6 nov. 2023

Afrika lämnar WHO?


Sydafrika leder en kampanj för att få afrikanska länder att dra sig ur WHO. Advokaten, aktivisten och journalisten Shabnam Palesa Mohamed går i spetsen.

Aktivister i Sydafrika protesterar mot WHO i allmänhet, ändringar i Internationella hälsoreglementet (IHR) och pandemifördraget i synnerhet.

Här kan du läsa mer om advokaten, journalisten och aktivisten Shabnam Palesa Mohamed och hennes arbete. (Du kan följa henne på Twitter / X @ShabnamPalesaMo)

Målet med aktivismen är att "skapa mekanismer för verklig hälsa och välbefinnande, och samarbete med afrikanska länder och andra betrodda allierade”.


Aktivisten, advokaten och journalisten Shabnam Palesa Mohamed

WHO: "Koncentration av makt och censur"
En del av motiveringen för viljan att lämna WHO är att det är "en organisation av maktkoncentration och censur". Aktivisterna anser att WHO kränker det nationella självbestämmandet och präglas av intressekonflikter genom sin finansiering. Minst 80 procent av WHO:s budget kommer från privata aktörer och stiftelser, varav Bill och Melinda Gates Foundation är den största.

Aktivisterna påpekar också att WHO-relaterade program i Afrika har skadat befolkningen. Dessutom har WHO-anställda befunnits skyldiga till sexuella övergrepp och ekonomisk brottslighet i Afrika.

WHO är en organisation för maktkoncentration och censur

Sydafrika vägrar att "koloniseras"
Kampanjen för att få Sydafrika i synnerhet och Afrika i allmänhet, att lämna WHO menar att länderna inte vill ”bli koloniserade och kontrollerade av den WHO-inblandade läkemedelsindustrin. Med kontrakt som håller landets naturresurser, ambassader, banksystem och militär som pant för läkemedelsprodukter och teknologier”.

Hälsa är mer än kemiska produkter
Aktivisterna påpekar att "hälsa är mer än kemiska mediciner och vacciner och att vacciner kan skada människor”. Naturliga, lokala, traditionella mediciner har en avgörande roll, påpekar aktivisten Palesa Mohamed.

Hon påminner också om att säkra, effektiva och prisvärda off-label mediciner (som används för andra indikationer än de är godkända för /Öv.a.) spelar en viktig roll i regionen: "Sydafrika har etiska och kompetenta forskare, hälsopersonal och traditionella ”healers” med helhetslösningar för hälsa. Sydafrika har de naturliga och andra resurser som behövs för att skapa tillgång till verklig hälsa för alla medborgare, särskilt för barnen”, lyder kampanjen budskap.

Kräv att intressekonflikter deklareras
Dessutom kräver utträdeskampanjen öppenhet från WHO så att "faktiska och potentiella intressekonflikter, såsom förmåner och konkurrerande intressen eller lojaliteter, deklareras av sponsorerna och andra genom att publicera information om detta på sina webbplatser och i sociala och traditionella media”.

Aktivisterna menar att den som är anställd i WHO, eller som är rådgivare där, inte ska få vara rådgivare inom hälso- eller något annat departement i Sydafrika. Dessutom kräver de att de fullständiga avtalen kring coronavaccinerna med läkemedelsföretagen görs kända. Dessutom att åtgärder vidtas för att säga upp sådana kontrakt.

Här kan du läsa rapporten från World Council for Health. Den ger kritiska svar om de pågående förändringarna i IHR, de internationella hälsobestämmelserna i WHO.

Julia Schreiner Benito

________________________________________

Denna artikel på norska nättidningen Steigan publicerades först av hemali

Övers: Lennart Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.