9 nov. 2022

EU röstade mot fördömande av nynazism


FN:s generalförsamlings tredje kommitté antog ett resolutionsutkast på fredagen 4 november som syftar till att bekämpa förhärligandet av nazismen, och 105 stater röstade för förslaget.

Men sensationellt nog röstade denna gång hela 52 länder mot den sedvanliga resolutionen. I fjol var det endast två länder som gick emot den - USA och Ukraina. Nu fick de sällskap av bl.a. hela EU.

Särskilt det faktum att Tyskland, Österrike och Italien inte längre kan förmå sig fördöma nazism och nynazism möter starka kommentarer i Ryssland.
I dokumentet med rubriken "Bekämpa förhärligandet av nazism, nynazism och andra metoder som bidrar till upptrappningen av moderna former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans", rekommenderas att länder vidtar lämpliga konkreta åtgärder, "inklusive på områdena lagstiftning och utbildning, i enlighet med sina internationella förpliktelser på området för mänskliga rättigheter, för att förhindra revidering av andra världskrigets historia och resultat och förnekande av brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna under andra världskriget ."

Resolutionen uppmanar också medlemsländerna "att vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att utbildningssystemen utvecklar det nödvändiga innehållet för att ge korrekta skildringar av historien, samt främja tolerans och andra internationella principer om mänskliga rättigheter."

Resolutionen hade framlagts av Ryssland, Azerbajdzjan, Vitryssland, Venezuela, Vietnam, Kambodja, Demokratiska folkrepubliken Korea, Kuba, Laos, Mali, Nicaragua, Pakistan, Syrien, Sudan, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea och Sydafrika.

I december förra året var USA och Ukraina de enda två staterna som röstade emot FN:s generalförsamlings resolution mot nazismen. Resolutionen registrerade den gången 49 nedlagda röster, de flesta från Europa, där rasism, främlingsfientlighet och islamofobi frodas. Andra länder som avstod från att rösta var Japan, Sydkorea och Kanada.

Men beslutet i FN:s generalförsamlings tredje kommitté i fredagen visar att stora delar av västvärlden nu glidit över till den USA-ukrainska ståndpunkten och inte längre kan stödja en resolution som syftar till att bekämpa förhärligandet av nazismen.

105 stater röstade för, 52 emot och 15 nedlagda. FN:s generalförsamling antar denna resolution på årsbasis; när det har godkänts av kommittén måste det röstas om i GA i december.

Omröstningen  i fredags skedde i FN:s tredje kommitté. I december kommer frågan upp i generalförsamlingen.

Grigorij Lukjantsev, ryska UD:s ansvarige för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, påpekar att Tyskland, Italien och Österrike - alla krigförande i Hitlerkoalitionen under andra världskriget - 2011 förklarade att de av principiella skäl aldrig skulle "rösta emot ett dokument som fördömer glorifieringen av nazismen."

Nu har de tydligen glömt de principerna.

Går man tillbaka till tidigare års omröstningar är det ända sedan 2014 USA och Ukraina som röstat emot samt den gången även Kanada. Kanada och USA är de länder som har den största pronazistiska diasporan från Ukraina.

Stefan Lindgren

https://digitallibrary.un.org/record/3992693/files/A_C.3_77_L.5-EN.pdf?ln=en

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.