13 dec. 2022

EU: Kriget framför allt!

EU beviljar Ukraina ett stödpaket på 18 miljarder euro, sedan Ungern tvingats släppa sitt motstånd. I EU sker ingenting enligt den demokratiska handboken utan genom utpressning och korruption.

För att få igenom krigspaketet fryste tidigare EU-kommisonen 5,8 miljarder euro av covidstödpengar som Ungern hade rätt till enligt EU:s plan "Next Generation recovery".


Med gott uppgörande från Ungerns premiärminister Viktor Orbán fick Ungern sina pengar och framför allt - krigsfinansieringen kan fortsätta.

Ungern har aldrig direkt motsatt sig Nato-ländernas finansiering och vapenförsörjning av kriget i Ukraina. Men man har motsatt sig stödet med tanke på hur pengarna ska samlas in. De ska lånas upp direkt av EU:s centralbank, och det innebär ytterligare ett steg mot en central beskattning av medlemsländerna från Bryssel.

Orbán har även blockerat EU:s planer på att införa ett minimum - 15 procent - för den effektiva bolagsskatten i EU, vilket även det är ett steg mot ett gemensamt beskattningssystem för en framväxande superstat. I princip har detta gått igenom och bara Polen har ännu invändningar i detalj.

Man kan räkna med att Ungerns motstånd mot EU-kommissionens krigspolitik kommer att fortsätta, bland annat av det enkla skälet att Orbàn vill kunna köpslå med kommissionen och få loss de ytterligare 6,3 miljarder euro av stödpengar som EU-kommissionen fryst.

Trots allt det högtidliga talet om rättsstatsprinciper handlar allt om att 1. fortsätta att driva kriget i Ukraina "så länge som det krävs" och 2. att var och en kammar åt sig så mycket som han/hon kan.

Vice ordföranden i EU-parlamentet, har gripits misstänkt för korruption. Men det är inte den enda skandalen som skakar EU för närvarande. 

  • Fallet Kaili: Den grekiska vice talmannen i EU-parlamentet Eva Kaili, och tre andra misstänkta har tagits i förvar . Åklagarmyndigheten i Bryssel förklarar att de är anklagade för att vara  "medlemmar i en kriminell organisation för penningtvätt och korruption ". Bl.a. ska cirka 600 000 euro ha utbetalats i kontanter av Qatar, bl.a. för att främja viseringsfrihet för Qatars medborgare.
  • von der Leyens SMS-affär: EU:s åklagarmyndighet har inlett en utredning rörande vaccinupphandling från Pfizer.  SMS-konversationer med Pfizer VD Bourla spelar en central roll. Men EU-kommissionen hävdar att den inte hade blivit kontaktad av åklagarämbetets ännu. I detta fall handlar det inte bara om 600 000 euro, utan om miljarder. Enligt "Politico" är nu även medlemsländer i EU otåliga att få veta vilken roll t ex. von der Leyen spelat i Pfizer-affären.Med enkel matematik kan man räkna ut att EU betalade många miljarder för mycket i sin vaccinupphandling.
  • Josep Borrells pension. EU:s utrikes- och försvarsminister Borrell får enligt en rapport från EU Observer,  ålderspension (i tillägg till lönen på nära 20 000 euro i månaden) – från Europaparlamentets helt överskuldsatta pensionsfond. Det får han i sin egenskap av tidigare talman.

Som snart 75-åring far nu Borrell runt i  kamouflagedräkt och inspekterar trupperna. Efter pensioneringen väntar en sorglös ålderdom på ruinerna av ett en gång blomstrande Europa. Vore han något yngre skulle han kunna följa Manuel Barrosos exempel,  EU-kommissionens f d ordförande som nu är en av toppcheferna på finansgiganten Goldman Sachs.

Just är Borrells stora intresse att blåsa under kriget i Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt att kriget bör avslutas genom att både Ryssland och Ukraina får garantier för sin säkerhet. För Borrell är inga garantier för Ryssland aktuella. Därmed ansluter han sig till krigsivrarfronten - Tjeckien, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Estland - som i går gjorde en särskild demarsch mot Macrons förslag.

Samme Borrell har på sistone utmärkt sig för sin frispråkighet. Han kallar Europa en "trädgård" omgiven av en "djungel". I ett tal till latinamerikanska företrädare manade han att följa conquistadorernas exempel - de spanjorer som erövrade stora delar av Latinamerika och vandrade över lik.

Stefan Lindgren

 

https://lostineu.eu/special-diese-skandale-erschuettern-die-eu/
https://www.ft.com/content/b4c40932-163a-485a-8fff-4ad35d0d1a82

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.