29 dec. 2022

USA:s jobb att styra världen?


I en aktuell artikel i  den välrenommerade amerikanska tidskriften Foreign Affairs argumenterar Robert Kagan, känd nykonservativ, på fullt allvar för att det är USA:s jobb att styra världen.

Robert Kagan förklarar varför det är USA:s jobb att styra världen. Enligt honom kan det bara kan bli världsfred om USA styr hela världen.

Robert Kagan, 64, make till Victoria "Fuck EU" Nuland och personlig vän till den nuvarande amerikanska utrikesministern Antony Blinken, är en av de mest profilerade amerikanska politiska rådgivarna och politiska författarna och kanske den mest framstående representanten för så kallade USA-amerikanska neocons, de neokonservativa. Hans specialitet är att förklara för sina medborgare att USA har en historisk skyldighet att styra hela världen. "Endast amerikansk makt kan hålla historiens naturkrafter i schack", så sa Kagan ordagrant.

"Det är dags att säga till amerikanerna att de inte kan fly från sitt globala ansvar och att de därför måste tänka längre än bara på att skydda sitt eget land. De måste förstå att syftet med Nato och andra allianser inte är att avvärja omedelbara hot mot USA:s intressen, utan att förhindra att den ordning som bäst tjänar dessa (USA) intressen kollapsar. Amerikaner måste sägas uppriktigt och ärligt att uppgiften att upprätthålla en (USA-ledd, red.) världsordning aldrig tar slut, och även om den är kostsam är den absolut att föredra framför alla andra alternativ."

(Christian Müller har redan citerat detta uttalande från Robert Kagan i en artikel om Robert Kagan som han publicerade den 18 april 2021 på Infosperber.ch-plattformen. Hans artikel från den tiden kan läsas här.)

Robert Kagan har nu publicerat ytterligare en lång artikel om USA:s utrikespolitik i första numret 2023 av den välrenommerade amerikanska tidskriften "Foreign Affairs". I den bekräftar han att praktiskt taget alla amerikanska interventioner varit så kallade "valkrig", det vill säga krig som inte var nödvändiga men som USA ville ha. Men han förklarar att det bara kan bli världsfred om USA styr hela världen. Hans resonemang är baserat på 200 år av USA:s historia, med många referenser till enskilda händelser. Han anklagar också Ryssland och Kina för att vilja dominera hela världen, men han baserar sig, särskilt på denna punk, på lögner. Så till exempel hävdar han, liksom de flesta amerikanska politiker, att Ryssland startade Kaukasuskriget 2008, även om en utredning beställd av EU och ledd av den schweiziska toppdiplomaten Heidi Tagliavini kommit fram till den klara slutsatsen att Georgiens dåvarande president Micheil Saakasjvili var den som gav den första ordern att skjuta.

Här är några citat från Robert Kagans senaste artikel i Foreign Affairs

"Då, som nu, agerade amerikaner inte för att deras säkerhet var hotad, utan för att försvara den liberala världen bortom sina egna stränder."

"Amerikaner är fixerade vid den förmodade moraliska skillnaden mellan ´nödvändiga krig´ och ´valkrig´. [ ] Men alla amerikanska krig har varit valkrig, de ´bra´ krigen och de ´dåliga´ krigen, både de krig som vanns och de som förlorades. Inte ett enda var nödvändigt för att försvara USA:s omedelbara säkerhet; alla handlade på ett eller annat sätt om att försöka forma den internationella miljön."

"Att missnöjda stormakter som Ryssland och Kina accepterat denna ordning så länge var inte för att de hade konverterat till liberalismen, eller för att de var nöjda med världen som den såg ut, eller för att de respekterade naturens regler. Det var för att USA och dess allierade utövade en överlägsen makt i namnet av sin vision om en önskvärd världsordning, och de missnöjda makterna hade inget annat val än att följa."

"Putins upprepade invasioner av grannländer har inte heller styrts av en önskan att maximera Rysslands säkerhet. Ryssland har aldrig varit säkrare vid sin västra gräns än det har varit under de tre decennierna sedan kalla krigets slut. Attackerat från väst tre gånger under 1800- och 1900-talen, en gång av Frankrike och två gånger av Tyskland, var Ryssland tvunget att förbereda sig på möjligheten av en västerländsk invasion också under hela det kalla kriget. Men sedan Berlinmurens fall har ingen i Moskva haft någon anledning att tro att Ryssland står inför risken av en attack från väst."

"Trots ofta framförda påståenden om motsatsen kvarstår de omständigheter som gjorde USA till den dominerande globala kraften för ett sekel sedan. Precis som två världskrig och det kalla kriget har bekräftat att tilltänkta diktatorer inte kan uppnå sina ambitioner så länge USA spelar sin roll, så har också Putin upptäckt hur svårt han har att nå sina mål så länge hans svagare grannar kan räkna på praktiskt taget obegränsat stöd från USA och dess allierade."

"Amerikaner borde ha en uppriktig och öppen debatt om vilken roll de vill att USA ska spela i världen. Men det första steget är att inse vad som står på spel. Historiens naturliga gång i frånvaro av amerikanskt ledarskap är ganska uppenbar: den leder inte till en liberal fred, en stabil maktbalans eller utveckling av internationella lagar och institutioner. Istället skulle den leda till spridning av diktaturer och ständiga konflikter mellan stormakter. Detta är vart världen var på väg 1917 och 1941. Skulle USA minska sitt engagemang i världen idag är konsekvenserna för Europa och Asien inte svåra att förutse. Stormaktskonflikter och diktaturer har varit normen genom hela mänsklighetens historia och liberal fred bara ett kort undantag. Endast amerikansk makt kan hålla historiens naturkrafter i schack."

Klicka här för originalartikeln i «Foreign Affairs».''

GlobalBridge 27 december 2022


Övers: Lennart Palm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.