15 nov. 2022

Mötet Biden - Xi Jinping

Gårdagen var en händelserik dag på det diplomatiska området.

USA:s president Joe Biden och Kinas ledare Xi Jinping mötets för första gången under Bidens presidentskap.

USA:s försökte - men misslyckades - få Kina att distansera från Ryssland.

Samtidigt möttes i tysthet ryska och amerikanska diplomater.
I Ankara möttes i största tysthet chefen för den ryska säkerhetstjänsten FSB Sergej Narysjkin och hans kollega Bill Burns från CIA för att diskutera risken för en nukleär eskalering av den pågående konflikten, utväxling av amerikaner i rysk fångenskap och vice versa.

Själva Ukrainafrågan som sådan ska inte ha diskuterats. Det ingår i USA:s nuvarande hållning att denna fråga inte kan diskuteras utan Ukrainas deltagande, vilket naturligtvis är en skenhelig ståndpunkt.

Det diskreta diplomatiska mötet är en fortsättning på det besök som Jake Sullivan, sekreterare för USA:s säkerhetsråd nyligen gjorde i Moskva för att träffa kollegan Nikolaj Patrusjev och president Putins medhjälpare i utrikespolitiska frågor Jurij Usjakov.

Den andra stora nyheten var president Joe Bidens tre timmar långa möte med Kinas ledare Xi Jinping. Det var första gången som de möttes under Bidens presidentskap, men de har mötts flera gånger tidigare under sina karriärer.

Ytligt sett signalerade mötet töväder mellan de båda stormakterna. Men det var ändå ljusår från president Richard Nixons besök i Kina februari 1972 då han träffade Mao Zedong.

Det mötet skedde mot en bakgrund av verkliga steg mot bättre relationer, som att Kina året innan intagit sin plats i FN. Tre USA-allierade, Australien, Nya Zeeland och Thailand, lämnade samma år Vietnam, USA trappade ner något och förhandlade i med vietnameserna i Paris. I oktober slöts ett avtal om eldupphör.

Mötet Biden/Xi kommer dock kort efter att USA i ett strategiskt dokument utpekat Kina som viktigaste motståndare, därtill en som representerar ett helt annat system.

Av Vita husets kommuniké framgår bl.a. följande om mötet:

"President Joe Biden förklarade att USA kommer att fortsätta att konkurrera med Kina, bland annat genom att investera på områden som stärker USA och rikta insatser med allierade och partners runt om i världen.

Han upprepade att denna tävlan inte bör övergå i konflikten och underströk att USA och Kina måste hantera konkurrensen på ett ansvarsfullt sätt och upprätthålla en öppen kommunikation. 

President joe Biden underströk att Usa och Kina måste arbeta tillsammans för att hantera gränsöverskridande utmaningar såsom klimatförändringar, global makroekonomisk stabilitet, inklusive skuldlättnader, hälsa, säkerhet och global livsmedelsförsörjning – eftersom det är vad det internationella samfundet förväntar sig.

President Joe Biden uttryckte oro för Kinas praxis i Xinjiang, Tibet, och Hong Kong, och mänskliga rättigheter mer generellt. Ifråga om Taiwan utvecklade han i detalj att USA:s 'Ett Kina-politik' inte  har förändrats, men USA motsätter sig alla ensidiga ändringar i status quo av endera sidan, och världen har ett intresse av att bibehålla fred och stabilitet i Taiwansundet."

Efter ytterligare hotfulla formuleringar om Kinas förhållande till Taiwan uttalade Biden sin oro för att  "Kinas icke-marknadsekonomiska metoder" kan "skada amerikanska arbetstagare och deras familjer, och arbetstagare och deras familjer runt om i världen".

"President Joe Biden tog upp Ryssland brutala krig mot Ukraina och Rysslands oansvarigt hot om att använda kärnvapen [en uppfinning av USA. NB]. President Joe Biden och President Xi upprepade sin överenskommelse om att ett kärnvapenkrig aldrig bör utkämpas och aldrig kan vinnas och underströk sitt  motstånd mot användning eller hot om användning av kärnvapen i Ukraina. "

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/14/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/

President Xi Jinping sa i sitt anförande bl.a. att "Kina och USA måste ha en känsla av ansvar för historia, för världen och för människorna, utforska den rätta vägen att komma överens med varandra i den nya eran, sätta relationen på rätt kurs, och föra den tillbaka till banan för en sund och stabil tillväxt till nytta för de båda länderna och världen som helhet.

"Kina-USA: s relationer bör inte vara ett nollsummespel där den ena sidan utkonkurrerar eller frodas på bekostnad av den andra. Framgångarna i Kina och USA är möjligheter, inte utmaningar för varandra. Världen är stor nog för två länder för att utveckla sig själva och utvecklas tillsammans. De två sidorna bör bilda en korrekt uppfattning om varandra s inrikes-och utrikespolitik och strategiska avsikter."

"Kina syftar inte till att ändra de befintliga internationella ordningen eller blanda sig i USA:s interna angelägenheter och har inte för avsikt att utmana eller tränga tillbaka USA. De två sidorna bör respektera varandra, samexistera i fred, bedriva win-win-samarbete, och arbeta tillsammans för att se till att Kina-USA: s relationer framåt på rätt kurs utan att förlora sin riktning eller hastighet, och än mindre med en kollision."

"Att lösa frågan om Taiwan är en fråga för kineserna och Kinas inre angelägenhet... Alla som söker splittra  Taiwan från Kina kränker den kinesiska nationens grundläggande intressena "

"Precis som USA har demokrati i amerikansk stil har Kina demokrati i kinesisk stil och demokrati,", sa Xi och menade att narrativet "demokrati kontra diktatur" har spelat ut sin roll och inte passar dagens värld. 

"President Xi påpekade att Kina är mycket oroad över den nuvarande situationen i Ukraina.... Inför en global, sammansatt kris som den i Ukraina, är det viktigt att fundera på följande: för det första, konflikter och krig producerar inga vinnare, för det andra, det finns ingen enkel lösning på ett komplext problem, och för det tredje, konfrontation mellan stora länder måste undvikas. Kina har hela tiden stått för fred och kommer att fortsätta att uppmuntra till fredssamtal. Vi stödjer och ser fram emot ett återupptagande av fredssamtalen mellan Ryssland och Ukraina. På samma gång, vi hoppas att USA, NATO och EU kommer att genomföra en omfattande dialog med Ryssland."

https://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx_662805/202211/t20221114_10974686.html

Medan den amerikanska kommunikén låter påskina att USA och Kina är överens om att varna Ryssland för användning av kärnvapen i Ukraina, något som Ryssland aldrig hotat med, hänvisar den kinesiska kommunikén till att USA bör undvika konfrontation och istället ta upp omfattande dialog med Ryssland, vilket bara kan uppfattas som en kritik av USA:s nuvarande position i Ukrainafrågan.

Stefan Lindgren 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.