22 dec. 2022

Ryskt svar på Nato:s expansion

Vid det ryska försvarsministeriets årliga kollegium signalerades en 
utvidgning av krigsmakten.

I onsdags mötte Rysslands president Vladimir Putin landets högsta försvarsledning som samlats till försvarsministeriets årliga kollegium.


Krigsmakten utvidgas till från 900 000 man till 1,5 miljoner man till följd av Nato-ländernas satsning på  att förlänga Ukrainakonflikten, paktens expansion och uppladdning vid ryska och vitryska gränser.

I sitt öppningsanförande utlyste Putin, som är överbefälhavare för den ryska krigsmakten, en tyst minut för dem som gett sitt liv för fosterlandet.

- Det är väl känt att Nato idag använder den militära potentialen och resurserna från praktiskt taget alla medlemsländer mot Ryssland. Inte desto kämpar våra soldater, sergeanter och officerare modigt och orubbligt, självsäkert, steg för steg för att lösa sina uppgifter. Och dessa uppgifter kommer säkert att uppfyllas på alla Ryska federationens territorier, inklusive de nya, för att trygga alla våra medborgares liv […].

- Våra förband har samlat enorm stridserfarenhet under loppet av denna specialoperation. Det är försvarsministeriets, generalstabens uppgift att noga analysera denna erfarenhet, snabbast möjligt systematisera den och inkludera den i program och planer för träningen av ny personal, den allmänna utbildningen av trupperna i allmänhet och i leveranserna av nödvändig teknik.

Erfarenheter från Ukraina, Syrien
- Dessutom måste erfarenhet från den särskilda militära operationen, liksom den praktik som våra trupper fått i Syrien, ligga till grund för en seriös förbättring av de militära studierna och användas i övningar och träning på alla nivåer.[…]

- I år har andelen moderna vapen i de strategiska kärnvapenstyrkorna redan överstigit 91 procent. 

Här exemplifierade Putin med den interkontinentala ballistiska raketen "Sarmat", raketkomplexen "Jars" och sjömissilen "Tsirkon".

Han gicks särskilt in på uppgiften att utveckla förarlösa flygande farkoster, drönare.

- Obemannade enheter måste vara sinsemellan länkade , integrerade i ett enda underrättelsenätverk, som har skyddade kommunikationskanaler till högkvarter och befälhavare. Redan i en nära framtid är det möjligt att ge varje soldat möjlighet att motta information som överförs från drönare.[…]

- Jag vill uppmärksamma försvarsministeriet, generalstaben och alla befälhavare som är representerade här att vi inte har några begränsningar beträffande finansieringen. Landet, regeringen ger allt som armén ber om. Jag hoppas att svaret kommer att formuleras i enlighet därmed och att motsvarande resultat kommer att uppnås.[…]

Senare förklarade Putin att det inte är fråga om att militarisera landets ekonomi, så som skedde under det kalla kriget. Krigsmakten ska stärkas "lugnt, rytmiskt, utan brådska och konsekvent".

Putin slutade med  att framhålla vikten av att krigsmakten lyssnar på kritik, även sådan som framförs i känslomässig form.

- Man måste lyssna på dem som inte förtiger problemen… Som vi vet har arméns och folkets enhet alltid varit vår styrka.

Sergej Sjojgus tal
Efter Putin fortsatte försvarsminister Sergej Sjojgu med att bl.a. nagelfara motpartens syften och metoder.

- Den ukrainska ledningen tillgriper idag förbjudna metoder som bl.a. terroristdåd, beställningsmord, beskjutning med tunga vapen av fredliga invånare. Allt detta anstränger sig Väst att inte låtsas om, inklusive kärnvapenhot som i fallet med kärnkraftverket i Zaporozje och hotet om "smutsiga" bomber.

- Det är uppenbart att den situation som uppstått framför allt gynnar USA, som försöker använda den för att stärka sin globala dominans och försvaga andra länder, inklusive deras egna allierade i Europa.

- Särskilt oroande är Nato:s framskjutna uppladdning vid Ryska federationens och Republiken Vitrysslands gränser, liksom Västs strävan efter att dra ut maximalt på konflikten i Ukraina i syfte att försvaga vårt land.

- Efter avslöjandena som fru Merkel, Porosjenko och andra politiker har gjort om att deras verkliga syftet med Minskavtalen blev det för alla uppenbart att inte Ryssland var källan till konflikten i Ukraina, utan istället den västfinansierade statskuppen 2014, som förde antiryska krafter till makten och splittrade broderfolken. Detta var vad som utlöste den väpnade konflikten i Donbass.[…]

I sitt anförande nämnde Sjojgu att 27 Nato-länder redan har satsat 97 miljarder dollar på krigföringen i Ukraina, vilket är mer än amerikanerna gjorde av med i Afghanistan.

Fredligt uppbygge i sydost
Över 500 satelliter tillhörande USA och Nato, varav 70 militär och resten både civila och militära, betjänar idag Ukrainas krigsmakt. Och dagligen publiceras enligt Sjojgu på Washingtons order tusentals falska nyheter tillverkade efter enhetlig schablon om händelserna i Ukraina.

Mot detta ställde Sjojgu det uppbygge för en fredlig framtid som pågår i de nya ryska regionerna.

27 000 hektar har minröjts, i Mariupol har man byggt 12 nya stora bostadshus och 6 till är snart klara. 200 kilometer vattenkanaler har anlagts för att förse en och en halv miljon människor med vatten, sedan de stängts av från vattenkällor längre västerut. En vattenkanal från Don på 192 km ska förse storstaden Donets med vatten.

Under kollegiets gång presenterades en hel del nyheter. En ny armégrupp kommer att inrättas i nordväst, som svar på Sveriges och Finlands Nato-anslutning.

Särskilda territoriella föreningar av alla vapenslag kommer att inrättas för Moskvas och Leningrads militärområden.

Den ryska krigsmakten som nyligen räknade 900 000 man kommer att utvidgas till 1,5 miljoner man, varav 695 tusen kontraktsanställda. Redan till årsslutet ska antalet kontraktsanställda uppgå till 521 000 man.

Påpekas bör att den sovjetiska krigsmaktens personal 1988 uppgick till 5,49 miljoner man (wikipedia).

Urgammal strävan splittra Ryssland
Vladimir Putin avslutade sessionen med att påminna om att det i hundratals år funnits drömmar hos Rysslands fiender om att stycka landet. Att dessa planer inte var skrinlagda framgick på 1990-talet när väst på alla tänkbara sättunderstödde terrorismen i Kaukasus.

Därefter började de "hjärntvätta" människorna i Ukraina.

- Under loppet av flera decennier försökte vi att reglera relationerna [till Ukraina] enligt nya geopolitiska villkor. Vi gjorde allt för att bygga inte bara goda grannrelationer, utan broderliga relationer: vi gav dem krediter och levererade i åratal nästan gratis energiresurser. Men ingenting fungerade, ingenting.

Putin påminde om att Ukraina vid självständigheten 1991 förklarade landet neutralt.

- Men fienden arbetade mycket envist och, det måste man erkänna, effektivt.[…]

- Vi har alltid - ni känner till min inställning - betraktat folket i Ukraina som ett broderfolk. Det som händer är naturligtvis en tragedi, vår gemensamma tragedi. Men det är inte ett resultat av vår politik, utan resultatet av andra länders, tredje länders politik, som alltid eftersträvat den ryska världens sönderfall.

- Ja, alla förstod mycket väl att den då [2014] styrande makten otvivelaktigt skulle ha förlorat i alla val och den sittande presidenten gick med på praktiskt taget alla oppositionens krav inklusive förtida val.

- När jag frågar våra kollegor "Så varför behövde ni göra en kupp?" slår de ut med händerna och säger "det bara blev så!" Har man hört på maken? Det bara blev så…

- Inga pro-ryska krafter - politiker journalister, sociala aktivister som på minsta sätt höjde rösten för att utveckla förbindelserna med Ryssland [tilläts], man helt enkelt dödade folk på gatan och ingen utredde det. Det stod klart att det inte fanns några chanser att återställa relationerna med denna del av vårt tidigare gemensamma land. Det var helt enkelt omöjligt. I grunden använde man oblygt och fräckt en terrorpraktik.

- Hjärntvätt av Ukrainas medborgare, där man utnyttjade nynazistisk, extremnationalistisk ideologi under årtionden gjorde sitt verk.


Hela texten finns på ryska här. 

För referatet svarar Stefan Lindgren


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.