18 okt. 2018

Krigspsykos bland USA:s militär

Nästan hälften av den amerikanska militären är övertygad om att ett storkrig kommer att bryta ut inom kort.

Detta framgår av en undersökning av Military Times.
Enligt studien tror 46 procent av den amerikanska militären att USA nästa år kommer att delta i ett storkrig. Förra året uttrycktes denna uppfattning endast av fem procent av de svarande.

Majoriteten av respondenterna (71 procent) tror att Ryssland kommer vara huvudmotståndare medan  Kina kommer vara på andra plats (69 procent). År 2017 trodde 53 procent på krig med Ryssland, och 45 procent på krig med Kina.

Dessutom anser 89 procent av USA-militären att det främsta hotet mot USA:s nationella säkerhet är cyberterrorism. Enligt deras uppfattning är USA:s krigsmakt illa rustad att avvärja sådana attacker.

Resultaten visar samtidigt att USA-militären inte längre anser att det finns något allvarligt hot från Nordkorea.

Emellertid är militären mycket mer inställd på  krig med Ryssland och Kina än allmänheten  är.

Enligt undersökningar som Economist och YouGov gjort anser endast 2 procent av amerikanerna att  Ryssland är en bundsförvant, 10 procent att det är "vänligt sinnat", 31 procent "ovänligt" medan 34 procent ser Ryska federationen som en fiende.

47 procent ser fortfarande Nord-Korea som en fiende.

war and peace 18/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.