa krig och att mer än 38 miljoner människor har blivit flyktingar. De vill bara radera allt detta från mänsklighetens minne och låtsas att det aldrig har hänt. Men ingen i världen har glömt och kommer inte att glömma.

Ingen av dem räknar med de mänskliga offren och tragedierna, eftersom det naturligtvis handlar om biljoner, biljontals dollar, förmågan att fortsätta att stjäla från alla, att under täckmantel av ord om demokrati och friheter införa nyliberala och totalitära värderingar; att stämpla hela länder och folk, att offentligt förolämpa deras ledare, att undertrycka oliktänkande i sina egna länder, att skapa en fiendebild för att avleda människors uppmärksamhet från korruptionsskandaler - vi ser allt på våra skärmar - från växande inhemska ekonomiska, sociala, interetniska problem och motsättningar.

Låt mig påminna er om att västvärlden på 1930-talet faktiskt öppnade vägen för nazisterna att komma till makten i Tyskland. I dag har de börjat göra Ukraina till ett "antiryskt" land. Projektet är egentligen inte nytt. Människor som är det minsta historiskt bevandrade vet mycket väl att detta projekt har sina rötter i 1800-talet och att det har underblåsts i det österrikisk-ungerska kejsardömet, i Polen och i andra länder med ett enda syfte - att slita dessa historiska territorier, som i dag kallas Ukraina, från vårt land. Detta är målet. Det finns inget nytt i detta, allt upprepas.

Västvärlden tvingade fram genomförandet av detta projekt i dag genom att stödja kuppen 2014. Kuppen var trots allt blodig, statsfientlig och konstitutionsfientlig – men väst låtsades som om inget hänt som inte måste göras, de rapporterade till och med hur mycket pengar som hade satsat på den. Russofobi och extremt aggressiv nationalism lades i den ideologiska grunden.

Nyligen fick en av brigaderna i Ukrainas väpnade styrkor – till vår skam, inte till deras- namnet "Edelweiss" som den Hitlerdivision, som deltog i deportationen av judar, avrättning av krigsfångar, i straffaktioner mot partisaner i Jugoslavien, Italien, Tjeckoslovakien och Grekland. I de ukrainska väpnade styrkorna och nationalgardet åtnjuter tredje rikets emblem särskild popularitet som Totenkopf, Galizien och andra SS-enheter, som också har blod på sina händer. Ukrainska pansarfordon bär Nazitysklands Wehrmacht-emblem.

Nynazisterna gör ingen hemlighet av vems arvtagare de anser att de är. Det är förvånande att ingen makthavare i västvärlden lägger märke till detta. Varför? Därför att de inte bryr sig, om ni ursäktar mitt klarspråk. De bryr sig inte om vem de ska satsa på i kampen mot oss, mot Ryssland. Det viktigaste är att kämpa mot oss, mot vårt land, vilket innebär att alla kan användas. Och vi har sett det hända: terrorister, nynazister, ja fan själv kan komma till användning så länge de lyder deras order och tjänar som vapen mot Ryssland.

Projektet "anti-Ryssland" är i huvudsak en del av en revanschistisk politik gentemot vårt land, som syftar till att skapa grogrund för instabilitet och konflikter nära våra gränser. Både då, på 1930-talet, och nu är tanken densamma - att rikta aggressionen österut, att uppvigla till krig i Europa och att eliminera konkurrenter med andras händer.

Vi befinner oss inte i krig med Ukrainas folk, vilket jag har sagt många gånger tidigare. Ukrainas folk har själva blivit gisslan för Kievregimen och dess västerländska herrar, som faktiskt har ockuperat landet politiskt, militärt och ekonomiskt, förstört den ukrainska industrin i årtionden och plundrat dess naturresurser. Det logiska resultatet har varit social nedbrytning, en enorm ökning av fattigdom och ojämlikhet. Och under sådana förhållanden är det naturligtvis lätt att hitta material till militära operationer. Ingen tänkte på människorna, som förbereddes för slakt, och i slutändan förvandlades de till förbrukningsmaterial. Det är sorgligt, bara skrämmande att tala om, men ett faktum.

Ansvaret för att ha underblåst konflikten i Ukraina, för dess upptrappning och för det ökande antalet offer ligger helt och hållet hos västvärldens eliter och naturligtvis hos den nuvarande regimen i Kiev, för vilken det ukrainska folket i princip är främmande. Den nuvarande ukrainska regimen tjänar inte sina nationella intressen, utan tredjeländers intressen.

Västvärlden använder Ukraina både som en murbräcka mot Ryssland och som ett övningsområde. Jag kommer inte att uppehålla mig vid västvärldens försök att vända på fientligheterna, vid deras planer på att öka de militära leveranserna - det vet alla tillräckligt väl. Men en sak borde stå klar för alla: ju fler västerländska system med lång räckvidd som anländer till Ukraina, desto mer kommer vi att tvingas att skjuta hotet bort från våra gränser. Det är bara naturligt.

De västerländska eliterna gör ingen hemlighet av sitt mål: att tillfoga Ryssland - som de säger, rakt på sak - "ett strategiskt nederlag". Vad innebär detta? Vad betyder det för oss? Det innebär att de vill göra slut på oss en gång för alla, det vill säga de har för avsikt att förvandla en lokal konflikt till en fas av global konfrontation. Det är så vi förstår allt detta och vi kommer att svara i enlighet med detta, för i det här fallet talar vi redan om vårt lands existens.

kremlin.ru

Talet finns att läsa i sin helhet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.