18 nov. 2023

Gas och olja bakom Israels krig?


Enligt en rapport 2010 från
US Geological Survey finns det 3,4 miljarder kubikmeter gas i östra Medelhavet, särskilt i området i eller nära Israels Zorh-bassäng.

På begäran av den palestinska myndigheten undersökte British Gas Palestina år 2000 och identifierade gasreserver motsvarande 30 miljarder kubikmeter. US Energy Information Administration (EIA) uppskattar att det finns 45 miljarder kubikmeter potentiella gasreserver i området, men inget i Gaza eller andra palestinska områden. Men ungefär 30–45 miljarder kubikmeter gasreserver finns utanför Gazas kust. Angriper Israel Gaza för olja och gas?

Rapporten från FN:s konferens om handel och utveckling ger exakta detaljer om oljereserverna. Enligt rapporten har de ockuperade palestinska områdena 1 525 miljarder fat i bevisade oljereserver.

Gasreserverna är relativt små jämfört med andra fält, men oljereserverna är däremot betydande. Turkiets gasförbrukning fluktuerar men ligger i genomsnitt på cirka 58–60 miljarder kubikmeter per år. Gasen som upptäckts i gasfältet i Gaza räcker bara till att fylla Turkiets gasbehov i sex månader. Att mängden är liten hindrar dock inte gasutvinning och bör uppmärksammas. Är lokal produktion genomförbar?

Riskerna och höga försäkringsavgifter
Det finns allvarliga tvister mellan stater i östra Medelhavet angående havsrättigheter med betydande energipotential. Här finns tvister mellan Turkiet och Cypern-Turkiska republiken Nordcypern, Grekland-Turkiet, Israel-Libanon och Israel-Palestina. De nämnda staterna diskuterar tillsammans med observatörer och söker lösningar i Eastern Mediterranean Forum, som även Turkiet sent anslöt sig till. Frånvaron av Libanon och Turkiet från forumet har hindrat problemlösningar. Det är viktigt att komma ihåg att den här regionen står inför utmaningar och att det då och då har förekommit konflikter. En annan fråga uppstår: Kan gas och olja utvinnas utanför Gazas kust?

Med dagens teknik är det möjligt att utvinna gas och olja i Gazas marina fält. Men geopolitisk spänning och risken för konflikter hindrar produktion och tillgång.

Samtidigt har konflikterna mellan Israel och Palestina som började 1948 när Israel etablerades, fortsatt och ibland förvandlats till fullskaliga krig. Regionen präglas av stigande geopolitiska risker. Att säkerställa utrustning och personalsäkerhet är en utmaning för varje energibolag som önskar verka på Gazafälten. Företag i högriskområden tar försäkringar för att kunna verka även under spänningar och konflikter. Om det fanns en garanti mot israeliska attacker skulle de lägre försäkringskostnader detta skulle innebära, fördubbla eller tredubbla vinsterna från gasproduktion i Gaza. Företagen tvekar på grund av detta. Israels avstängning av produktionen vid Tamarfältet efter Hamas attacker är ett utmärkt exempel på hög konfliktrisk.

Gasresurserna på denna plats är avgörande för om Palestina ska kunna möta sina energibehov, men utvinning kräver en kompromiss. British Gas´ beslut från 2000 att upphöra med produktionen bör ses i detta sammanhang. Israel och Palestina har emellanåt haft diskussioner i frågan, men någon överenskommelse har ännu inte nåtts, och det är osannolikt att en sådan sluts den närmaste tiden. Även om situationen på den palestinska fronten kan sammanfattas på detta sätt kvarstår frågan: hur ser resurser och produktion ut?

Israels reserver
Israel har undersökt gasförekomsterna i östra Medelhavet sedan 1999. 1999 tog undersökningarna fart i och med upptäckten av små naturgasreserver nära Ashdods hamn. Under 2009 fann prospekterarna 260 miljarder kubikmeter gas utanför Haifa med början i Tamarbassängen. Ungefär ett år senare visade sig "Leviathan"-fältet, uppkallat efter den bibliska vattenvarelsen, ha omkring 600 miljarder kubikmeter gas. Utan tvekan finns det gas i just detta område. Gasandelen kan variera beroende på vilken enhet man mäter med. Vid sidan av Tamar- och Leviathan-fynden hittade Energean Oil and Gas 68 miljarder kubikmeter gas och 34 miljoner fat lätt olja i Karish- och Taninfälten 2019.

Enligt EIA-data uppgår Israels bekräftade gasreserver till 700 miljarder kubikmeter. Lägger man till de senaste upptäckterna är experterna eniga om att den totala mängden motsvarar cirka 750 miljarder kubikmeter. Israels senaste data tyder till och med på 750 miljarder kubikmeter bevisade gasreserver och cirka 50 miljoner fat olja.

Israel har varit involverat i produktionen på dessa fält sedan 2010. Enligt de senaste uppgifterna uppskattades Israels gasproduktion 2022 till cirka 21,9 miljarder kubikmeter. Den inhemska marknaden konsumerade cirka 11,5 miljarder kubikmeter, och Jordanien och Egypten köpte de återstående 9,2 miljarderna kubikmeter. Egyptens gasinköp från Israel ökade med 48,5 % förra året och nådde 6,27 miljarder kubikmeter enligt The Joint Organizations Data Initiative. Jordanien köpte de återstående tre miljarderna kubikmeter gas.

Trots att Israel inte är lika stort som Ryssland, Iran eller Qatar, har Israel fortfarande betydande reserver och det mitt under den pågående historiska konflikten med Palestina. Israels mål att ständigt expandera leder till att det palestinska folket fördrivs och till krig. Att förbise Israels och Palestinas reserver och tillskriva de senaste attackerna enbart gas och olja är dock att förenkla frågan och att bortse från det palestinska folkets rättigheter.

Israel vill fullständigt kontrollera Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. Att dra in gas och olja i scenariot med en Västbank krigshärjad av bosättare (även kritiserat av den israeliska armén) har knappast ökat förståelsen kring energikonflikter och genererar bara en onödig informationsröra.

Israel vill ha Gaza, men gasfälten är inte dess prioritet. För det första har Israel redan tillräckliga egna gasresurser och kan sälja ett överskott. För det andra stoppar Israel effektivt produktionen av gas och olja genom att framgångsrikt upprätthålla metoden "producera med (vårt/Öa) tillstånd eller inte alls". En varning är här på sin plats. Samhälle och media bör prioritera att vara försiktiga när det gäller experter som förlitar sig på memorerade fakta.

Obs : Jag vill tacka Sohbet Karbuz, Aydın Sezer och Arif Akturk för att de gav mig källor och information när jag skrev den här artikeln.

Klicka här för att stödja Independent Media : People For Global Justice – Sedan 2001

Källa: https://informationclearinghouse.blog/2023/11/13/is-israel-attacking-gaza-for-oil-and-gas/

Se Saskia Taylors  kommentar till olje- gasfynden på RT.com.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.