7 apr. 2021

Sanning. Rättvisa. Frihet. Demokrati. Alltsammans lögn.


Västvärlden har en mycket hög åsikt om sig själv och sina förmodade värderingar, men dess behandling av WikiLeaks grundare Julian Assange avslöjar alltsammans som lögn:  Sanning. Rättvisa. Frihet. Demokrati.

Det skriver Caitlin Johnstone, en oberoende journalist baserad i Melbourne, Australien, i en rasande uppgörelse med behandlingen av Julian Assange.


Vi lär oss från tidig ålder att det här är de heliga värden som vårt samhälle upprätthåller med största vördnad, och att vi är mycket lyckliga att ha fötts i en del av världen som har sådan dygd. Man ser hur denna högdragna egenrättfärdighet dyker upp dagligen i de mest inflytelserika kretsarna på jorden, från det sätt som USA:s presidenter fortfarande kallas "ledaren för den fria världen", USA:s utrikesminister Tony Blinkens pladdrande nyligen om de "gemensamma värdena" i den "fria och öppna regelbaserade ordningen", till Magnitskijlagens manipulatör Bill Browder som nyligen hänvisade till den USA-centraliserade maktalliansen som "den civiliserade världen" i ett försök att få Australien att gå i takt med resten av imperiets hökaktighet mot Kina.

Allt detta är nonsens. Allt detta är falskt. Allt som den västerländska världen tror om sig själv och sina värderingar motbevisas av behandlingen av Julian Assange. Västvärlden värdesätter inte sanningen. Om den värdesatte sanningen skulle den inte plåga en journalist i Belmarsh-fängelset för att ha publicerat den. För 11 år sedan idag avslöjade WikiLeaks mord som påstods vara ”oavsiktliga offer” (collateral damage). Det var ett avgörande ögonblick i vår förståelse av Irak-kriget. Publicisten Julian Assange står inför ett straff på 175 år för att ha publicerat bevis för sådana brott, övergrepp från myndigheter och korruption.

Julian Assange sitter i fängelse uteslutande på grund av sina autentiska publiceringar av Manning-läckorna 2010. Han förblir inlåst endast av den anledningen att Biden-administrationen överklagat en brittisk domstols avslag på USA:s utlämningsbegäran. Om västvärlden värdesatte sanningen skulle Julian Assange vara fri. Han skulle aldrig ha fängslats i första hand. Han skulle vara en berömd hjälte. Västvärlden värdesätter inte rättvisa.

Om västvärlden värdesatte rättvisa, skulle inte Julian Assange ha tvingats sitta i godtyckligt förvar i flera år för att undvika en känd (och senare bevisad) kampanj för att utlämna honom till USA. Han skulle inte ha släpats ut ur den ecuadorianska ambassaden med våld, och han skulle då inte ha fängslats i ytterligare två år hittills. Han skulle inte ha behövt utstå en Kafkaliknande skådeprocess som kulminerade i att domaren förklarade honom mentalt otillräknelig men ändå håller honom inlåst i Belmarsh i väntan på en utlämning till USA, ett land där han inte har någon chans till en rättvis rättegång och där han skulle bli helt tyst och försvinna enligt USA:s särskilda administrativa åtgärder. Den västvärlden värdesätter inte frihet.

Om västvärlden värdesatte frihet skulle inte pressfriheten hotas allvarligt runt om i världen genom att statuera ett offentligt exempel på vad som händer med en prisbelönt journalist som avslöjar obekväma sanningar om imperiet. Då skulle västvärlden inte arbeta för att stärka ett rättsligt prejudikat som vissa imperialister anser ska användas för framtida förföljelse av olydig press. Den västvärlden värdesätter inte demokrati.

Om västvärlden värdesatte demokrati skulle den inte förfölja en journalist för att ha försökt göra väljare mer informerade. Utan en informerad befolkning kan ingen verklig demokrati existera. Så länge opinionen manipuleras och fördunklas av regeringens hemlighetsmakeri och propaganda avger inte människor sina röster på grundval av en tydlig och bildad uppfattning om verkligheten utan röstar så som de mäktigas konvenans kräver.

Demokratins beroende av en informerad väljarkår är anledningen till att pressen är det enda uttryckligen namngivna yrke som skyddas i USA:s konstitution, men en pressmedlem förföljs nu just för att ha försökt informera väljarna. Västvärlden motsätter sig inte det tyranniska förtrycket av politiska dissidenter.

Om västvärlden motsatte sig det tyranniska undertryckandet av politiska dissidenter skulle den inte bestraffa en journalist för att ha generat den mäktigaste regeringen på jorden.

Västvärlden motsätter sig inte tortyr av politiska dissidenter. Om västvärlden motsatte sig tortyr av politiska dissidenter, skulle FN:s särskilda rapportör om tortyr Nils Melzer inte ha funnit att Assange visade tecken på att ha utsatts för psykologisk tortyr och man skulle inte ha skickat honom till ett fängelse med tortyrlika förhållanden.

Melzer rapporterar:  

”Fallet ligger inom mitt mandat på tre olika sätt: För det första publicerade Assange bevis på systematisk tortyr. Men istället för de som är ansvariga för tortyren är det Assange som förföljs. För det andra har han själv blivit illa behandlad så att han nu uppvisar symtom på psykologisk tortyr. Och för det tredje ska han utlämnas till ett land som håller människor som han i fängelseförhållanden vilka Amnesty International har beskrivit som tortyr. Sammanfattningsvis: Julian Assange avslöjade tortyr, har själv torterats och kan komma att torteras till döds i USA.”

Västvärlden påstår sig värdera sanning, rättvisa och frihet och motsätta sig tyranni och förtryck, men om man ser på hur samma västvärld har behandlat en journalist vars enda bevisade ”brott” är att publicera obekväma sanningar om de mäktiga, ser man att detta är en lögn.

Vi tror att vårt samhälle upprätthåller ädla värderingar eftersom det är vad vi har utbildats att tro på av våra skolsystem och av våra medier, men samma informationssystem har också tränat oss att acceptera en styrande modell där en journalist straffas för att ha sagt sanningen.

Man har ljugit för oss.

Man har duperat oss.

Läs mer av Caitlin Johnstone på hennes twitterkonto @caitoz 

https://www.rt.com/op-ed/520280-west-values-invalidate-assange-treatment/

1 kommentar:

  1. Jag hävdar att politiken i Västeuropa och i USA närmar sig fascismen med all dess samarbete med det den militära produktionen. Ingen journalist får ifrågasätta detta samarbete. Därför hålls alla journalister i Västeuropa i schack i och med Assanges fängelse utan domslut. Det är väl syftet att hamna i fängelse utan någon domstolsprocess. En FRI domstol utan USA inblandning vore önskvärt.
    Ibland undrar jag vad som är skillnad mellan vanliga kriminella och det politiska. Assange vore en fri man för längesedan om förnuftet fått råda. Men de politiskt kriminella vill tydligen honom illa.
    Assange är fredsvän och bör vara en fri människa. Fri att säga åsikter och fri att dokumentera USA i dess våld mot andra nationer.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.