29 nov. 2022

F d USA-minister: USA bör lämna Nato

USA bör avsluta kriget i Ukraina genom att lämna Nato, skriver den tidigare biträdande justitieministern Bruce Fein i ett debattinlägg i The Hill.

Kongressen kan avsluta kriget i Ukraina och vinna Nobels Fredspris genom att besluta dra tillbaka USA från Nato — omvandla det från en mäktig offensiv ek till ett litet ekollon som inte oroar Ryssland, skriver Fein.


Redan 1798 upphävde kongressen ett försvarsfördrag med Frankrike genom lag. Kongressens slut på USA:s deltagande i NATO skulle inte vara något konstitutionellt nyhet, fortsätter Fein.

Nato blev om inte förr så 1991 obsolet, när dess existensberättigande — det sovjetiska Imperiet — upplöstes. Genom att stanna i Nato och att gå i spetsen för dess expansion till Rysslands gränser med 30 medlemmar, provocerade USA president Vladimir Putins attack mot Ukraina.

En anslutning av Ukraina till Nato utgör ett större existentiellt hot mot Ryssland än att det existentiella hot mot USA som uppstod i den kubanska missilkrisen.

Genom att lämna Nato skulle kongressen skulle göra slut på det existentiella hotet som föranleds Putins invasionen av Ukraina och släcka den verkställande maktens ambition för regimskifte i eller försvagande av Ryssland. USA är Nato:s lokomotiv och övriga ledamöter personvagnarna.

Kongressens tillbakadragande skulle tillåta Putin att rädda ansiktet om han avslutade Rysslands militära och politiska debacle i Ukraina genom att påstå att hans krigsmål hade uppnåtts.

De kärnvapen och konventionella militära styrkor USA kan sätta in för att förstöra Ryssland eller försvara Nato-medlemmar är svindlande. De årliga nationella säkerhetsutgiftena i USA närmar sig 1.7 biljoner dollar. Vi är den säkraste landet i världshistorien.

Nato utan USA är en papperstiger och inget existentiellt hot mot Ryssland med eller utan Ukraina.

Men Ryssland är också en papperstiger. Dess militära styrkor har misslyckats kapitalt i Ukraina. Det har varit tvunget att förlita sig på Iran för vapen. Rysslands militära utgifter är en bråkdel av de kollektiva försvarsbudgetarna i Europa. EU:s BNP är mer än åtta gånger Rysslands och EU:s BNP per capita är mer än dubbelt så stor som motsvarande siffra för Ryssland .

Sammantaget är Ryssland inget militärt hot mot de europeiska Nato-medlemmarna. Inte ens i närheten. Att USA lämnar Nato skulle inte lämna dem i sticket.

Utträde ur Nato genom kongressens beslut och en påföljande slut på Rysslands krig i Ukraina skulle bespara USA hundratals miljarder dollar. USA är på väg att satsa över 100 miljarder dollar på att stödja Ukraina under mindre än ett år. Kriget visar inga tecken på att avslutas inom en överskådlig framtid så länge som USA fortfarande är med i Nato.

Artikeln är förkortad. Bruce Fein var biträdande justitieminister under president Reagan och är författare till "American Empire before the Fall". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.