4 juni 2020

EU satsar 83 miljarder på militära operationer

EU-trupp i Centralafrika anklagades 2016 för sexuella övergrepp på barn.
EU vill framstå som ett fredsprojekt, men satsar alltmer på militära operationer. Unionen har just inrättat en fond på  8 miljarder euro (83 miljarder kr) som kan förnyas var sjätte år för det enda syftet att finansiera militära operationer i främmande länder.

EU vill öka sina militära operationer riktade mot Afrika och runt Medelhavet och utvidga sina operationer och sin närvaro även på andra håll 

Josep Borrell, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik sedan 2 juli 2019, föreslog i början av juni 2020 att inrätta en europeisk extra budgetfond för "European Peace Facility” (EPF) för att finansiera EU s militära operativa verksamhet  främst i Afrika och Medelhavet.

8 miljarder euro får det kosta under kommande budgetcykel på sju år.

Denna fond ska samla EU:s s k afrikanska fredsfond och Athenamekanismen, som har ett liknande mål för finansiering av militära säkerhets- och försvarsoperationer, men i mer blygsam skala. Målet är att finansiera EU:s fredsbevarande och utbildningsuppdrag i Afrika och Medelhavsområdet.

Enligt Josep Borrells förslag kommer den nya ”Europeiska fredsfonden” att finansieras av EU:s medlemsländer fördelade i förhållande till deras BNP.  Syftet med EPF är enligt webplatsen för den nya strukturen "att fortsätta att finansiera fredsbevarande insatser som leds av afrikaner", såsom AMISOM eller Joint Force of G5 Sahel, och samtidigt ta över de gemensamma kostnaderna för militära uppdrag och operationer inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (CSDP).

EPF:s webbplats säger att "denna nya byrå ska göra det möjligt för EU att bättre hjälpa sina partners att möta gemensamma säkerhetsutmaningar, antingen genom att stödja deras fredsbevarande operationer eller genom att hjälpa till att öka kapaciteten i deras väpnade styrkor för att säkerställa fred och säkerhet på deras nationella territorium, liksom att utföra CSDP:s militära uppdrag och operationer ”.

Den 1 mars 2004 inrättade Europeiska unionens råd Athena-mekanismen. Alla EU:s medlemsländer, utom Danmark, bidrar till finansieringen av EU:s militära operationer. Danmark har beslutat att inte delta i CSDP för militära frågor.

EU är starkt involverat i militära operationer utanför sina gränser och detta är föga känt. Det finns för närvarande sex aktiva militära operationer i EU som får Athena-finansiering: EUFOR ALTHEA (Bosnien och Hercegovina); EUNAVFOR ATALANTA (Afrikas horn); EUTM Somalia; EUTM Mali; EUNAVFOR MED-operation SOPHIA; EUTM RCA.

Tidigare uppdrag som finansierades av Athenamekanismen är AMIS 2 (Sudan) (juli 2005 - december 2007); EUFOR RD Kongo (juni - november 2006); EUFOR Tchad / RCA (januari 2008 - mars 2009); EUFOR Libyen (april - november 2011); EUFOR RCA (februari 2014 - mars 2015); EUMAM RCA (januari 2015 - juli 2016).

Med "The European Peace Facility" (EPF) visar EU sin önskan att spela en större militär roll särskilt i Afrika och på andra håll i världen.

Olivier Renault

https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1648

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.