10 jan. 2023

Ett anspråkslöst förslag

Moskva kärnvapenbombas. En tecknad illustration från Collier's 27 oktober 1951.

Den amerikanske historikern Eric Zuesse har ett anspråkslöst förslag: Att Sverige och Finland tar sig ur det nuvarande dödläget, där dessa länders säkerhet delvis tycks ligga i händerna på Erdogan, och istället väljer att bevara sin alliansfrihet i utbyte mot säkerhetsgarantier från Ryssland.

Sverige och Finland har gemensamt sökt medlemskap i NATO, men Turkiet blockerar Sveriges ansökan  till dess att Sverige går med på Turkiets egna nationella krav på säkerhet. Ryssland skulle vara allvarligt hotad om Finland ansluter sig till NATO — mycket mer än om Sverige gör det — men det är ett gemensamt bud, och Finland, har sagt att det inte kommer att gå med om inte båda gör det.

Ryssland kan erbjuda både Sverige och Finland en uppgörelse som skulle förbättra den nationella säkerheten för alla tre länderna, vilket ingendera hittills har lyCkats med. Det skulle bryta det nuvarande dödläget och möjligtvis leda till upplösning av NATO. Det förbryllar mig varför Ryssland  fortfarande inte har erbjudit grannländerna en sådan uppgörelse.

8 januari rapporterade RT att ett dödläge uppstått eftersom Sverige inte kommer lämna ut en separatistisk kurd som Turkiet hävdar varit inblandad i  kuppförsöket mot Erdogan 15 juli 2016. Det är ett dödläge som har försenat — och kan blockera — både Sveriges och Finlands NATO-inträde.

När Finland och Sverige, kort efter att Ryssland den 24 februari 2022 invaderade Ukraina, meddelade sin avsikt att överge sin neutralitet och  gemensamt sträva efter att bli medlemmar av USA:s anti-ryska militärallians, NATO, var Putins omedelbara svar att Ryssland inte skulle låta sig störas  (även om det skulle möjliggöra för USA att placera sina missiler vid den rysk-finska gränsen, bara 7 minuters missil-flyg-tid borta från att atombomba Moskva). Detta uttalande chockade mig.

Sedan, 12 maj 2022, uppgav RT att "Finlands medlemskap i NATO kommer att utlösa en reaktion – Moskva" . Nästa dag föreslog jag under rubriken "Rysslands svaga reaktion på Finlands anslutning till NATO"   istället att Ryssland bord erbjuda Finland och Sverige en nationell säkerhetsuppgörelse som skulle vara i bästa intresse för alla tre länder, finska. Jag hävdade att, i motsats till uttalanden av Rysslands Putin och Medvedev, som hade sagt att det här är bara en traditionell "maktbalans"-fråga, det att så inte alls är fallet. Jag skrev

...att det inte skulle "bevara maktbalansen" [om Sverige och Finland gick med i NATO] på grund av att USA/NATO då kommer då att vara i position för att placera sina kärnvapen vid Rysslands gräns nära dess hjärncentrum i Moskva, medan Ryssland inte är i position att placera sina kärnvapen vid USA:s gräns nära dess hjärnacentrum i Washington DC.

Om Finland går med i NATO kommer USA att kunna plecera sina missiler 507 km från Moskva, vilket är 7 minuter bort från ett nukleärt blixtanfall mot Moskva.

Under Kubakrisen 1962 hotade USA med att starta ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen om Sovjetunionen skulle placera kärnvapenmissiler på Kuba, upp till 1 134 km från Washington DC , vilket skulle  vara ca 10 minuter bort från ett nukleärt blixtanfall mot Washington (men detv skulle ha tagit mycket längre tid att nå Washington 1962).

Följaktligen, nu är Ryssland i minst lika farlig situation om Finland ansluter sig till NATO som USA var under Kubakrisen då USA hotade att starta en nukleär invasion av Ryssland om U.S.S.R. placerade missiler på Kuba.

Dessutom: till skillnad från Förenta staterna och Sovjetunionen under Kubalrisen, när BÅDA nationer var villiga att förhandla fram ett fredligt slut, är Ryssland villigt att förhandla fram en fredlig lösning den här gången medan USA inte är det och upprepade gånger vägrat att gå med på detta. Det står klart att USA är på väg mot erövring .

Därför måste Ryssland nu, om det vill hålla sig till de normer som både Kennedy och Chrusjtjov följde 1962, göra det helt klart att  om och när Finland går med i NATO, kommer Ryssland inte att ha några alternativ till ett nukleärt blixtanfall inte bara mot Finland utan mot samtliga andra NATO-länder.

Jo, det FINNS faktiskt ett alternativ: den ryska Regeringen kan överlåta sin suveränitet till USA och inleda förhandlingar om ett överlämnande till USA:s regering.

Rysslands nuvarande vagt formulerade hot mot Finland är bara ett vagt sätt att göra det. Men, något annat alternativ finns för Ryssland, men en som Vladimir Putin verkar inte vara med tanke på alla, trots att det egentligen är den ENDA förnuftiga för Ryssland att göra, och det skulle ansluta sig till den modell som JFK anslutit sig till 1962. [...]

En mer effektiv strategi för Ryssland kan dock fortfarande vara möjlig. Om så är fallet, jag tror att det skulle vara något i stil med detta:

Ryssland kommer att meddela att dess nukleära missiler bara kommer att riktas mot USA och dess allierade, däribland alla NATO-medlemmar, inte mot någon neutral eller icke-USA-allierad stat. Således: Sverige, Finland, Ukraina, och någon annan nation som inte är med i NATO eller på annat sätt fördragsmässigt är bundna militärt till USA, kommer inte att omfattas av några ryska kärnvapenplaner.[...]

Det kan fortfarande finns tillräckligt med tid för Putin att göra att erbjuda, inte bara Finland, utan för hela världen.

Läs hela Zuesses artikel här (https://southfront.org/why-wont-russia-offer-sweden-finland-a-deal-to-not-join-nato/)Undersökande historikern Eric Zuesses nya bok handlar om hur USA tog över världen efter andra världskriget.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.