4 apr. 2021

En 500 år gammal seger över kolonialisterna

anRyk , "Henricus" eller  Enrique var en slav som bortfördes av Magalhães
för 500 år sedan. Han kan ha varit den förste världsomseglaren.

Magalhães är berömd för den nästan kompletta världsomsegling han gjorde för 500 år sedan.

Men vad som är mindre känt är att han den 27 april för exakt 500 år sedan stupade för en motståndsstyrka under ledning av Lapulapu i det som senare blev Filippinerna. En sällsynt seger för de infödda över  kolonialisterna.


KUALA LUMPUR, Malaysia, 16 mars 2021 (IPS) – Globaliseringens början symboliseras av Fernao Magalhães (Ferdinand Magellan) segling runt nästan hela jorden för ett halvt millennium sedan. Men det är en historia inte bara om handelsförbindelser utan också om intolerans, exploatering, slaveri, våld, aggression och folkmord.

Magalhães, conquistadoren
Filippinarna kämpar än idag med denna historia. Vissa filippinare lyfter fram det varma mottagandet av Magalhães flotta och den första katolska mässan, som påminner om mytologin kring amerikansk Thanksgiving. Men det inhemska motståndet mot conquistadorens aggression, som den beskrivs i Danilo Madrid Geronas biografi om Magalhães, är mera minnesvärt.

År 1494 förenade påven Alexander VI (född Borgia), ökänd genom tv-serien om familjen Borgia, de iberiska katolska kungarna bakom inkvisitionen. Efter Christopher Columbus ”upptäckt” 1492 av den nya världen med hjälp av den spanska kungen, gav påven genom Tordesillas-fördraget portugiserna rätt till Brasilien.

[Gränsen mellan ländernas utomeuropeiska besittningar bestämdes i Tordesillasfördraget till en linje 2193 km väster om Kap Verde där det som låg öster om denna linje skulle tillhöra Portugal och det som låg väster därom skulle tillhöra Spanien. -red]
Vasco da Gama nådde Indien 1498 med hjälp av en arabisk handelsman. I februari 1502 återvände han för att kräva att härskaren över Calicut (Kozhikode i sydöstra Indien) skulle utvisa alla muslimer. När da Gama avvisades bombade han hamnstaden och skadade de tillfångatagna allvarligt.

Under Portugals andra vicekung i öster, Afonso d'Albuquerque, utmärkte sig Fernão de Magalhães genom flera portugisiska sjöbelägringar, attacker och skövlingar av hamnar i södra Indien och bortom.

Portugal hade ögonen på Malacca långt innan de kom dit. Enligt den portugisiske krönikören Tome Pires var Malacca på den tiden den största hamnen i världen.

Magalhães anlände med den första portugisiska expeditionen till Malacca 1509. Han återvände 1511 med tusen man sedan Albuquerque befallit att den skulle intas.

Magalhães skadades senare vid den portugisiska invasionen av Maghrib (Marocko) 1513. Denna aggression hade börjat nästan ett sekel tidigare under ledning av den legendariske prins Henrique, Henrik Sjöfararen. Senare, efter att ha misslyckats med att få det han ansåg var hans rätt, flyttade Magalhães 1517 till Sevilla, basen för den spanska inkvisitionen och flottan.

Magalhães världsomseglaren
Fernao Magalhães övertalade den spanska kungen Carlos V att sponsra sin ide att i enlighet med Tordesillas-fördraget segla västerut för att komma till Moluccas kryddöar i Sydostasien. Monarken försåg honom med fem fartyg, besättning och proviant för expeditionen.

Den 16 mars 1521 anlände Magalhães reducerade flotta med tre fartyg till östra Visayas i centrala Filippinerna. Fartygen hade seglat genom sundet på södra spetsen av Sydamerika som nu bär hans namn. När han seglade vidare till Cebu på Filippinerna krävde han att invånarna skulle acceptera hans Gud och kung, samt betala skatt.

Två gånger attackerade han den angränsande lilla ön Mactan, där Cebus flygplats nu är belägen. De två byar som inte underkastade sig jämnades med marken. I väntan på den tredje attacken före gryningen den 27 april förberedde den inhemske ledaren Lapulapu (det lokala namnet på en sorts havsabborre) motståndet.

Övermodigt och arrogant avböjde Magalhães erbjudanden om förstärkningar. Lapulapus mobiliserade en försvarsstyrka av bybor, som till antalet kraftigt översteg Magalhães och segrade. Magalhães dog på Mactan den 27 april 1521. Således påminner 500-årsjubileet om en sällsynt seger för de infödda mot erövraren.

Av de fem fartygen i hans ursprungliga flotta återvände bara det minsta, Victoria, så småningom till Spanien 1522. Det skedde under befäl av spanjoren Juan Sebastian Elcano. Trots förlusten av de flesta skeppen och många besättningsmän gjorde kungen en enorm vinst.

En slav, den första världsomseglaren?
Men det finns en annan, till stor del inte berättad historia. Efter den portugisiska erövringen av Malacca 1511 lämnade Magalhães Sydostasien med en fångad slav i tonåren, vars ursprungliga namn ingen känner till. Kanske för att hedra Henrik Sjöfararen döpte Magalhães slaven till anRyk, förmodligen en katalansk version av namnet.

Som Magalhães ”favoritslav”, fungerade anRyk som tolk och lovades bli befriad efter Magalhães död. Emellertid vägrade fartygets kapten att följa testamentet. Inte helt överraskande, rymde anRyk. Således kan han mycket väl ha blivit den första som seglade runt jorden, eftersom vissa hävdar att han återvände för att leva sina sista dagar i närheten av Malacca med att undvika portugiserna där.

1957 publicerade en historielärare i Singapore, Harun Aminurrashid, en roman för att inspirera barnen i det nyligen sjävständiga Malaya. Hjälten i boken, löst baserad på vad som var känt om anRyk, blev den uppburne Panglima (befälhavare) Awang.

Således har vi hjälten Panglima Awang. I likhet med Spartacus blir den fångade, besegrade slaven hjälte. Nya porträtt samt en skulptur av anRyk (Enrique da Malacca) av den malaysiska multimediekonstnären Ahmad Fuad Osman förstärker denna bild.

En man som tillhör alla nationer
Idag gör flera samtida sydostasiatiska nationalstater anspråk på anRyk. Vissa malaysiska historiker har bekräftat den fiktiva Panglima Awang. Således har den malaysiska ihågkomsten inte bara inneburit att fiktion blivit historia utan också att historien skapat nya myter.

Indonesiska anspråk förlitar sig på den självutnämnda magellanska krönikören Antonio Pigafettas förslag att anRyk var från Sumatra; andra hävdar att han var från Moluckerna, Maluku idag. Vissa filippinare insisterar på att han stannade där och blev filippinsk innan det ens fanns ett Filippinerna. Mer än någon annan symboliserar anRyk det maritima Sydostasien, Nusantara.

På den iberiska halvön i Europa pågår en subtil debatt om personligheter och datum. För portugiserna började världsomseglingen under Magalhães ledning 1519. För grannen Spanien ledde spanjoren Elcano skeppet Victoria tillbaka 1522. Hans mångkulturella besättning tillåter paneuropeiska anspråk. Men man ignorerar de flesta slavar, förmodligen färgade, som inte ansågs värda att nämnas i de officiella fartygsmanifestationerna.

Imperialismen idag är på många sätt långt ifrån vad den var för fem hundra år sedan. Ändå finns det mycket som fortfarande pågår med många paralleller, såsom rasism, kulturell och religiös intolerans, exploatering och förtryck av olika slag. Även om det sker under ändrade former, förhållanden och vokabulär.

Forskningsresorna och erövringarna drevs av girighet. Icke desto mindre har Gud, kung och fosterland ofta åberopats för att legitimera girigheten och grymheterna. På grund av 2000-talets system med immateriella rättigheter innebär globaliseringen idag vaccinimperialism, apartheid och folkmord.

Dr Felice Noelle Rodriguez är en filippinsk historiker. Hon är nu forskare (Scholar-in-Residence) i Kuala Lumpur och gästforskare vid Ateneo de Zamboanga University.

Översättning: Göran Bodin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.