27 sep. 2017

Falskt larm om Facebook-förbud i Ryssland

Mark Zuckerberg ska in om kort vittna mot Ryssland i USA-kongressen.
Men redan 6 juli kom kravet från Moskva om datalagring i Ryssland.
Rysslands minister för kommunikation och massmedia Nikolaj Nikiforov varnar Facebook att tjänsten kan komma att stängas om den inte uppfyller kravet på att persondata ska lagras i Ryssland.

Det är ett oavvisligt krav i rysk lag. Tidigare har Linked.in vägrat att följa det och därför stängts av (inte "förbjudits" av några politiska skäl, som Maria Persson-Löfgren uppgav i lunchekot idag).

USA-bolaget Uber valde däremot att backa när det hotades av avstängning på den ryska marknaden.

Nikiforov frågade retoriskt om någon kunde föreställa sig "att ett ryskt företag bedrev verksamhet i USA som inte överensstämde med amerikansk lag".

Det s k Jaravopaketet av lagar som till största delen blev gällande lag 20 juli i år innebär vissa lagskärpningar riktade mot terrorism och utländsk religiös missionering i Ryssland.

Persson-Löfgrens påståenden att det skulle vara en sorts censurlag stämmer inte. En del av Jarovapaketet föreskriver datalagring i 3 år för serverägarna. Australien har 2 år och i Sverige har vi ända fram till mars 2017 tillämpat sex månader.

En annan del gäller kryptering, där det föreskrivs att endast statlig sekretess kräver kryptering. Det innebär att serverägare och leverantörer av messengertjänster kan komma att tvingas lämna ut krypteringsnycklar, vilket rutinmässigt sker i en rad västländer.

Med tanke på att Ryssland är det land i världen som drabbats hårdast av terrorism är behovet av forensiska medel naturligtvis större.

Den ryska motsvarigheten till Facebook, V Kontakte, är minst tio gånger större och täcker i stort sett hela befolkningen.


red


Interfax 27/9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.