19 sep. 2017

Fiende nummer ett

Kina sjösätter ett hangarfartyg av typen 001A.
En ledande expert i Washington anse att Kina måste bli USA:s "fiende nr 1".
USA måste hjälpa Kinas grannar att göra motstånd. Annars blir kineserna världshärskare och dess grannar befarar att bli behandlade "som hundar", sa han.

John Grady rapporterar på
USni.org att när Seth Cropsey, chefen för bevakning av världens sjömakter vid Hudsoninstitutet skulle svara på publikens frågor under ett seminarium vid Heritage-stiftelsen  förklarade han att "Kina borde vara vårt främsta bekymmer; det är det inte idag".

Kina har investerat mycket i satellitteknik, i cyberteknik och byggt en flotta som kan vara större än USA:s i en inte alltför avlägsen framtid, sa Cropsey..
[http://www.heritage.org/defense/event/seablindness-how-political-neglect-choking-american-seapower-and-what-do-about-it]
Kineserna "har sitt eget sätt att se på saker", förklarade han och målade upp bilden av ett Kina som id et tysta bedriver territoriell expansion utanför sina östra och södra gränser. Han gav också¨president Trump rätt i att kineserna "inte är handelsmän utan merkantilister", dvs. handeln drivs under statligt beskydd och för statliga syften.

 
"När mikrofonerna är avstängda säger Kinas grannar till USA: 'När ni [USA] drar er ut... och om Kina blir hegemon, kommer de att behandla oss som hundar' som det gjorde i det förflutna när Kina var en stormakt", sa Cropsey.


Cropsey menar att USA:s nuvarande örlogsflotta med 276 fartyg inte räcker till för att klara alla utmaningar (han nämnde bl.a. det "ryska hotet" i Östersjön och Svarta havet). 350 fartyg är ett minimum, men de 50 miljarder dollar extra i kommande års försvarsbudget räcker bara till underhålla och reparationer av befintlig flotta.

https://news.usni.org/2017/09/15/expert-u-s-see-china-number-one-adversary-not-trading-partner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.