31 okt. 2022

Tyskland lydigare lakej än Frankrike

Kiev säger att Tyskland iniom kort kommer att börja leverera Leopardstridsvagnar. Men Olaf Scholz tvekar ännu och vill att USA går före och levererar Abrams-stridsvagnar.

Tyskland är en fem gånger lydigare USA-lakej än Frankrike. Åtminstone om man ser till vem som investerar i kriget. Enligt Kiel Institute for World Economy har Tyskland utlovat 1,2 miljarder euro medan Frankrike bara skrivit på för 233 miljoner euro, vilket är mindre än lilla Estland satsar.

Inte undra på att det skaver mellan Europas två ekonomiska stormakter Tyskland och Frankrike.

Storbritannien har tränat 5 000 ukrainska soldater, medan Frankrike har tränat 100.

Dessa diskrepanser är en fråga om politisk vilja. EU har en årlig bruttonationalprodukt på 14 biljoner euro och en sammanlagd försvarsbudget på 230,7 miljarder euro. Frankrike har dock betonat att man inte vill vara en "medkrigare" i kriget eller "förödmjuka" Ryssland.

I ett tal i oktober förklarade Tysklands försvarsminister Christine Lambrecht (s) "Vi européer, och därmed mest framträdande vi 9 tyskar, måste därför göra mer för att på ett trovärdigt sätt kunna visa så 10 mycket militär styrka själva att andra makter inte ens kommer att tänka på att 11 attackera oss."

Men medan Macron syns benägen att "stärka Europa" genom att ligga lågt med stödet till USA:s krig i Ukraina, satsar Tyskland på att bli USA:s bålverk i Europa.

Relationerna är nu så isiga mellan Emmanuel Macron och Olaf Scholz, ledarna för EU:s två ekonomiska kraftstationer, att de inte ens vågar visa sig tillsammans inför pressen.

Den franske presidenten och tyska förbundskanslern höll en tête-à-tête i Paris på onsdagen, men det blev ingen gemensam presskonferens framför kamerorna, vilket normalt är en rutinmässig diplomatisk artighet efter bilaterala möten. Berlin hade tidigare meddelat att ett sådant pressframträdande skulle hållas. Då inställde Elyséepalatset det.

Scholz och Macron har distinkt olika uppfattningar om hur man ska tackla energikrisen, hur man kan övervinna Europas maktlöshet inom försvaret och det bästa sättet att hantera Kina.

Förra veckan spreds dessa spänningar till allmänheten när ett 24 planerat fransk-tyskt regeringsmöte i den franska staden Fontainebleau sköts upp till januari mitt i stora meningsskiljaktigheter om texten i en gemensam förklaring

Kriget i Ukraina och inflations- och energikrisen har ansträngt europeiska allianser, precis när de behövs som mest. Det som alltid har varit en vital allians mellan Paris och Berlin har i bästa fall verkat motsägelsefullt.

Franska tjänstemän klagar över att Berlin inte tillräckligt behandlar dem som en nära partner. Till exempel hävdar fransmännen att de inte var informerade i förväg om Tysklands inhemska energiprisavlastningspaket på 200 miljarder euro – och de har sett till att deras motsvarigheter i Berlin är medvetna om sin frustration.

Senast blev den franska regeringen irriterad över nyheten att Scholz planerar att besöka Beijing nästa vecka för att träffa Xi Jinping i vad som skulle bli det första besöket av en utländsk ledare sedan den kinesiska presidenten fått en tredje mandatperiod.

Tyskland och Frankrikes okoordinerade inställning till Kina står i kontrast till Xis senaste besök i Europa 2019 då han välkomnades av Macron, som också hade bjudit in tidigare förbundskanslern Angela Merkel och tidigare EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Paris för att visa europeisk enighet.

Macron har avstått från att direkt kritisera ett kontroversiellt hamnavtal i Hamburg med det kinesiska företaget Cosco, som Scholz godkänt inför sin Beijingresa. Men den franske presidenten ifrågasatte förra veckan det kloka i att låta Kina investera i "nödvändig infrastruktur" och varnade för att Europa hade varit "naiva" mot kinesiska inköp tidigare.

Jean-Louis Thiériot, vice ordförande för försvarskommittén i den franska nationalförsamlingen, sa att Tyskland i allt högre grad fokuserar på försvaret i Östeuropa på bekostnad av gemensamma tysk-franska projekt. Till exempel ingick Berlin en överenskommelse med 13 NATO-medlemmar, många av dem på den nord- och östeuropeiska flanken, om att gemensamt skaffa en luft- och missilförsvarssköld – till Frankrikes förtret .

"Situationen är oöverträffad," sa Thiériot. "Spänningarna blir nu värre och snabbt. Under de senaste månaderna beslutade Tyskland att avsluta arbetet med den [fransk-tyska] Tiger-helikoptern, släppte gemensamma marinpatruller ... Och signaturen på luftvärnsskölden är ett dödsstöt [för försvarsrelationen], sade han.

Tysklands massiva upprustning till Nato:s 2 procentsmål innebär att Tyskland inom kort kommer att överträffa Frankrikes försvarsbudget på 44 miljarder euro.

På sitt möte i veckan kom Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Frankrikes president Emmanuel Macron överens om att Europa måste slå tillbaka mot illojal konkurrens från USA.

Enligt Politico kom Scholz och Macron under ett möte nyligen överens om att de senaste amerikanska statliga subventionsplanerna är marknadssnedvridande åtgärder för att övertyga företag att flytta sin produktion till USA. Och detta är ett problem som de vill att Europeiska unionen ska lösa.

De båda ledarna är överens om att EU inte kan stå passivt medan Washington främjar sin Inflation Reduction Act, som erbjuder skattesänkningar och energiincitament för företag som investerar i USA:s territorium. I synnerhet uppmuntrar den amerikanska lagen konsumenter att "köpa amerikansk" när det gäller att välja en elbil, ett steg som är särskilt irriterande för stora bilindustrier som Frankrike och Tyskland.

Men "fnurran" mellan Tyskland/Frankrike och USA tycks likväl mindre allvarlig än den mängd motsättningar som skiljer Frankrike och Tyskland. Frankrike stretar emot och vill inte fullt ut erkänna USA:s diktat över Europa.

Tyskland inser också vad klockan är slagen, men vill vara störst och starkast när trossarna en dag kapas.

Stefan Lindgren

Källa: Politico.com


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.