3 juni 2022

Sjätte sanktionspaketet

EU-kommissionens förslag att portförbjuda den ryska kyrkans överhuvud, metropoliten
Kirill, från EU-territorium föll efter ingripande av Ungerns Viktor Orbán.

Europeiska unionens officiella tidning publicerade detaljer om det sjätte paketet med sanktioner mot Ryssland på fredagen.

Paketet innebär ett förbud mot import av råolja och vissa typer av petroleumprodukter från Ryssland. Det stegvisa förbudet mot import av råolja kommer att införas inom upp till sex månader, och införandet av ett förbud mot import av petroleumprodukter kommer att ta upp till åtta månader.

Dessutom kommer EU att ta bort SWIFT ytterligare tre ryska banker, nämligen Sberbank, Credit Bank of Moscow och Rosselkhozbank, samt den vitryska banken för utveckling och återuppbyggnad.

Den ungerske premiärministern lyckades värna landets oljeförsörjning från Ryssland och - i förbifarten - den ryske metropoliten Kirill från att hamna på sanktionslistan.

Som Gunilla von Hall skriver i Svenska dagbladet idag (se längst ned) finns det ett växande missnöje med den systematiska upptrappningen av sanktionskriget mot Ryssland även i Europa.

Att det ryska folket drabbas hårt är här inte ett argument. Europa har sedan länge återfallit i rasistisk russofobi.

Nej, men att fyra miljoner tyskar far illa är en nyhet, liksom att amerikanska konsumenter får betala tolv kronor litern för bensinen.

Prisstegringarna och jordbrukskrisen är en följd av västerländska politikers agerande, men hittills är det knappast någon som fått betala ett pris för detta. Macron blir omvald, Scholz tycks sitta säkert och Magdalena Anderssons parti lyfte 4 procent på löftet att gå med i Nato.

Än så länge gör allmänheten ingen koppling mellan skenande priser och avstängningen av världens största land från all beröring med västvärlden.

Ryska diplomater sitter nu runt om i världen isolerade. Man har stängt av vatten och el, deras kontokort fungerar inte. Kort sagt försöker man förnedra Rysslands officiella representanter utan minsta tanke på vilka tankar och vilka krafter detta föder i Ryssland.

Inte ens Nazityskland behandlades någonsin på detta sätt av västmakterna, vilket inte hindrar dem att skryta med sin antinazism. USA levererade hela tiden olja till Tyskland och dessutom teknologi som var viktig för att Tyskland skulle kunna tillverka syntetiska bränslen.

Ryssland kommer självfallet att överleva EU:s sex sanktionspaket. Alla som känner Ryssland en smula vet vilka obändiga krafter som håller samman folket i prövningens stund. Att de skulle vända sig mot Putin är en helt falsk hypotes.

Den politiska överenskommelsen går ut på att blockera sjöburen rysk import till EU i slutet av året – medan de 30 procent av råoljan som skickas i pipeline undantas.

Dessutom ska det vara möjligt att köpa sjöburen rysk olja om något börjar krångla med rörleveranserna (ukrainskt sabotage?). Baltikum har redan stängt av sina grenar av Druzhba-systemet och Polen likaså.  EU:s ledare kommer att återvända för att fastställa en tidslinje för en utfasning av rörleveransen, som von der Leyen sa skulle täcka "de återstående 10 procenten" som strömmar på Druzhbas södra arm till Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Men för tillfället finns det inget klart slutdatum för när ryska ledningsflöden till blocket kommer att förbjudas, och det finns inga tecken på att Ungerns premiärminister Orbán är villig att ändra kurs.

Förbudet mot sjöburen råolja träder i kraft om sex månader, medan raffinerade produkter kommer att förbjudas från och med 2023. Man kan räkna med stark efterfrågan på ryska oljeprodukter under resten av året.

Tjeckien beviljades ett undantag från ett förbud mot återförsäljning av ryska oljeprodukter fram till mitten av 2024. De kan alltså sälja rysk rörolja till exempelvis Polen, som infört "totalstopp".

EU-kommissionens förhoppning är att Ryssland ska drabbas hårt då olja och gas tillsammans står för cirka 40 procent av Moskvas federala budget.

Köpare i Indien, Kina och Turkiet och övriga världen kommer helt att kompensera bortfallet av europeisk efterfrågan, anser ryska experter. Ryssland ökade faktiskt sin oljeexport med 6 procent i maj jämfört med april. Kina är Rysslands största enskilda nationella kund och köpte 1,6 miljoner fat om dagen i fjol. Kinesiska företag ökade det till cirka 1,9 miljoner fat om dagen i maj för att fylla tomrummet efter stora västerländska handlare, enligt Vortex Analytics - men Peking är försiktig med att bli alltför beroende av en enda leverantör.

Sedan invasionen av Ukraina har Indien köpt tre gånger så mycket olja från Ryssland som under samma period förra året, enligt uppgifter från Refinitiv Eikon.

En trolig effekt är att priserna i Europa kommer att stiga medan länder utanför Europa får rabatt.

Till råga på allt är EU:s blockad mycket svårövervakad.  Ett nätverk av mestadels grekiskägda fartyg övertar volymer från sanktionerade ryska fartyg till sjöss, innan de omdirigerar oljan till köpare i Indien och Asien, enligt fraktunderrättelseföretaget Lloyd's List.

"Grekiska ägare har gått in massivt ... ett antal av de stora, berömda grekiska redarna har tjänat en förmögenhet på att ta över laster av rysk råolja", säger Richard Meade, redaktör för Lloyd's List.

Vid behov kan lasten  spädas ut till havs med andra råoljor och märkas om som "kazakisk", "lettisk" eller "turkmensk".

Tankfartyg som transporterar rysk råolja stänger också av identifieringstranspondrar, vilket gör det svårt att spåra deras destination.

"Nordkoreanerna gör det. Iranierna gör det. Jag skulle bli chockad om ryssarna inte gör det", säger en före detta högt uppsatt sanktionstjänsteman vid USA:s finansdepartement.

Paradoxalt nog kan det nya sanktionspaketet vara bra för Ryssland, eftersom det gör det mindre troligt att EU kan införa embargo på naturgasen.

Polen och Baltikum kräver naturligtvis totalstopp (liksom Sverige). Men EU:s officiella planer är att fasa ut gasen till  2030 – innan dess hinner mycket hända.

politico.eum interfaks

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.