7 sep. 2019

Jan Myrdal om Hongkong

När man jämför hur Indien och Kina löst sina problem med kvarvarande koloniala formationer visar det sig att Kina valt den långsammare, fredligare vägen.

Politiken att låta Hongkong bestå som en kapitalistisk enklav har i sjuttio år bidragit till Kinas ekonomiska utveckling, skriver Jan Myrdal.
För att uttrycka det enkelt. De pågående upploppen/upproret i Hongkong har sin historiska förklaring.  För sjuttio år sedan valde Mao Zedong och Zhou Enlai för Kina en annan politik när det gällde den brittiska enklaven Hongkong än Jawaharlal Nehru och Patel valde för Indien när det gällde den då på underkontinenten självständiga staten Hyderabad. Folkets befrielsearmé gjorde halt vid Hongkongs gräns och enklaven  fick första tiden vara kvar som bli brittisk och senare i en särposition som ett annat "system" i staten. Till detta hade de  skäl.

I Indien gjorde Nehru och Patel en annan bedömning. Staten Hyderabad i det Indien som britterna då lämnade hade fördragsenligt förklarat sig självständigt men ockuperades av den indiska armén och inkorporerades med militärmakt i den nya indiska staten på direkt order av inrikesminister Patel med Nehrus tysta medgivande.
"Operation Polo" 1948. Den självständiga staten Hyderabad
med 16 milj invånare invaderades.

Skälet till Maos och Zhous beslut var helt rationellt. Denna bakgrund bör därför diskuteras kunnigt. Jag menar fortfarande att Mao och Zhou gjorde en korrekt politisk bedömning. Ty det visade sig under åtminstone sex decennier vara enormt lönsamt för Kina att på detta sätt inte göra som Nehru och Patel och låta armén marschera in. Det hade naturligtvis varit helt möjligt. Visst hade Storbritannien och Förenta staterna kommit med verbala protester. Men de hade inte för detta utlöst ett särskilt deras krig mot det nya Kina. Den krigskonflikt som då växte ända till möjligt kärnvapenkrig kom att gälla Korea. Men också där i det kriget visade det sig nödvändigt för Förenta staterna att undvika det yttersta, kärnvapenkriget, och så småningom efter ett otäckt blodigt krig acceptera det vapenstillestånd som ännu gäller.

Hongkong fick trots att Folkets befrielsearmé stod helt redo och stridsberedd utanför dess gräns fortsätta som brittisk enklav. Så småningom som en enklav med särskilt "system". Ty det var det för Kina då under decennier ekonomiskt mest lönsamma. Den ekonomiska vinsten för Kina av att Hongkong fungerade som kapitalistisk enklav under Kinas då pågående - ofta turbulenta - uppbygge till nuvarande styrkeposition var som vi alla kan räkna ut  enorm. Så öppet talas det inte i "väst". Men så har jag diskuterat med kinesiska vänner. Jag vet att också på svenska UD finns vetskap om att detta var den avvägning som fick Mao att inte med Hongkong göra så som Nehru vid den tiden lät Patel göra i Indien.

Jag ansåg då och anser än i dag trots allt det  som nu sker i Hongkong att Mao gjorde den bedömning som var mest lönsam för Kina och som i snart sju decennier  stort bidragit till Kinas ekonomiska utveckling.

Också när det råder ideologisk och politisk konflikt mellan "väst" i allmänhet och Kina (av helt förklarliga och analyserbara ekonomiska skäl) är det både möjligt och förnuftigt att i "väst"  se till dessa realiteter. Kinas handlande är både politiskt realistiskt och möjligt att värderande förstå även från dem vilka anser sig finnas på en ekonomisk och politisk motståndarsida.


Jan Myrdal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.