4 aug. 2017

Kan EU stå emot USA:s nya sanktioner?

Ska Jean-Claude Juncker och Donald Trump lyckas
oskadliggöra USA-kongressens senaste förlöpning 
När president Trump i onsdags undertecknade nya sanktioner mot Ryssland, uttryckte han samtidigt sitt motstånd mot åtgärden. 

Lagen syftar till att straffa Moskva för dess påstådda inblandning i presidentvalet i 2016 och begränsa presidentens egen förmåga att ensidigt häva sådana sanktioner.

Lagen kommer "att driva Kina, Ryssland och Nordkorea mycket närmare varandra", sa Trump samtidigt som han undertecknade lagen som han kallade ett "allvarligt misstag".


Lagen, sade Trump, "skadar våra europeiska allierades intressen".

Det var överraskande inte bara för att Trump tidigare varit skeptisk till värdet av europeiska allianser utan även för att européerna hittills stött USA:s sanktionspolitik mot Ryssland.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker varnar för att den nya USA-lagen kan skada Europas energisäkerhet, eftersom sanktionerna kan drabba europeiska företag som är involverade i Rysslands gasledningsprojekt bl.a. Nord Stream 2.

"'America First' får inte innebära att Europas intressen kommer sist", sade Juncker. När EU införde sanktioner mot Ryssland 2014 undantogs gasen på grund av att många EU-medlemsstater är beroende av ryska leveranser. Även då kom sanktionerna till en kostnad för den europeiska ekonomin. Det beräknas att sanktionerna kostat EU så mycket som 100 miljarder euro.

Som Trump noterat genomgick lagen vissa förändringar i sista minuten för att lugna européerna. Juncker kommenterade i onsdags att " den amerikanska kongressen nu också har sagt att sanktionerna endast kommer att tillämpas efter samråd med landets allierade. Och jag tror att vi fortfarande är allierade med USA."

Han tillade dock att EU skulle förbehålla sig rätten att agera mot USA om dess sanktioner missgynnar EU-företag som är involverade i Rysslands energisektor. "Vi måste försvara våra ekonomiska intressen gentemot USA", sade han. "Och vi kommer att göra det."

Som Reuters rapporterade kan vedergällning inbegripa att man tillämpar en EU-förordning för att skydda sig mot amerikanska åtgärder, eller till och med lämnar in klagomål hos Världshandelsorganisationen. Sådana åtgärder skulle emellertid sannolikt kräva godkännande av alla 28 EU-medlemsstater.

red

källa. The Atlantic 3/8

2 kommentarer:

  1. Varför lade Trump inte in sitt veto eftersom han var missnöjd ? Det spekuleras huruvida den senaste sanktionsåtgärden rentav var en fälla gillrad för att få Trump åtalad enligt "impeachment" -förfarandet. Ett veto hade kunnat få kongressen att hävda att presidenten saboterar dess arbete. Eftersom ett åtal av denna art enbart behandlas i kongressen hade Trump varit illa ute. I stället kan han genom att uttrycka sitt missnöje och i en senare fas vädja till Högsta domstolen med hänvisning till att kongressen kringskurit presidentens konstitutionsenliga befogenheter. I Högsta domstolen är presidentens utsikter helt andra än i kongressen, där motståndet sträcker sig djupt in i republikanernas egna led.
    Gyttjebrottningen fortsätter och kan stå den övriga världen dyrt om den inte gör gemensam sak mot diktatpolitiken. För att neutralisera motståndarna kan Trump få för sig att drastiska åtgärder mot länder som Iran och Nordkorea lugnar ner dem. EU:s politiker har hittills inte visat någon ryggrad. Tvärtom har man varit barnsligt förtjusta i att tillsammans med Storebror få klämma åt Ryssland. Det är denna gång storindustrin som börjat tröttna, ingen har brytt sig om de eurpopeiska odlarna som förlorat sina marknader.

    SvaraRadera
  2. Intressant teori om att USA:s yttre idioti handlar om en inre maktkamp. Den verkar logisk. Personligen tror jag mer att det handlar om att skapa motsättningar mellan EU och Ryssland och starta ett konventionellt krig i Ukraina som monopolkapitalisterna ska profitera på medan alla vi andra betalar. Det passar bättre in på USA:s tidigare beteende. Att Trump framstår som icke-aristokraten gynnar enbart aristokratins fortlevnad. Det är förmodligen därför den illusionismen fortfarande pågår.

    SvaraRadera

Underteckna med ditt namn.