13 sep. 2017

Nya steg mot EU-diktatur

EU-kommissionen inledde igår tisdag den andra etappen av straffprocessen mot de polska myndigheterna. Polen anklagas - på oklara grunder - för att inte respektera rättsväsendets oberoende .

Särskild kritik riktar Bryssel mot den nyligen antagna lag som föreskriver justitieministerns rätt att avsätta chefsdomare. EU-kommissionen kräver att lagen upphävs.


Polens regering beviljas en månad för att uppfylla kraven från EU. Om detta inte händer kommer Bryssel att väcka talan mot Warszawa i EU-domstolen. Polen riskerar ett skyhögt bötesstraff.

Europeiska kommissionen inledde officiellt rättsförfarandet mot Polen i slutet av juli, efter att en av de kritiserade lagarna publicerats och trätt i kraft. Warszawa gavs en månad för att svara. I avsaknad av ett svar fortsätter Europeiska kommissionen till nästa steg i straffproceduren.

Polen anser att EU:s angrepp har politisk karaktär. Det handlar om att bringa Polen till underkastelse. I Warszawa har man på sistone tagit upp frågan om tyska krigsskadestånd, en fråga som hittills sopats under mattan. Även Grekland har rest denna fråga för att inte göra tyskarna medgörliga.

I sakfrågan kan man konstatera att det är det nationella lagrådet som utser domare. Regeringens makt att avsätta chefsdomare rubbar inte det.

I USA, som har bland världens mest oberoende domare, väljer presidenten federala domare. I Tyskland användes en rad olika metoder för att välja domare. I vissa fall utses de av delstaternas justitieministrar. Om domare deltar i nomineringsprocessen kontrolleras de vanligtvis av offentliga tjänstemän, kommenterar nyhetsbyrå Bloomberg.

Även om den polska lagen skulle vara ett steg mot nationell diktatur representerar Bryssels ingripande en strävan mot överstatlig diktatur.


En annan fråga som används för att bringa Polen och hela det övriga motspänstiga Östeuropa till underkastelse är invandrarfrågan. EU-domstolen beslutade igår att de östeuropeiska länderna måste ta emot de flyktingar som Merkel kör ner i halsen på dem.
 
Östeuropeiska unionsstater måste släppa sitt motstånd och acceptera sin kvot av flyktingar som anlände till blocket, sade tjänstemän och diplomater tisdagen efter att domstolen beslutat att de måste följa kvoten.

Detta innebär ett nytt stort steg mot överstatlig diktatur och kan få svåröverblickbara konsekvenser.

EU-domstolen avvisade klagomål från Slovakien och Ungern. Klagomålen stöds även av  Slovakien och Tjeckien, som emellertid har accepterat en handfull flyktingar som EU tvingat på dem.

"Alla medlemmar i EU måste respektera domstolen", säger Manfred Weber, chef för den största fraktionen i Europaparlamentet, på en presskonferens. "Den rättsliga kampen är över."

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán har dock sagt att han kommer att kämpa vidare för sin ståndpunkt.

Italien och Grekland, där de flesta människor som passerat Medelhavet hamnar vill liksom Tyskland, Sverige och andra rika EU-stater  ha ett kvotsystem som förhindrar varje upprepning av 2015.

Idag onsdag kommer ministrar för Schengenländerna att diskutera ett förslag från Tyskland, Frankrike, Danmark, Österrike och Norge om att tillåta att de extraordinära gränskontrollerna fortsätter av säkerhetsskäl snarare än för att hejda migranter.

Danmark sade i maj att det ville fortsätta med gränsbegränsningar, medan Tyskland har sagt att det behöver kontroller för att bekämpa hotet om islamisk terrorism i Europa efter ett flertal attacker runt om i EU.

Klyftan inom EU lär inte minska av Bryssels senaste utspel. Ett exempel på hur två kulturer kolliderar är EU:s senaste prickning av Polen som är i färd med att införa en ny pensionslag som från och med den 1 oktober tillåter kvinnor att gå i pension vid 60 och män vid 65 år.

Sådana könsåtskillnad har funnits i öst under hela sovjetepoken och motiverats av att kvinnors arbetsbörda varit större.
EU säger att skilda pensionsåldrar för män och kvinnor är "könsdiskriminering".

red
 
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/124307/

'The legal fight is over': EU says eastern countries must abide by refugee ruling - CBC.ca 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-17/who-s-right-in-the-battle-over-polish-courts

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.