26 sep. 2017

Tysklands parlament sväller

Platsfördelningen i den nya förbundsdagen. Svart står för CSU/CDU.
På grund av Tysklands komplicerade valsystem kommer den nya förbundsdagen att få 709 platser - trots att vallagen förutser 598 platser.

Den avgående förbundsdagen hade 630 platser.

Den tyska förbundsdagen blir därmed betydligt större än de 535 platser som USA-kongressens båda hus har tillsammans.

Det uppsvällda parlamentet lär inte minska misstron mot den politiska eliten.
Tysklands valsystem är en blandning av majoritetsvalkretsar och ett proportionellt system som garanterar att parterna får antalet parlamentariska platser som motsvarar deras andel av väljarna.
299 platser fördelas på enmansvalkretsar, vilket innebär att den kandidat som har flest röster blir vald. Ytterligare 299 platser fördelas proportionellt på grundval av partiernas valresultat i var och en av Tysklands 16 federala stater.

Det blandade systemet har utformats så att tyskarna måste rösta två gånger - en gång för sin lokala kandidat och en gång för sitt favoritparti.

Problemet med det blandade systemet är att det leder till anomalier. Ett parti kan vinna fler mandat i enmansvalkretsar  än vad den skulle få enligt proportionalitetsprincipen. Det tyska systemet tillåter partierna att behålla dessa "överhängande" platser, med följd att antalet platser i förbundsdagen blir större än vad som förutsetts.

Detta leder i sin tur  till att partier som inte får några  överhängande platser är underrepresenterade utifrån sin andel i väljarkåren. Då  får de utjämningsmandat så att förbundsdagen sväller ännu mer , tills sammansättning återspeglar valresultatet.

Den här gången är det framför allt CSU och CDU som får "överhängsmandat": 7 i Bayern, 11 i Baden-Württenberg, 3 i Thüringen, 3 i Rheinland-Pfalz medan SPD i Hamburg får 2 "överhängsmandat". Enbart  "överhänget" för CSU i Bayern , som är ett lokalt parti, leder till ca 100 utjämningsmandat  för andra partier.

Förbundsdagspresident Norbert Lammert har varnat för ett "uppblåst" parlament, men lagstiftarna har inte velat lyssna.

En annan komplikation är minimitröskeln, vilket innebär att endast parter som vinner mer än 5 procent av den totala rösträtten eller tre direkta platser kan komma in i parlamentet. Regeln infördes för att förhindra fragmentering och hålla ut extremistpartier.

En positiv sida av det senaste valresultatet är att betydligt fler tyskar kommer att vara representerade i Förbundsdagen. I det förra valet var det över 40 procent som antingen avstod från att rösta, röstade ogiltigt eller på något parti som inte kom in. Den siffran lär den här gången vara betydligt mindre.
Men motsvarigheten till "Skattebetalarnas förening" i Tyskland oroar sig för att kostnaden för parlamentet kommer att stiga med  41 miljoner euro per år.

Regeringsbildningen 2013 tog nära tre månader. Med ett betydligt större parlament lär det inte bli lättare den här gången för CDU/CSU, som gjort sitt sämsta val sedan 1949, att bilda en regering.

http://www.taublog.de/170925bundestag-wird-noch-groesser

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.