13 okt. 2022

143 stater fördömer "rysk annektering"


I gårdagens omröstning i FN:s generalförsamling lyckades USA få igenom en resolution om att fördöma Ryssland. Vad som står i resolutionen är ännu inte känt, bara tolkningar av den.

I själva verket var omröstningen en upprepning av den omröstning som gjordes i mars då 141 stater "beklagade" krigsutbrottet. Ensat två länder bytte sida: Angola och Bangla Desh.

Att resolutionen innehåller någon form av avståndstagande från ryska "annekteringar" tycks klart, men här är ordalydelsen avgörande. (Se nedan)

Anmärkningsvärt är att Ryssland denna gång stöddes av Syrien, Nordkorea, Belarus och Nicaragua samt att 35 stater precis som förra gången la ner sina röster, däribland tungviktarna Kina, Indien och Sydafrika.

Bangla Deshs sidbyte är anmärkningsvärt eftersom med samma logik som i resolutionen Bangla Desh vore en olaglig statsbildning, tillkommen genom indisk aggression.

Nyckelfrasen i resolutionen bär klara spår av att ha varit i USA:s säck innan den kom i påse.
Generalförsamlingen "fördömer Ryska federationens organisation av olagliga så kallade folkomröstningar i regioner inom Ukrainas internationellt erkända gränser och försöket till olaglig annektering av regionerna Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizhzhia i Ukraina, efter anordnandet av de ovan nämnda folkomröstningarna."
Den lär knappast imponera på  Ryssland eller de miljontals ukrainare som nu valt att ansluta sig till Ryssland.

Folkomröstningarnas kvalitet kan man ha synpunkter på, men dte normala hade varit att FN:s europeiska gren OSSE hade bevakat dem. Men det valde man att inte göra för att på förhand utesluta möjligheten att de gick rätt till.

Beträffande Ukrainas gränser är saken inte så entydig som resolutionen ger sken av. I praktiken var redan vid självständigheten 1991 Krims status omstridd.

Resolutionen kräver en förhandlingslösning vilket går direkt emot USA och Nato, som just idag lovade att skicka så mycket vapen "som det bevhövs" till Ukaina.

Resolutionen innehåller inget stöd för sanktioner. Inte heller nämner den Krim, en annan "ukrainsk region" som genom folkomröstning övergått till Ryska federationen.

Rysslands ständige representant i FN Vassilij Nebenzija kommenterade syrligt att FN-resolutionen knappast gynnar freden i Ukraina.

Nedan återges Aljazeeras tablåer över vilka stater som röstade mot resp. la ner sina röster i mars resp. 12 oktober.

Samtidigt med denna händelse höll Nato:s försvars- och utrikesministrar möte i Bryssel. Mötet följde taktpinnen från Washington och lovade att skicka mer krigsmateriel till Ukraina.

"Nato kan inte förlora kriget i Ukraina", har generalsekreterare Jens Stoltenberg förklarat och därmed medgivit att Nato är en part i detta krig.

Tyskland lovar att snabbt skicka mer luftvärn till Ukraina. I media skapas en bild av terrorbombningar av befolkningen. Men luftvärn behövs också för att skydda det ukrainska artilleriet som konstant i åtta och ett halvt år har beskjutit civila bostadsområden i LNR och DNR.

USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III deltar i ett möte med Natos försvarsministrar som avslutas idag torsdag. På fredag ​​kommer han att delta i ett möte med nio medlemsländer i Bukarest, det är frontstaterna Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.

Nato-mötet diskuterade också "Rysslands kärnvapenhot". I verkligheten skiljer sig USA:s och Rysslands kärnvapenpolitik på en viktig punkt. USA har återkallat sin tidigare "no first use"-deklaration och kan nu tänka sig att trycka på knappen först.

Enligt rysk doktrin blir kärnvapen en option först då den ryska statens existens hotas.

Stefan Lindgren


Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations
The General Assembly,

Recalling the obligation of all States under Article 2 of the Charter of the United Nations to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, and to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered,

Reaffirming the principle of customary international law, as restated in its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, entitled “Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations”, that no territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal,

Recalling its resolutions 68/262 of 27 March 2014, entitled “Territorial integrity of Ukraine”, ES-11/1 of 2 March 2022, entitled “Aggression against Ukraine”, and ES-11/2 of 24 March 2022, entitled “Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine”,

Noting that the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine are areas that, in part, are or have been under the temporary military control of the Russian Federation, as a result of aggression, in violation of the sovereignty, political independence and territorial integrity of Ukraine,

Noting also that the decisions of 21 February and 29 September 2022 by the Russian Federation related to the status of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine are a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter,

Noting with concern that the illegal so-called referendums were organized from 23 to 27 September 2022 in these regions as attempts to modify the internationally recognized borders of Ukraine,

Noting the Secretary-General’s statement of 29 September 2022 in which he recalled that any annexation of a State’s territory by another State resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the Charter and international law,

1. Reaffirms its commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters;

2. Condemns the organization by the Russian Federation of illegal so-called referendums in regions within the internationally recognized borders of Ukraine and the attempted illegal annexation of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, following the organization of the above-mentioned referendums;

3. Declares that the unlawful actions of the Russian Federation with regard to the illegal so-called referendums held from 23 to 27 September 2022 in parts of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine that, in part, are or have been under the temporary military control of the Russian Federation, and the subsequent attempted illegal annexation of these regions, have no validity under international law and do not form the basis for any alteration of the status of these regions of Ukraine;

4. Calls upon all States, international organizations and United Nations specialized agencies not to recognize any alteration by the Russian Federation of the status of any or all of the Donetsk, Kherson, Luhansk or Zaporizhzhia regions of Ukraine, and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status;

5. Demands that the Russian Federation immediately and unconditionally reverse its decisions of 21 February and 29 September 2022 related to the status of certain areas of the Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions of Ukraine, as they are a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations, and immediately, completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders;

6. Welcomes the efforts of the United Nations, Member States and humanitarian organizations to respond to the humanitarian and refugee crisis;

7. Welcomes and expresses its strong support for the continued efforts by the Secretary-General and Member States, and calls upon Member States and international organizations, including the Organization for Security and Cooperation in Europe and other international and regional organizations, to support the de-escalation of the current situation and a peaceful resolution of the conflict through political dialogue, negotiation, mediation and other peaceful means, with respect for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders and in accordance with the principles of the Charter;

8. Decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.