17 okt. 2018

Ryssland väntar inte på uteslutning ur Europarådet

Ryssland kommer inte att ge sina belackare i Europarådet nöjet att utesluta det,  sa utrikesminister Sergej Lavrov i en intervju med tv-kanalen Euronews igår.


Ryssland kommer att lämna Europarådet på egen hand, sa han.

"Vi gick med i Europarådet med antagandet att det erbjuder ett paneuropeiskt universellt rättsligt humanitärt utrymme. De som helt enkelt har undergrävt detta utrymme genom att tillgripa  olagliga åtgärder för att beröva den ryska delegationen lika rättigheter med andra delegationer, de vet vad de gör", fortsatte han.

Enligt Lavrov är det en "liten men bullrig grupp av länder" som driver den provokativa planen att stöta ut Ryssland. Det är oacceptabelt, anser han, att för deras skull riva ner den europeiska organisationen.

Lavrov uttryckte dock förhoppningar att folk "har modet och orken att inte tillåta detta att hända."

"Jag tror inte att Rysslands deltagande i Europarådet är viktigare för Ryssland självt än det är för övriga europeiska länder. Det här är min fasta ställning", avslutade ministern.

Vilka länder som driver hetsen mot Ryssland är ingen hemlighet: Polen, Storbritannien, Baltikum, Ukraina, Sverige, Danmark m fl samt rådets generalsekreterare Thorbjorn Jagland, herostratiskt ryktbar för sitt sätt att förstöra Nobels fredspris (se Fredrik Heffersmehls bok Nobels fredspris).

Först berövades Ryssland stadgevidrigt sin rösträtt 2014 och därmed viktiga delar av sina medlemsrättigheter i organisationen. När sedan Ryssland i juni 2017 upphörde att betala en del av sina avgifter till organisationen har man spelat förvånade och anklagat Ryssland för att inte uppfylla sina förpliktelser.

"Det är nu angeläget att våra medlemsstater snart måste fatta beslut om Ryssland inte betalar. Det här beteendet kan leda till att Ryssland ombeds att lämna rådet", förklarade Jagland för några dagar sedan.

Han vädjade till Europas regeringar att ta sitt ansvar och "hitta en lösning med Ryssland" inför  utrikesministerkonferensen i Helsingfors i maj 2019, sa Jagland till reportrar.

russia today 12/10, war and peace 17/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.