14 maj 2020

Myrdal varnar för Aurora20Trots covid19-pandemin har den planerade stora militärövningen Aurora 20 inte inställts, bara senarelagts. Övningen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle med 25 000 militärer varav 3 000 från andra länder, huvudsakligen Nato-länder.

Övningen är ännu ett steg i Sveriges inmanövrerade i Nato.

Författaren Jan Myrdal, 92 år, har i sin författargärning oupphörligt varnat för denna politik. Nu gör han en ny appell.

Läs mer på https://www.facebook.com/natverket.mot.aurora.20/ och Riksföreningen Nej till Nato:s hemsida https://www.nejtillnato.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.