12 okt. 2018

OPCW riskerar bli propagandafabrik

Organisationen för förbud av kemiska vapen, OPCW, har hittills varit underställd FN:s säkerhetsråd vad gäller att utpeka ansvariga för olika kemvapenattacker.

Nu vill OPCW själv i strid med gällande ordning beslutat att ta sig rätten att göra sådana utpekanden.


Beslutet innebär ännu ett steg i strävan att förvandla OPCW till en västlig propagandaorganisation att sättas in mot Ryssland och misshagliga regimer runt om i världen.

Ryssland protesterar mot beslutet att utvidga OPCW:s mandat till att nu även utpeka ansvariga för olika kemvapenattacker, sade vice industri- och handelsminister Georgij Kalamanov, i förra veckan på 89:e sessionen i OPCW:s verkställande råd i Haag.

Det var i slutet av juni som medlemsstaterna röstade för ett brittiskt förslag om att utvidga OPCW:s mandat tilll att kunna utpeka förövarna bakom en kemattack.

Till stöd för det brittiska projektet röstade 82 av 193 medlemsstater, en minoritet av staterna, men genom processuella brister ansågs förslaget antaget.

Rysslands ständiga representant vid OPCW, Aleksandr Sjulgin förklarade att Ryssland kommer att motarbeta det brittiska projektet som strider mot själva kemvapenkonventionen och att det är för tidigt för Ryssland att dra sig ur organisationen.På en OPCW-konferens 19-20 november kommer Ryssland att göra ett nytt försök att stoppa det brittiska projektet som inkräktar på FN:s säkerhetsråds prerogativ.
 

I konventionen heter det att ändringar måste beslutas enhälligt. Det räcker med att ett enda land röstar emot för att ändringsförslag ska ha fallit.

Nästa 89: e möte i OPCWs verkställande råd hålls i Haag den 9-12 oktober.

Källa: RIA Novosti
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Underteckna med ditt namn.