28 apr. 2021

Dollarns öde beseglat - på sikt

Utländska bankfordringar i olika valutor (biljoner). Överlägset störst är dollar
följt av euro och Kinas yen som bara står för 12 procent av de totala fordringarna.

Att Kina nu har infört en digital valuta, som till skillnad från pyramidspelet Bitcoin stöds av världens starkaste nationalbank, har satt fart på spekulationerna om dollarns snara fall. 

Finansekonomen David P Goldman, mest känd under  pseudonymen "Spengler" i Asia Times, varnade den 6 februari att "Kinas digitala yuan kan ruinera USA".

I en artikel 21 april modifierar han den förutsägelsen.  Han menar att Kinas digitala valuta bara är en av många faktorer som kommer att minska bankernas - och indirekt dollarns - roll.

I sin årsredovisning skrev J P Morgan till sina aktieägare:

Bankerna konkurrerar redan mot ett stort och kraftfullt skuggbanksystem. Och de står inför omfattande konkurrens från Silicon Valley, både i form av fintechs och Big Tech-företag (Amazon, Apple, Facebook, Google och nu Walmart), som är här för att stanna. I takt med att vikten av moln, AI och digitala plattformar växer kommer denna tävlan att bli ännu hårdare. Till följd av detta spelar bankerna en allt mindre roll i det finansiella systemet.

J P Morgan talar om en revolution inom handel och finans. Kombinationen av Big Tech-omvandling av globala leveranskedjor och fintech-omvandling av det globala betalningssystemet kommer att kringgå banksystemet. Kinas digitala yuan är en av katalysatorerna som kommer att få detta att hända. 

Enligt en Bloomberg-rapport från den 11 april trappar Biden-administrationen upp "granskningen av Kinas planer på en digital yuan och vissa tjänstemän är oroliga för att förändringen kan vara början på  ett långsiktigt försök att störta dollarn som världens dominerande reservvaluta."

David P. Goldman menar att Biden-administrationen eller Bloomberg (eller båda) är förvirrade.

Kina har inte för avsikt att ersätta den amerikanska dollarn med sin yuan inom ramen för det befintliga världsbanksystemet, som vicedirektören för Kinas folkbank  Li Bo också framhöll den 19 april. Kina har faktiskt inget incitament till detta, och kunde inte ens göra det om det ville.

De 16 biljoner dollar som idag finns utanför USA i dollarinsättningar hos internationella banker kommer inte att förvandlas till motsvarande belopp i kinesisk yuan.

Istället kommer dessa 16 biljoner dollar att krympa till en liten del av sin nuvarande volym, eftersom Big Tech / fintech-revolutionen kommer att göra dem överflödiga. Bankerna kommer, som Morgan Stanleys analytiker förklarade i veckan, "att förlora sin inlåningsbas" när digitala valutor ersätter deras mest grundläggande funktioner.

Vad västerländska analytiker inte förstår är att Kina inte försöker ta USA:s plats. Kina skapar snarare ett nytt system för världshandel och finansiering som – likt en biprodukt – kommer att ersätta de metoder för handelsfinansiering som har fungerat sedan republiken Venedig  införde dem på 1200-talet.

Yuanen kommer inte att ersätta dollarn som världens reservvaluta. I stället kommer rollen som reservvaluta som började med pundet under Pax Britannica att förtvina över tid, och med det tiotals biljoner dollar i nollräntelån som världen nu beviljat USA.

Fintech är inte den viktigaste drivkraften för denna omvandling. Epicentrum för förändring är vad Huawei kallar "smart logistik", tillämpningen av big data / artificiell intelligens för hantering av leveranskedjan. Huaweis system – ett av flera konkurrerande erbjudanden på området – kopplar sömlöst samman nodoperationer och fysiska transporter, ger tidiga varningar för aktiva risker och levererar hela spektrat av synbar hantering. Genom mobilappar, AIS, IoT och annan avancerad logistikteknik uppfattar systemet fordons placering, lagrens driftstatus och annan information i realtid.

"Big data" kan spåra en fingerborg av järnmalm från en brasiliansk gruva till en masugn i Harbin till en rulle ståltråd vid ett stålverk i Tangshan, till en spikfabrik i Xingtai, till ett lager i Shanghai, till ett containerfartyg på väg till Long Beach, Kalifornien, till en lastbil på väg till en hårdvarudistributör i Denver.

Produktion, lagring och leverans av varor kommer att verifieras varje steg på vägen. Masugnen kommer att betala den brasilianska gruvan vid leverans, och valsverket kommer att betala masugnen, nagelfabriken kommer att betala valsverket och så vidare. Ingen av dem kommer att behöva låna pengar från en internationell bank och hålla dem på deposition i månader i väntan på att se om leveransen anländer.

Det finns inget konspiratoriskt eller skamligt med den stora omvandlingen av handel och finans. Kina är ledande på området eftersom det är det första landet som bygger ut ett nationellt 5G-nät, vilket möjliggör insamling och bearbetning i realtid av information om världens leveranskedjor.

Varje företag i hela den varierade, komplexa leveranskedjan kommer att göra en digital överföring från sitt CBDC-konto (Central Bank Digital Currency). People's Bank of China samarbetar med det internationella betalningssystemet SWIFT, för att påskynda finansiella överföringar i digital yuan.

Exportörer och importörer har bankkonton i dollar och euro (främst), eftersom det är de valutor som bankerna lånar ut i. Majoriteten av offshore-bankinsättningarna är i amerikanska dollar – 16 biljoner dollar – trots att USA bara står för 8 procent av världens export. Kina står för 12 procent och dess andel ökar.

Med tillkomsten av smart logistik, lagom lagerhantering och just-in-time-betalningar för varor i världshandeln behöver exportörer inte skriva kontrakt i utländsk valuta för betalningar som förfaller månader framåt och köpa dyra försäkringar mot valutamarknadsfluktuationer. De kommer att få betalning i sin egen CBDC, dvs. sin egen nationalbanks digitala valuta.

Kinas dominans i digital valuta kommer att följa naturligt av dess position som världens främsta exportör. Och eftersom den digitala yuanen kommer att vara den största valutan i internationell handel, och Kina kommer att ha en marknadsledarfördel när det gäller att införa CBDC: er, kommer andra exportörer att använda den digitala yuanen av bekvämlighetsskäl.

Morgan Stanleys chefsekonom Chetan Ahya och hans kollegor skrev i  en rapport från den 19 april:

"Även om centralbankerna kommer att försöka att inte störa bankerna kommer CBDC-konton att öka konkurrensen om kundinsättningar."

"Direkt tillgång till centralbanker kommer att göra det möjligt för teknikaktiva icke-banker att erbjuda betaltjänster och digitala plånböcker och samtidigt samla  in kundtransaktionsdata."

"I kombination med framsteg inom AI kommer 'Big tech' att kunna använda transaktionsdata för kreditbedömning och korsförsäljning (cross selling)."

"I det mest omstöratande scenariot förlorar bankerna insättningsbasen och kreditskapandet måste finansieras av stora aktörer eller av centralbanken."

I förlängningen kommer Förenta staterna att förlora vad ekonomer kallar seigniorage, en term som härrör från skillnaden mellan värdet av guld- eller silvermynt och deras faktiska guldinnehåll. Detta uppgår till cirka 25 biljoner dollar enligt min grova uppskattning (de 16 biljoner dollar i utländska dollarinsättningar plus de 8 biljoner dollar i amerikanska statspapper som ägs av utlänningar).

USA kommer att förlora denna enorma mängd billiga krediter från resten av världen precis när landet behöver den som mest.

China’s digital yuan displaces the dollar - Asia TimesInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.